Din kültürü ve Ahlak bilgisi 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“… Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.”
(Al-i İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayette Allah aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

 • Ahirete inanmayı
 • Yardımda bulunmayı
 • Tevekkül etmeyi
 • Namaz kılmayı
Soru 2

Allah’ın eşi ve benzeri olmadığı, kâinattaki tek yaratıcının Allah olduğu inancına ne denmektedir?

 • Tevhid
 • Kudret
 • İlim
 • Basar
Soru 3

“…O karada ve denizde ne varsa bilir,O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki bir taneyi dahi bilir.”
(En’am suresi, 59. ayet)
Bu ayette Allah’ın hangi sıfatından bahsedilmektedir?

 • Semi
 • Kudret
 • Vahdaniyet
 • İlim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özelliklerindendir?

 • Konuşması
 • Hareket etmesi
 • Akıllı olması
 • Duyguları olması
Soru 5

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de yapılmasını kesin olarak emrettiği iş ve davranışlara ne denmektedir?

 • Sevap
 • Farz
 • Sünnet
 • Helal
REKLAM
Soru 6

Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Belirli bir zamanda ve mekanda yapılması şarttır.
 • İnsan yalnızca kendisi için dua etmelidir.
 • Yüksek sesle dua edilmelidir.
 • İslam dininde yalnız Allah’a dua edilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir ibadettir?

 • Beş vakit namazın farzları
 • Bayram namazı
 • Teravih namazı
 • Zekat
Soru 8

Hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in çocuklarından birinin adıdır?

 • Hatice
 • Kasım
 • Ali
 • Ayşe
Soru 9

Hz. Muhammed (sav.)’e dürüst ve güvenilir bir kişiliği olmasından dolayı hangi isim verilmiştir?

 • Habibullah
 • Ebu’l-Kasım
 • Hatem’ül Enbiya
 • Muhammed’ül-Emin
Soru 10

Aşağıdaki davranışlardan hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in ailesinde görülürdü?

 • Kararlar tek başına, danışılmadan alınırdı.
 • Kız ve erkek çocuklara arasında ayrım yapılırdı.
 • Sevgi aile içinde belli edilmezdi.
 • İlişkiler karşılıklı sevgi ve saygıya dayanırdı.
Soru 11

Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki sözlerinden hangisi, misafire cömert davranılmasını tavsiye etmektedir?

 • Allah’a ve ahiret gününe iman eden kime misafirine ikramda bulunsun.
 • Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabalarını ziyaret etsin.
 • En hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir.
 • Kardeşini güler yüzle karşılaman da bir iyiliktir.
Soru 12

İslam dininin temel kaynağı nedir?

 • Dini kitaplar
 • Hadisler
 • Kuran-ı Kerim
 • Alimler
Soru 13

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 • Bütün insanlara hitap eden evrensel bir kitaptır.
 • Hiç değişmeden, güvenli bir şekilde bize kadar ulaşmıştır.
 • Hz. Muhammed (sav.)’in sözlerinden oluşur.
 • İnanç, ibadet, ahlak gibi konuları içerir.
REKLAM
Soru 14

“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.”
(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile daha yakından ilgilidir?

 • Eski toplumlardan örnekler sunması
 • İyiye ve güzele yönlendirmesi
 • İnanç esaslarını bildirmesi
 • Ahiret hayatından bilgiler vermesi
Soru 15

• Gönderildiği toplum aya, güneşe ve yıldızlara tapmaktaydı.
• Nemrut ile mücadele etmişti.
• Atıldığı ateş, gül bahçesine dönüşmüştü.
Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Yusuf (as.)
 • Hz. Musa (as.)
 • Hz. İbrahim (as.)
 • Hz. Muhammed (sav.)
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi caminin sağladığı faydalar arasında yer almaz?

 • Oruç tutmak için olanak sağlama
 • Dini ve ahlaki konularda bilgilendirme
 • Birlik ve beraberliği pekiştirme
 • İbadetleri yerine getirme imkanı sağlama
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kurban bayramına ait bir bilgi değildir?

 • Fitre ve zekat verilir.
 • Adını kurban ibadetinden almaktadır.
 • Ekonomik durumu iyi olanlar kurban keserler.
 • Ramazan bayramından iki ay on gün sonra kutlanır.
Soru 18

• Recep ayının ilk Cuma gecesidir.
• Rağbet edilen çok istenen şey anlamına gelir.
• Müslümanlar manevi yönden üç aylara hazırlanırlar.
Hakkında bilgi verilen kandil aşağıdakilerden hangisidir?

 • Miraç
 • Regaip
 • Mevlit
 • Kadir
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi şehitlerimize karşı bir görev olamaz?

 • Uğruna canlarını verdikleri vatanımızı korumak
 • Geride kalan yakınlarını koruyup kollamak
 • Onları rahmetle anıp dua etmek
 • Diğer devletlerle iletişim kurmamak
Soru 20

Askerlik için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bir milletin varlığını güven içinde sürdürebilmesi için gereklidir.
 • Askere giden herkese gazi unvanı verilir
 • Yaşadığımız bu vatan öncelikle askerlerimiz tarafından savunulur.
 • Düşmana karşı vatanımızı koruma ve savunma sanatıdır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADCBDCBDDACCBCAABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?