Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam dininde eşrefi mahlukat (yaratılmışların en şereflisi) olarak adlandırılan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Melek
 • Cin
 • İnsan
 • Hayvan
Soru 2

Kur’an’ı Kerim’de Usvei Hasene “en güzel örnek” olarak nitelendirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Adem (as.)
 • Hz. Nuh (as.)
 • Hz. İbrahim (as.)
 • Hz. Muhammed (sav.)
Soru 3

Peygamberlerin sahip olduğu “ismet” sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğru sözlü olmak
 • Güvenilir olmak
 • Üstün bir zekâya sahip olmak
 • Günah işlemekten korunmak
Soru 4

“Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).”
Meali verilen ayetler aşağıdaki surelerden hangisine aittir?

 • Asr suresi
 • Kevser suresi
 • Kureyş suresi
 • Nasr suresi
Soru 5

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın…”
(Maide suresi, 6.ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almaz?

 • Yüzü yıkamak
 • Başı meshetmek
 • Ağza ve burna su vermek
 • Ayakları topuklara kadar yıkamak
REKLAM
Soru 6

Namaza başladıktan sonra Fatiha ve zammı sureyi okumuş olan bir kişi buraya kadar namazın içindeki farzlardan kaç tanesini yerine getirmiştir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 7

Müezzinin kamet getirirken söylediği “Kadkametis - salah” cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haydi namaza.
 • Haydi kurtuluşa.
 • Namaz başlamak üzeredir.
 • Namaz uykudan hayırlıdır.
Soru 8

Akşam namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Vakit girince önce sünneti kılınır.
 • İkisi sünnet üçü farz olmak üzere beş rekattır.
 • Farzının son rekatında sadece Fatiha okunur.
 • Farzın üçüncü rekatı bittikten sonra selam verilir.
Soru 9

Kunut duaları vitir namazının hangi bölümünde okunur?

 • Birinci rekatında Fatiha ve zammı sureden sonra
 • İkinci rekatında Fatiha ve zammı sureden önce
 • Üçüncü rekatında Fatiha ve zammı sureden sonra
 • Son tahıyyatta salli ve barik okunduktan sonra
Soru 10

“ Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”
Bu ayetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Alak suresinin ilk beş ayetidir.
 • Allahın bilgiye verdiği önemi gösterir.
 • Hz Muhammed (sav.)’e indirilen ilk ayetlerdir.
 • Hz. Muhammed (sav.)’in evinde nazil olmuştur.
Soru 11

Birinci Akabe Biatı’nda Hz. Muhammed (sav.), Medinelilerden bazı sözler almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Medineli Müslümanların Hz Peygamber’e vermiş oldukları sözler arasında yer almaz?

 • Medine’deki Yahudileri şehirden çıkaracaklardır.
 • Kendisine isyan ve itaatsizlik etmeyeceklerdir.
 • Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklardır.
 • Çalmayacak, iftira atmayacak ve çocukları öldürmeyeceklerdir.
Soru 12

Hz Muhammed (sav.)’in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi Medine Döneminde gerçekleşmemiştir?

 • Mescid-i Nebi’yi inşa etmesi
 • Akabe’de Medinelilerle görüşmesi
 • Evs ve Hazreç Kabilelerini kardeşleştirmesi
 • Yahudilerle Medine Sözleşmesi’ni imzalaması
Soru 13

Hz Muhammed (sav.) İslam’a davet mektuplarını hangi olaydan sonra göndermiştir?

 • Mekke’nin Fethi
 • İkinci Akabe Biatı
 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye Antlaşması
REKLAM
Soru 14

Hz Muhammed (sav.) vefatına yakın insanlara: “Ey insanlar, kimin sırtına kamçı vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun; kimin benden alacağı varsa, işte malım gelsin alsın…” demiştir.
Peygamberimiz bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Alçak gönüllülüğün
 • Doğru sözlülüğün
 • Kul hakkının
 • Affediciliğin
Soru 15

“O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.”
(Kevser suresi, 2. ayet)
Bu ayet Kur’an’ın konularından hangisiyle ilgilidir?

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlak
 • Kıssalar
Soru 16

Yakalandığı hastalıklara hiç şikâyet etmeden sabır göstermiş ve bu hususta örnek olarak bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Eyüp (as.)
 • Hz. Musa (as.)
 • Hz. İbrahim (as.)
 • Hz. Yusuf (as.)
Soru 17

Hz. Muhammed (sav.) aşağıdakilerden hangisinin bir kısmının günah olduğunu belirtmiştir?

 • İftira
 • Gıybet
 • Zan
 • Kibir
Soru 18

Kul eûzu birabbil felâk(I).
Min şerri mâ halak(II).
Ve min şerrin neffâsâti fil ukad(III).
Ve min şerri ğâsigın izâ vekab(IV).
Ve min şerri hâsidin izâ hased(V).”
(Felak suresi 1-5. ayetler)
Altı çizili ayetlerden hangileri yer değiştirirse sure doğru yazılmış olur?

 • II - III
 • III - IV
 • IV - V
 • II - IV
Soru 19

“Pir-i Türkistan” lakabıyla bilinen alim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali er Rıza
 • Ahmet Yesevi
 • Ahi Evran
 • Mevlana
Soru 20

Kıblenin tayini, namaz vakitlerinin belirlenmesi, zekatın hesaplanması ve mirasın paylaştırılması gibi konular Müslümanları aşağıdaki ilimlerden hangisinde daha çok çalışmaya yönlendirmiştir?

 • Matematik
 • Tefsir
 • Felsefe
 • Tarih
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDDACBCACDABDCBACBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?