Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“O, sabahı aydınlatandır. O,geceyi dinlenme zamanı, Güneş ve Ay’ı(vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve her şeyi) çok iyi bilen Allah’ın takdiridir.”
(En’am suresi, 96. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Ahiretin varlığı
 • Evrendeki düzen
 • İbadetlerin önemi
 • İnanç esasları
Soru 2

Aşağıdaki ayetlerden hangisi biyolojik yasalara örnektir?

 • “Allah, Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti…”
  (Bakara suresi, 31. ayet)
 • “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma”
  (İsra suresi, 26. ayet)
 • “O (Allah) insanı alaktan (embriyodan) yarattı.”
  (Alak suresi, 2. ayet)
 • “Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin”
  (Bakara suresi, 42. ayet)
Soru 3

Canlılar arasında sadece insanın sorumlu tutulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akıl ve irade sahibi olması
 • Konuşabilen bir varlık olması
 • Fiziksel olarak güçlü olması
 • Duygularının olması
Soru 4

Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Toplumsal bir ihtiyaçtır.
 • Dinimizin bir emridir.
 • Cimrilik ve kıskançlığı engeller.
 • Yalnızca maddi imkanlarla yapılır.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde zekat 1/40 (kırkta bir) oranında değildir?

 • Para
 • Altın
 • Toprak ürünleri
 • Ticaret malları
REKLAM
Soru 6

Kurban bayramı arifesinde öğle vaktinden bayram sabahına kadar bir süre Arafat’ta bulunarak yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tavaf
 • Vakfe
 • Sa’y
 • Şeytan taşlama
Soru 7

“Cennet’ül-Baki” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Peygamberimizin kabrini
 • Tavaf yapılan yeri
 • Medine’de sahabelerin mezarının bulunduğu yeri
 • Şeytan taşlama için gereken taşların toplandığı yeri
Soru 8

Kurban ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanlık tarihi ile başlamış bir ibadettir.
 • Allah’a yakınlaşmak maksadıyla kurban kesilir.
 • Kurban edilecek hayvanın belirli özelliklerde olması gerekir.
 • Yapılması farz bir ibadettir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in danışarak iş yapması ile ilgili değildir?

 • İlk vahiy geldiğinde, durumu eşi Hz. Hatice ile paylaşmıştır.
 • Kızlarının evlilik konusunu ailesi ile karara bağlamıştır.
 • Hendek Savaşı’nda, şehrin savunması konusunda Müslümanların fikirlerini almıştır.
 • Önlerinden geçen bir Yahudi cenazesini görünce ayağa kalkmıştır.
Soru 10

Hz. Muhammed (sav.) kimseye kızmaz, hata yapanın hatasını yüzüne vurmazdı. Yanlış davranışta bulunanların bunu bilgisizlikten yaptıklarına inanır onlara doğrusunu gösterirdi.
Hz. Muhammed (sav.)’in bu şekilde davranması O’nun hangi özelliğini göstermektedir?

 • Hoşgörü
 • Cesaret
 • Cömertlik
 • Adalet
Soru 11

“Kim bir fidan diker veya ekin ekerse , onlardan kuşlar veya diğer hayvanlar veya insanlar faydalandıkça Allah onu sevaptan yararlandırır. Yaptığına karşılık olarak ona sadaka sevabı olur.”
Peygamberimiz bu hadisinde aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

 • Adaletli olmayı ve hakkı gözetmeyi
 • Doğayı ve hayvanları korumayı
 • İnsanları ayırt etmeden değer vermeyi
 • İlme ve eğitime önem vermeyi
Soru 12

Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde “Düşünenler için bunda dersler vardır. Düşünmez misiniz? Akletmiyor musunuz?” buyrulmaktadır.
Burada verilen bilgide aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnsan en üstün varlıktır.
 • İslamiyet son dindir.
 • Kuran aklımızı kullanmamızı ister.
 • Kuran kıyamete kadar bozulmayacaktır.
Soru 13

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kalp ve göz bunlardan sorumludur.”
(İsra suresi, 36. ayet)
Bu ayette bilgi edinme yollarından hangisine değinilmiştir?

 • Vahiy
 • Duyular
 • İlham
 • Rüya
REKLAM
Soru 14

• Kuran-ı Kerim’de kendi adını taşıyan bir sure vardır.
• Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.
• Kendisine rüya yorumlama özelliği verilmiştir.
Hakkında bilgi verilen peygamber kimdir?

 • Hz. İbrahim (as.)
 • Hz. Musa (as.)
 • Hz.Yusuf (as.)
 • Hz. İsa (as.)
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmak için bir çözüm yoludur?

 • Her merak ve özentinin peşinden gitmek
 • Güzel ahlaklı,iyi insanlarla arkadaşlık etmek
 • Kötülüklere karşı sessiz kalmak
 • Çocukları küçük yaştan itibaren kendi haline bırakmak
Soru 16

“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir…”
(Nisa suresi, 29. ayet)
Bu ayette yasaklanan kötü alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • İçki
 • Sigara
 • Uyuşturucu
 • Kumar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına sebep olan davranışlardan biridir?

 • Kitap okumak
 • Başkalarına ad takmak
 • Sokakta dolaşmak
 • İnsanlara selam vermek
Soru 18

Din ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Din duygusu doğuştan gelmektedir.
 • Tüm insanlar aynı dine inanır.
 • Ortaya çıkan ilk din Hristiyanlıktır.
 • Dinlerin hepsi vahiy ile ortaya çıkmıştır.
Soru 19

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hinduizm’e aittir?

 • Kutsal kitapları Tipitaka’dır.
 • Din adamlarına “haham” denir.
 • Peygamberleri Hz.İsa’dır.
 • Kast sistemi vardır.
Soru 20

Tanrı inancı; Baba, Oğul, Kutsal Ruh olmak üzere üçlü bir temele dayanır. Buna teslis inancı denir.
Hakkında bilgi verilen inanç hangi dine aittir?

 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • Budizm
 • İslamiyet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADCBCDDABCBCBDBADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?