Fen Bilimleri 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir dinamometrenin hassasiyeti aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır?
I. Yayın cinsi
II. Yayın kalınlığı
III. Yayın uzunluğu

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Bir yük, dinamometre ile eğimleri aynı olan üç farklı yüzeyde çekiliyor. Dinamometrede;
I. yüzeyde 4 N
II. yüzeyde 25 N
III. yüzeyde 16 N değerleri okunuyor.
Buna göre yüzeylerin en pürüzlüden en az pürüzlü yüzeye doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?

 • I - II - III
 • II - III - I
 • II - I - III
 • III - II - I
Soru 3

Öğrenciler çaydanlıkta suyu kaynatarak şekildeki gibi bir deney gerçekleştirecektir.
Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gözlenemez?

 • Yoğuşma
 • Buharlaşma
 • Suyun katı hali
 • Suyun hal değişimi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi maddenin ısı etkisiyle büzülmesine örnektir?

 • Elektrik direklerindeki tellerin kışın daha gergin olması
 • Kaynatılan suyun buharlaşarak miktarının azalması
 • Yazın çamaşırların açık havada daha çabuk kuruması
 • Derin dondurucuya konulan suyun donması
Soru 5

Şekilde Ay’ın Dünya ve Güneş’e göre olan konumlarından biri verilmiştir.
Dünya üzerinde işaretli yerden bakıldığında Ay hangi şekilde görülür?

REKLAM
Soru 6

Selma, sesin farklı ortamlarda yayılmasıyla ilgili deney yapmak istiyor.
Bu deneyde cep telefonunu aşağıdaki ortamların hangisine koyarsa, telefonu çaldığında kesinlikle duyamaz?

Soru 7

Şekildeki I ve II numaralı devrelerde anahtarlar kapatıldığında ampullerin parlaklığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • I. deki daha parlak yanar.
 • Her ikisinde de aynı parlaklıktadır.
 • II. den bir ampul çıkarılırsa I. deki ile aynı parlaklıkta olur.
 • I. ye bir pil daha eklenirse II. deki ile aynı parlaklıkta olur.
Soru 8

Aşağıda verilen elektrik devresi elemanlarından hangisi doğru sembolle eşleştirilmiştir?

Soru 9

Aşırı yağışlar sonucu yamaç bir yerdeki toprak kütleleri, üzerindeki ağaçlarla birlikte aşağıya doğru kayabilir.
Bu olaya ne ad verilir?

 • Erozyon
 • Heyelan
 • Çökelme
 • Deprem
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun oluşumunu artırır?

 • Eğimli arazilerin dikey olarak sürülmesi
 • Ağaçların tahrip edilmesinin önlenmesi
 • Aşırı otlatmanın engellenmesi
 • Boş arazilerin ağaçlandırılması
Soru 11

Bir su kaynağının kaplıca (ılıca) olarak adlandırılması için aşağıdaki özelliklerden hangisine kesinlikle sahip olması gerekir?

 • İçilebilir ve çok soğuk olması
 • İçerisinde canlıların yaşaması
 • Mineral ve gaz içerip sıcak olarak yeryüzüne çıkması
 • Sadece pompalanarak kuyulardan yeryüzüne çıkarılması
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisi tarım arazilerinin kirliliğine yol açan durumlardan değildir?

 • Daha çok ürün elde etmek için gübre kullanımının arttırılması
 • Ürünlere zarar veren canlıları yok etmek için sürekli tarım ilaçları kullanılması
 • Fabrika artıklarının açıkta bırakılmayıp toprağa gömülmesi
 • Yerleşim yerlerinin tarım arazilerinden uzağa kurulması
Soru 13

Yapılan istatistiklere göre, aşağıdakilerden hangisi alkol bağımlılığında görülebilen durumlardan değildir?

 • Mide rahatsızlıkları
 • Bilinç ve denge kaybı
 • Dikkatin artması
 • Karaciğerin yetersiz çalışması
REKLAM
Soru 14

Şekilde sindirim sistemimizde ok ile gösterilen organın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Besin posasındaki besin ve mineralleri emmek
 • Tüm besinlerin emilerek kana geçişini sağlamak
 • Kasılıp gevşeyerek parçalanan besinleri birbirine karıştırmak
 • Tüm besinleri küçük yapı birimlerine ayırmak
Soru 15

Mert kahvaltısında
• Şekersiz süt
• Beyaz peynir
• Haşlanmış yumurta ile beslenmiştir.
Buna göre Mert aşağıdaki besin içeriklerinden hangisini daha fazla tüketmiştir?

 • Karbonhidrat
 • Protein
 • Yağ
 • Tuz
Soru 16

Şekilde bir besin paketi üzerinde bazı bilgiler verilmiştir.
Bu bilgilere göre paket içindeki besin hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 • Hayvansal besin içerir.
 • Meyve suyudur.
 • Derin dondurucuda üç ay bozulmadan saklanabilir.
 • Üretim tarihinden sonra bir ay içinde tüketilmelidir.
Soru 17

Öğrenciler, vücudumuzdaki organların sağlığını korumak için yapılması gerekenler ile ilgili aşağıdaki afişleri hazırlamışlardır.
Bunlardan hangisi böbreklerin sağlığı ile ilgilidir?

Soru 18

Sınıfta öğretmen;
“Başkalarının terlik, çorap, diş fırçası, tarak gibi özel eşyalarını kullanmayınız. Çünkü ___________”
Buna göre öğretmenin cümlesinin devamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • mantarların yol açtığı hastalıklar bulaşabilir.
 • mantarlar sadece eşyalar üzerinde yaşarlar.
 • bazı mikroskobik canlılar nemli ortamda çoğalır.
 • mikroskobik canlıların hepsi de insanlara zarar verir.
Soru 19

Bir öğrenci yukarıda verilen bitkileri bilimsel olarak iki gruba ayırmak istiyor.
Buna göre aşağıdakilerin hangisindeki gibi bir gruplama yaparsa doğru olur?

 • Suda yaşayanlar - Karada yaşayanlar
 • Çiçekli bitkiler - Çiçeksiz bitkiler
 • Çok yıllık bitkiler - Bir yıllık bitkiler
 • Tohumlu bitkiler - Meyveli bitkiler
Soru 20

Ayşe bir canlının bazı özelliklerini karta yazmıştır.
Bu canlı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alabalık
 • Kurbağa
 • Kertenkele
 • Fare
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCACAADBACDCCBDBABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?