Fen Bilimleri 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İki arkadaş bilek güreşi yaparken berabere kaldıklarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

 • Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedirler.
 • Bileşke kuvvet sıfırdır.
 • Kuvvetler aynı yönlüdür.
 • Sadece birinin uyguladığı kuvvet sabittir.
Soru 2

Aşağıdaki durumların hangisinde kuvvetin birimi doğru ifade edilmiştir?

 • Kitaba uygulanan kuvvetin büyüklüğü 5J’dür.
 • Topa 12 m/s büyüklüğünde kuvvet uygulanmıştır.
 • Arabaya uygulanan kuvvetin büyüklüğü 100 N’dur.
 • Haltere, 200 m büyüklüğünde kuvvet uygulanmıştır.
Soru 3

Şekildeki tümsek aynaya, paralel ışık demeti gönderilmiştir.
Bu aynaya ait odak noktası (O), aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

Soru 4

Şekillerde ışığın yansıması gösterilmiştir.
Verilen bu şekiller incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Pürüzlü yüzeylerde dağınık yansıma gözlenir.
 • Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir.
 • Düzlem ayna üzerine dik gelen ışın aynı doğrultuda geri yansır.
 • Işığın gelme ve yansıma açıları birbirine eşittir.
Soru 5

Elektrik enerjisinin güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili sloganlar aşağıda verilmiştir.
Bu sloganlardan hangileri, elektrik çarpmalarına karşı alınması gereken önlemleri doğru bir şekilde ifade eder?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Bakır telin direnci, dirençölçer yardımıyla şekildeki gibi ölçülmüştür.
Buna göre, bakırdan daha yalıtkan olan aynı uzunluk ve kalınlıktaki demir telin direnci aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 0,7 Ohm
 • 1 Ohm
 • 1,6 Ohm
 • 2 Ohm
Soru 7

Bu tur programında, gezilecek yerler arasında kaç tane doğal anıt bulunmaktadır?

 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
Soru 8

Zeynep Hanım, balkonundaki saksılarda domates yetiştirmek istiyor.
Buna göre, Zeynep Hanım’ın amacına en uygun toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Killi
 • Kumlu
 • Humuslu
 • Kireçli
Soru 9

Şekildeki numaralandırılmış tanecik modelleri, maddelerin hangi fiziksel hallerini göstermektedir?
I <-----> II <-----> III

 • Katı <-----> Sıvı <-----> Gaz
 • Gaz <-----> Sıvı <-----> Katı
 • Sıvı <-----> Gaz <-----> Katı
 • Gaz <-----> Katı <-----> Sıvı
Soru 10

“Elmanın çürümesi” olayı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Sadece fiziksel değişimdir.
 • Elmanın kimliği değişmiştir.
 • Elmanın sadece görünümü değişmiştir.
 • Fiziksel yollarla eski haline döndürülebilir.
Soru 11

I. Suyun donması
II. Dondurmanın erimesi
III. Su buharının yoğuşması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri “Madde ısındıkça tanecikleri hızlanır.” ifadesine örnek verilebilir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Ahmet’in “Madde ve Isı” ünitesi ile ilgili hazırladığı ev modeli için yaptığı işlemlerden bazıları aşağıda verilmiştir:
1. işlem ➞ Çatı için kırmızı karton kullandım.
2. işlem ➞ Kalorifer peteklerini alüminyum folyodan yaptım.
3. işlem ➞ Duvar yapmak için kullandığım mukavvaların arasına plastik köpük yerleştirdim.
Ahmet’in 3. işlemi yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ortamı sürekli serin tutmak
 • Isı kaybını engellemek
 • Isı iletimini sağlamak
 • Enerji tüketimini artırmak
Soru 13

I. Sıcak çayın içindeki çay kaşığının ısınması
II. Evlerin güney cephelerinin daha çok ısınması
III. İçinde soba yanan odanın ısınması
Verilen olaylar ile ısının yayılma yolları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
İletim Konveksiyon <------> Işıma

 • I <------> II <------> III
 • III <------> II <------> I
 • I <------> III <------> II
 • III <------> I <------> II
REKLAM
Soru 14

Şekilde bir canlı türüne ait hücre verilmiştir. Bu hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hücrede enerji üretilir.
 • Denetim merkezi vardır.
 • Hayvan hücresidir.
 • Hücreye madde giriş çıkışı vardır.
Soru 15

Ergenlik döneminde görülen aşağıdaki değişimlerden hangisi hem erkeklerde hem de kızlarda görülür?

 • Ses kalınlaşması
 • Yumurta oluşumu
 • Göğüslerin belirginleşmesi
 • Üreme organlarının gelişmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ördek ile kurbağanın üreme ve gelişimlerindeki ortak özelliklerdendir?

 • Başkalaşım geçirme
 • Yumurtayla üreme
 • Döllenmenin vücut dışında gerçekleşmesi
 • Yavru gelişiminin tamamının suda olması
Soru 17

Çiçekli bir bitkinin hayat döngüsünde aşağıdakilerden hangisi çimlenmeden hemen sonra gerçekleşir?

 • Döllenme
 • Tozlaşma
 • Tohum ve meyve oluşması
 • Genç bitkinin oluşması
Soru 18

Aşağıda numaralandırılarak verilen yapı ve organlarımızdan hangileri solunum sisteminde yer alır?
1- Kalp
2- Akciğer
3- Karaciğer
4- Bronş
5- Mide

 • 1 ve 3
 • 3 ve 5
 • 2 ve 4
 • 1 ve 4
Soru 19

Şekilde destek ve hareket sisteminde yer alan iskelet verilmiştir. Numaralandırılmış kısımların hangilerinde oynar eklem bulunmaz?

 • I ve II
 • III ve IV
 • I, IV ve V
 • IV, V ve VI
Soru 20

Doktor, hasta olan Ali’ye “Hastalığın geçene kadar okula gitmemelisin. Çünkü hastalığın arkadaşlarına da geçebilir.” demiştir.
Buna göre, Ali’nin hastalığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Astım
 • Grip
 • Kızamık
 • Kabakulak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDADDDCBBABCCDBDCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?