Fen Bilimleri 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Zeynep okuldan eve giderken şekildeki K, L, M yollarını yürüyor.
Buna göre Zeynep kaç m yer değiştirmiş olur?

 • 100
 • 200
 • 300
 • 400
Soru 2

Ağırlıkları fazla olan cisimleri belli bir yüksekliğe kadar daha kolayca çıkarabilmek için eğik düzlemden yararlanılır.
Buna göre eğik düzlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. İşten kazanç sağlanamaz.
II. Yoldan her zaman kayıp olur.
III. Yükün değerinden daha az kuvvet harcanarak iş yapılır.

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Şekildeki düzenekte pozitif (+) yüklü L cismi, K cismini itmekte, M cismini çekmektedir.
Buna göre K ve M cisimlerinin yük durumları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
K <-----> M

 • + <-----> +
 • - <-----> -
 • - <-----> +
 • + <-----> -
Soru 4

Bir devre elamanına ait yukarıda verilen gerilim - akım grafiğine göre bu devrenin direnci kaç Ω’dur?

 • 12,5
 • 25
 • 50
 • 100
Soru 5

• Canlılarda, D vitamini oluşumunu hızlandırır.
• Yazın öğle vakti “güneş çarpması” diye tanımlanan olaya yol açar.
• Dezenfeksiyon amacıyla bakterilerin yok edilmesinde kullanılır.
Yukarıda verilen özellikler ışık tayfındaki hangi ışınlara aittir?

 • Gama ışınları
 • Görünür ışık
 • Mor ötesi ışınlar
 • Kızıl ötesi ışınlar
REKLAM
Soru 6

Şekilde bir göz kusuru verilmiştir.
Bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Bu gözde görüntü, sarı lekenin arkasına düşer.
 • Yakındaki cisimler, kesin ve net görülmez.
 • Kalın kenarlı mercek kullanılarak düzeltilir.
 • Hem uzak hem de yakındaki cisimler bulanık görülür.
Soru 7

Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen olaya yol açan gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuyruklu yıldız
 • Yıldız
 • Gezegen
 • Meteorit
Soru 8

Güneş ve asteroit kuşağı arasında bulunan gezegenler, iç gezegen olarak adlandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

 • Uranüs
 • Venüs
 • Satürn
 • Neptün
Soru 9

Aşçı Okan Usta, şeker ve suyu kaynatarak hazırladığı karışımı çok derişik buluyor.
Bu karışımı daha seyreltik hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • Su eklemelidir.
 • Şeker eklemelidir.
 • Buzdolabına koymalıdır.
 • Bir süre daha kaynatmalıdır.
Soru 10

Yukarıdaki kartta bazı iyonlar verilmiştir.
Bunlar katyon ve anyon olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru gruplandırılmıştır?
Katyon <-----> Anyon

 • Li+,F- <-----> K+,CI-
 • F-,K+ <-----> Cl-,Li+
 • Li+,K+ <-----> F-,CI-
 • F-,Cl- <-----> K+, Li+
Soru 11

Yukarıdaki şekilde atomun yapısı şematik olarak gösterilmiştir.
“?ˮ ile gösterilen yer aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

 • Elektron
 • Nötron
 • Proton
 • Çekirdek
Soru 12

• Doğada katı halde bulunur.
• Sembolü S’dir.
Yukarıda özellikleri verilen element hangisidir?

 • Sodyum
 • Silisyum
 • Karbon
 • Kükürt
Soru 13

Bileşikler formüllerle gösterilirler.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bileşik değildir?

 • He
 • NaCl
 • SO2
 • NH3
REKLAM
Soru 14

• Ekmeğin dişlerle parçalanması ____I____ sindirimdir.
• Yağların ince bağırsakta parçalanması ____II____ sindirimdir.
Buna göre I ve II yerine hangisinde verilenler yazılmalıdır?
I <----> II

 • Kimyasal <----> Fiziksel
 • Fiziksel <----> Kimyasal
 • Kimyasal <----> Kimyasal
 • Fiziksel <----> Fiziksel
Soru 15

Bir besinin sindiriminde aşağıdaki olaylar hangi sırayla gerçekleşir?
I. Midenin kasılıp gevşeme hareketiyle besinin diğer besinlerle karışması
II. Besinlerin yutaktan geçmesi
III. Besinlerin ince bağırsaktan emilerek kan damarlarına geçmesi

 • I - II - III
 • II - I - III
 • III - I - II
 • II - III - I
Soru 16

Uyarıya cevap verilirken uyaranın izlediği yol kutucuklara sırasıyla yazılacaktır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi en sonda yer alır?

 • Tepki
 • Sinir
 • Duyu reseptörü
 • Merkezi sinir sistemi
Soru 17

Canlı kişilerden yapılacak organ bağışında aşağıdakilerden hangisinin nakli yapılamaz?

 • Parça olarak pankreas
 • Parça olarak karaciğer
 • Böbreklerden biri
 • Kalp kapağı
Soru 18

Karadeniz, hamsinin yaşam alanıdır.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

 • Karadeniz habitattır.
 • Hamsi türü populasyondur.
 • Karadeniz ve içindeki canlılar ekosistem oluşturur.
 • Karadenizde bulunan su, canlı çevre faktörüdür.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin önlenmesine yönelik uygulamalardandır?

 • Tarım arazilerinin sürekli gübrelenip sulanması
 • Yerleşim yerlerinin verimli topraklardan uzağa kurulması
 • Bütün evsel atıkların toprağa gömülmesi
 • Sanayi atıklarının sulara verilmesi
Soru 20

Doğal hayatın korunmasında “Ekolojide bütüncül yaklaşımlar” neyi ifade eder?

 • Çevrede erozyona yol açan bütün etkenlerin yok edilmesi
 • Bütün hayvanların kendi habitatları dışında çoğaltılması
 • Çevre sorunlarının bütün yönleriyle incelenmesi
 • Bütün bitkilerin kendi habitatlarında korunması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADDBCCDBACADABBADDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?