Fen Bilimleri 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekilde verilen plastik kabın tamamı su ile doludur.
Bu kaba numaralı yerlerden özdeş delikler açıldığında kaç numaralı kısımdan kaba en yakın yere su fışkırır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 2

Bir cisim sıvı içine bırakıldığında şekildeki durum gözleniyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılır?

 • Sıvının kütlesinin, cismin kütlesinin iki katı olduğuna
 • Cismin hacminin, sıvının hacminin yarısı kadar olduğuna
 • Cismin ağırlığının, sıvının kaldırma kuvvetinden büyük olduğuna
 • Sıvının öz kütlesi ile cismin öz kütlesinin eşit olduğuna
Soru 3

Aynı sesin çeşitli müzik aletlerinden çıktığı zaman gösterdiği farklılığa ne ad verilir?

 • Genlik
 • Şiddet
 • Tını
 • Hız
Soru 4

İki farklı diyapazona lastik tokmakla vurulduğunda elde edilen ses dalgaları şekildeki gibidir.
Bu ses dalgalarının hangi özelliği birbirine eşittir?

 • Frekans
 • Genlik
 • Yükseklik
 • Titreşim sayısı
Soru 5

Şekildeki mıknatıs, işaretli yerden iki eşit parçaya bölünüyor. Oluşan I ve II numaralı mıknatısların kutupları hangisindeki gibi olur?
I <-----> II

REKLAM
Soru 6

Elektriksel gücü 3000 W olan bir elektrik süpürgesi günde 2 saat çalıştırılıyor.
Buna göre bir haftada kaç kwh’lik elektrik enerjisi harcanır?

 • 21
 • 30
 • 42
 • 60
Soru 7

And Dağları, yer kabuğundaki levhaların hareketi sonucu oluşmuştur.
Bu oluşuma hangi tür levha hareketleri yol açmıştır?

 • Yanal yer değiştirme - sıyırma
 • İki kıtasal levhanın birbirine yaklaşması
 • Yanyana olan levhaların birbirinden uzaklaşması
 • Okyanussal levha ile kıtasal levha yaklaşması
Soru 8

Hava basıncındaki farklılıklar hava olaylarına neden olur.
Hava basıncındaki farklılığa neden olan faktörlerden hangisi diğerlerine göre daha etkilidir?

 • Sıcaklık
 • Yükselti
 • Yer çekimi
 • Dinamik faktörler
Soru 9

“Sıvı buharlaşırken çevresinden ısı alır.”
Aşağıdaki olaylardan hangisi bu bilgiye örnek gösterilemez?

 • Toprak testideki suyun soğuk kalması
 • Banyodan çıktığımız anda üşümemiz
 • Elimize döktüğümüz kolonyanın serinletmesi
 • Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde ısınması
Soru 10

“Bir maddenin oksijen gazıyla tepkimeye girmesine yanma olayı denir.”
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesidir?

 • N2 + 3H2 → 2NK3
 • C + O2 → CO2
 • HNO3 + KOH → KNO3 + H2O
 • HCl + NaOH → NaCl + H2O
Soru 11

Ca2+ ve N3- iyonları arasında oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ca3N2
 • Ca3N
 • Ca2N3
 • CaN2
Soru 12

Verilen periyodik tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Na elementi, toprak alkali metaller grubundandır.
 • Be elementi, halojendir.
 • Cl elementi, 2. periyottadır.
 • He elementi, ametaldir.
Soru 13

• Tadı acıdır.
• Ele kayganlık hissi verir.
• Suda çözündüğünde OH- iyonu oluşturur.
Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Sirke
 • Tuz ruhu
 • Sabun
 • Limon suyu
REKLAM
Soru 14

Sert sularla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Borulardan suyun akışını yavaşlatır.
 • İnsan sağlığına zarar verir.
 • Çaydanlıklarda kireç oluşturur.
 • Deterjan tüketimini arttırır.
Soru 15

Süs bitkisi begonyanın bir dalı nemli toprak üzerine bırakıldığında kök ve sürgün salarak yeni begonya bitkisi oluşur.
Bu üreme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vejetatif üreme
 • Yenilenme
 • Sporla üreme
 • Tomurcuklanarak üreme
Soru 16

İki bezelye bitkisinin çaprazlanması sonucu 3/4 uzun boylu, 1/4 kısa boylu bezelye bitkileri elde edilmiştir.
Buna göre çaprazlanan bezelyeler için ne söylenebilir? (Uzun boyluluk baskın özellik, kısa boyluluk çekinik özellik)

 • Her ikisi de kısa boylu
 • Her ikisi de melez uzun boylu
 • Biri melez uzun boylu diğeri kısa boylu
 • Biri arı döl uzun boylu diğeri kısa boylu
Soru 17

Mayoz hücre bölünmesi şemada gösterilmiştir. I ve II ile belirtilen hücrelerdeki kromozom sayıları hangisinde doğru verilmiştir?
I <-----> II

 • 2n <-----> 2n
 • n <-----> n
 • 2n <-----> n
 • n <-----> 2n
Soru 18

Aynı yaşam alanında bulunan farklı organizmalar benzer adaptasyonlar geliştirir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir?

 • Kutuplarda yaşayan tilki ve ayıların küçük kulaklı olması
 • Tuz çalısı bitkisinin, toprağın derinliklerine inen köklerinin olması
 • Penguenlerin diğer kuşların yaşayamayacağı soğuk sularda yaşayabilmesi
 • Koyu renkli toprak üzerindeki kahverengi tavşanların fark edilmeyip beyaz tavşanların kolayca fark edilmesi
Soru 19

Yukarıda verilen I ve II numaralı denklemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Her ikisi de sadece gündüz gerçekleşir.
 • Her ikisi canlılarda kütle artışına neden olur.
 • I. fotosentezi, II. solunumu ifade eder.
 • I. tüm canlılarda, II. sadece bitkilerde gerçekleşir.
Soru 20

• En önemli kullanım alanı elektrik üretimidir.
• 1970’lerdeki petrol krizi gelişimini başlatmıştır.
• Türkiye, kendi elektriğinin tamamını karşılayabilecek yeterlilikte bu enerji potansiyeline sahiptir.
Verilen özellikler aşağıdaki yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisine aittir?

 • Dalga enerjisi
 • Biyokütle enerjisi
 • Jeotermal enerji
 • Rüzgâr enerjisi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBBCDADBADCBABCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?