Matematik 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile kalansız bölünür?

 • 5376
 • 4250
 • 3014
 • 1178
Soru 2

Aşağıdaki sayılardan hangisi asal çarpanlarına yanlış ayrılmıştır?

 • 12 = 22 . 3
 • 24 = 23 . 3
 • 54 = 22 . 33
 • 72 = 23 . 32
Soru 3

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

 • |-3| > |-2| > |-4|
 • 5 > |-6| > 0
 • |-6| > -6 > |-1|
 • 7 > |-4| > |2|
Soru 4

Aşağıdaki eşitliklerin hangisinde □ yerine 8 rakamı yazılamaz?

 • 3 . ( 12 + □) = 3 . 12 + 3 . 8
 • □ . ( 7 + 8 ) = 6 . 7 + 6 . 8
 • □ . 4 - □ . 1 = 8 . ( 5 - 1)
 • 4. □ - 4 . 2 = 4 . ( 8 - 2)
Soru 5

Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı 4/7’dir.
Bu sınıftaki kız öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı kaçtır?

REKLAM
Soru 6

Komşu tümler iki açıdan küçük olanın ölçüsü, büyük olanın ölçüsünün dörtte birine eşittir.
Buna göre, büyük açının ölçüsü, küçük açının ölçüsünden kaç derece fazladır?

 • 36
 • 54
 • 90
 • 108
Soru 7

Çözümlenmiş biçimi yukarıda verilen ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?

 • 25,72
 • 45,72
 • 205,702
 • 205,72
Soru 8

Erdem matematik sınavında Mehmet’in aldığı puanın beşte birinden elli puan fazla almıştır.
Mehmet sınavdan 95 puan aldığına göre, Erdem kaç puan almıştır?

 • 69
 • 59
 • 54
 • 29
Soru 9

Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin onda birler basamağına yuvarlanmasıyla elde edilen sayı diğerlerinden büyüktür?

 • 10,09
 • 9,99
 • 10,26
 • 10,20
Soru 10

Soru 11

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 12

- 12 -[(-6 -3) - (-3+5)] işleminin sonucu kaçtır?

 • -23
 • -1
 • 11
 • 21
Soru 13

7,2 hektar tarlanın 3/8 ’üne kavun ekiliyor.
Buna göre, kavun ekili alan kaç dönümdür?

 • 27
 • 21
 • 18
 • 9
REKLAM
Soru 14

18 L meyve suyunun 2/3 ’si 200 mL’lik, kalanı ise 1,5 dL’lik bardaklara doldurulacaktır. Bu iş için toplam kaç bardak kullanılır?

 • 40
 • 60
 • 75
 • 100
Soru 15

Taban ayrıtlarının uzunlukları 4 cm ve 6 cm, yüksekliği 8 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki cam vazonun yarısı su ile doludur. Vazoya bir miktar su eklenince, suyun yüksekliği 7 cm oluyor.
Buna göre, sonradan eklenen suyun hacmi kaç cm3 tür?

 • 36
 • 48
 • 72
 • 96
Soru 16

24 m uzunluğundaki bir telden, yarıçapının uzunluğu 20 cm olan çemberlerden en çok kaç tane oluşturulur? (π’yi 3 alınız.)

 • 20
 • 25
 • 40
 • 44
Soru 17

Yukarıdaki şekle göre aşağıdaki doğru parçalarından hangisi ABC üçgeninin herhangi bir kenarına ait yükseklik olamaz?

 • [AK]
 • [BL]
 • [LN]
 • [CM]
Soru 18

Kumbarasında 18 lira olan Kerem, her gün babasından aldığı 5 lira harçlığın 3 lirasını harcayıp kalanını kumbarasına atacaktır.
“n” gün sayısını belirttiğine göre, Kerem’in kumbarasında biriken parayı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3n - 18
 • 2n - 18
 • 3n + 18
 • 2n + 18
Soru 19

Ayrıtlarının uzunlukları 60 cm, 20 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutuya, bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küplerden en çok kaç tane sığar?

 • 12
 • 24
 • 48
 • 60
Soru 20

Bir eşya mağazasında çalışan Emre’nin bir hafta boyunca günde ortalama 30 ürün satması gerekmektedir. Haftada 6 gün çalışan Emre’nin ilk beş gün sattığı ürün sayıları 32, 29, 23, 26, 37’dir.
Buna göre, Emre’nin 6. gün satması gereken ürün sayısı kaçtır?

 • 30
 • 33
 • 36
 • 38
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBABDACBDBADCACDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?