Matematik 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

işleminin sonucu kaçtır?

 • √2
 • 4
 • 16
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde verilenler bir üçgenin kenar uzunlukları olabilir?

 • 5 cm, 5 cm, 10 cm
 • 2 cm, 3 cm, 5 cm
 • 1 cm, 15 cm, 13 cm
 • 25 cm, 2 cm, 25 cm
Soru 3

işleminin sonucu kaçtır?

 • 0,015
 • 0,15
 • 1,5
 • 15
Soru 4

işleminin sonucu kaçtır?

 • 32
 • 34
 • 36
 • 38
Soru 5

Şekildeki doğru, başlangıç noktası ve (4,2) noktasından geçtiğine göre bu doğrunun eğimi nedir?

 • 2
 • 1
REKLAM
Soru 6

denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

 • (20,10)
 • (10,30)
 • (20,30)
 • (15,25)
Soru 7

Taban alanı 9 cm² olan dik piramit biçimindeki bir oyuncağın yüksekliği 4 cm’dir. Bu oyuncağın hacmi kaç santimetreküptür?

 • 10
 • 12
 • 18
 • 36
Soru 8

Bir pastanede her gün 6 çeşit pasta üretilmektedir. Bu pastaneden 3 çeşit pasta almak isteyen bir müşteri bu seçimi kaç farklı biçimde yapabilir?

 • 20
 • 24
 • 80
 • 120
Soru 9

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi bir özdeşlik değildir?

 • 2 ( x + 2) = 2x + 4
 • 4x - 8 = 2x + 6
 • y( y - 5) = y2 - 5y
 • (a - b)(a + b) = a2 - b2
Soru 10

Bir para ve bir zar birlikte atılıyor. Zarın üst yüzünün 4, paranın yazı gelme olasılığı nedir?

Soru 11

3x - 4 < 8 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisinde koyu çizgi ile belirtilmiştir?

Soru 12

Tabanının yarıçap uzunluğu r = 2 cm, yüksekliği h = 10 cm olan silindirin hacmi kaç santimetreküptür? (π’yi 3 alınız.)

 • 40
 • 80
 • 120
 • 160
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi koordinat düzleminde köşe noktaları ( -5, -1), ( -5, -3), ( -1, -3) olan üçgenin, y eksenine göre yansıması ile elde edilen üçgenin köşe noktalarından biri değildir?

 • ( 5, -1)
 • ( -5, 3)
 • ( 1, -3)
 • ( 5, -3)
REKLAM
Soru 14

İlk terimi 5, ortak farkı 7 olan bir aritmetik dizinin 5. terimi kaçtır?

 • 27
 • 30
 • 33
 • 40
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel bir sayı değildir?

 • √7
 • √28
 • √0,2
Soru 16

Şekilde PRS ~ KLM’dir. Verilenlere göre |PR| kaç santimetredir?

 • 12
Soru 17

Yarıçapının uzunluğu 6 cm olan daire biçimindeki bir kağıttan 120° lik bir daire dilimi kesiliyor. Bu dilimin [OA] ve [OB] kenarları çakıştırılarak dik koni şeklinde bir külah oluşturuluyor. Oluşturulan bu dik koninin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir? (π’yi 3 alınız.)

 • 6
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 18

Verilen şekilde m(M) = 60° ve [ML]⊥[KL] ’tir.
Buna göre, KLM üçgeninin kenarlarının uzunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • |KM| > |KL| > |ML|
 • |KL| > |ML| > |KM|
 • |ML| > |KM| > |KL|
 • |KM| > |ML| > |KL|
Soru 19

Şekilde |MN| = 6 cm ve |MP| = 10 cm’dir.
m(MNP) = 90° olduğuna göre, tanM değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

Beşgen piramit, tabanına paralel olan bir düzlemle kesildiğinde arakesit aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisi olur?

 • Altıgen
 • Beşgen
 • Kare
 • Üçgen
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCBDABABADCBCDACADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?