Sosyal Bilgiler 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Anne
II. Öğretmen
III. Polis
IV. Arkadaş
V. Teyze
Sevim Hanım, yukarıdaki hangi iki rolü aynı anda üstlenemez?

 • I. ve II.
 • II. ve III.
 • II. ve IV
 • III. ve V
Soru 2

“Ümit; (I) basketbol kursuna gidiyor, (II) okulunun tiyatro kulübünün bir üyesi, (III) sınıf korosunda şarklı söylüyor, (IV) aynı zamanda yemek yemeyi de çok seviyor.”
Buna göre Ümit’in hangi etkinliğini yapması için bir gruba üye olması gerekmez?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 3

Adaletin bireye sağladığı kazanca ne ad verilir?

 • Hak
 • Rol
 • Kurum
 • Sorumluluk
Soru 4

Aşağıdaki tarihî eserlerden hangisi ülkemizde bulunmaz?

 • Sümela Manastırı
 • Ayasofya Müzesi
 • Pizza Kulesi
 • Galata Kulesi
Soru 5

Bir toplumda zaman içinde ortaya çıkan ve kuşaktan kuşağa iletilen kültürel birikimlere ne ad verilir?

 • Görenek
 • Gelenek
 • Folklor
 • Zanaat
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzün ögelerinden biri değildir?

 • Cirit oyunu
 • Kına gecesi
 • Paskalya Bayramı
 • Hıdırellez
Soru 7

TBMM, 24 Kasım 1928’de Millet Mekteplerinin “Başöğretmen” unvanını, aşağıdakilerden hangisine vermiştir?

 • İsmet İnönü’ye
 • Fevzi Çakmak’a
 • Bekir Sami Bey’e
 • Mustafa Kemal Atatürk’e
Soru 8

Atatürk’ün yaptığı bütün yenilikler, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir?

 • İnkılapçılıkla
 • Devletçilikle
 • Cumhuriyetçilikle
 • Halkçılıkla
Soru 9

Atatürkçülükle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Akılcılığa ve bilime dayanır.
 • Millî birlik ve bütünlüğü korur.
 • Yayılmacı politikaları destekler.
 • Milletimizi, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmayı amaçlar.
Soru 10

“Haritalardaki renkler, yer şekillerinin yüksekliklerini ve denizlerin derinliklerini anlatır. Örneğin fiziki haritalardaki yeşil yerler ormanları değil _________ yerleri ifade eder.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • volkanik
 • düzlük
 • karlı
 • yüksek
Soru 11

I. Giyim
II. Beslenme
III. Ulaşım
IV. Turizm
Verilenlerden hangileri iklimin etkilediği unsurlardandır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I, III. ve IV
 • I, II, III. ve IV
Soru 12

• Adını, kıyısı bulunan denizden almıştır.
• Bölgede bulunan Çukurova, tarımsal üretimin merkezidir.
• Turunçgiller, pamuk, sebze gibi tahıl ürünleri yetiştirilir.
• Bölgede turizm oldukça gelişmiştir.
Bazı özellikleri verilen bölgemiz, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akdeniz
 • Ege
 • Karadeniz
 • Marmara
Soru 13

Kır yerleşmeleriyle kent yerleşmelerinin coğrafi özellikleri birbirinden farklıdır.
Aşağıdakilerden hangisi kır yerleşmelerinin özelliklerinden biri değildir?

 • Sanayi gelişmiştir.
 • Nüfus yoğunluğu azdır.
 • Tarım ve hayvancılık yaygındır.
 • Evler genellikle tek katlı veya birkaç katlıdır.
REKLAM
Soru 14

Toprağın kaya tabakalarının birden bire kayarak yer değiştirmesiyle oluşan doğal afetlere ne ad verilir?

 • Çığ
 • Deprem
 • Heyelan
 • Erozyon
Soru 15

Suya ihtiyaç duyan tarım ürünleri, İç Anadolu Bölgesi’nin karasal ikliminde yetişmez.
Buna göre, aşağıdaki ürünlerden hangisi İç Anadolu Bölgesi’nde yetişmez?

 • Şeker Pancarı
 • Buğday
 • Arpa
 • Çay
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, bir bilim insanında bulunması gereken özelliklerden biridir?

 • Taraflılık
 • Telaşlılık
 • Meraklılık
 • Çıkarcılık
Soru 17

Aşağıda bazı meslekler, çalışma alanlarıyla eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Doktor → Sağlık
 • Kasap → Güvenlik
 • Şoför → Ulaşım
 • Öğretmen → Eğitim
Soru 18

Atatürk’ün halkımıza tarım alanında kullanımını gösterdiği ve tanıttığı araç, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orak
 • Çapa
 • Biçerdöver
 • Traktör
Soru 19

TEMA, ÇEKÜL ve ÇEVKO gibi sivil toplum kuruluşları, aşağıdaki hangi alanda topluma hizmet vermektedirler?

 • Çevre
 • Sağlık
 • Eğitim
 • Arama - Kurtarma
Soru 20

İllerde kar yağışı nedeniyle okulları tatil etme yetkisi, aşağıdaki yönetim birimlerinden hangisine aittir?

 • Cumhurbaşkanlığına
 • Genelkurmay Başkanlığına
 • Valiliklere
 • İl Millî Eğitim Müdürlüklerine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACBCDACBDAACDCBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?