Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Atatürk’ün;
• Türk Tarih Kurumunu açması,
• arkeolojik kazıları başlatması
gibi uygulamaları, aşağıdaki bilim dallarından hangisini geliştirmeye yöneliktir?

 • Matematik
 • Dinî bilimler
 • Fen bilimleri
 • Sosyal bilimler
Soru 2

I. Futbol oynamak çok eğlencelidir.
II. Arif Amca, mahallemize muhtar seçildi.
III. Ülkemizin en kalabalık şehri İstanbul’dur.
IV. Bu hafta vizyona giren filimler çok eğlenceli.
Verilen cümleler, aşağıdakilerin hangisinde “Olgu” ve “Görüş” olarak doğru sınıflandırılmıştır?
I <-----> II <-----> III <-----> IV

 • Olgu <-----> Görüş <-----> Görüş <-----> Olgu
 • Olgu <-----> Olgu <-----> Görüş <-----> Görüş
 • Görüş <-----> Olgu <-----> Olgu <-----> Görüş
 • Görüş <-----> Görüş <-----> Olgu <-----> Görüş
Soru 3

Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerin karakteristik bitki örtüsü makilerdir.
Makilerin yerini ormanların alabilmesi için bölgenin hangi mevsimde aldığı yağış miktarının artması gerekir?

 • Kış
 • Yaz
 • Sonbahar
 • İlkbahar
Soru 4

Aşağıdaki iklimlerden hangisi “Ilıman İklimler” sınıfındadır?

 • Kutup İklimi
 • Çöl İklimi
 • Okyanus İklimi
 • Step İklimi
Soru 5

Sümerler ➞MÖ 3500 yıllarında yazıyı icat ettiler.
Hititler ➞ _________ .
Lidyalılar ➞ Parayı ilk defa onlar kullandılar.
Frigyalılar ➞ Tarımla ilgili çok sert hukuk kuralları oluşturdular.
Hititlerle ilgili boşluğa, aşağıdaki olgulardan hangisi yazılmalıdır?

 • Site adı verilen şehir devletlerinde yaşadılar.
 • Tarihte ilk yazılı antlaşmayı imzaladılar.
 • Çivi yazısını Anadolu’ya getirdiler.
 • İlk tekerleği ve tekerlekli arabayı yaptılar.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki terimlerden hangisi “Hz. İsa’nın doğumu” anlamında kullanılır?

 • Milat
 • Yeni Çağ
 • İlk Çağ
 • Geoit
Soru 7

Kök Türklerde Orhun Anıtları’nın dikilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • Kültürel alanda çalışmalar yaptıklarının
 • Kişi mülkiyeti anlayışının geliştiğinin
 • Kurulan ilk Türk devleti olduğunun
 • Gök Tanrı’ya inandıklarının
Soru 8

Uygurlar, Bögü Kağan Dönemi’nde hangi dini kabul etmişlerdir?

 • Budizm
 • Şamanizm
 • Gök Tanrı
 • Manihaizm
Soru 9

“Vatan savunmasına ait görevlerden daha önemli ve yüce görev olamaz.”
ATATÜRK
Atatürk bu sözünde aşağıdaki hangi görevi işaret etmektedir?

 • Vergi ödemek
 • Askerlik yapmak
 • Seçimlere katılmak
 • Yükseköğrenim görmek
Soru 10

İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed kaç yıl yaşamıştır?

 • 57
 • 60
 • 61
 • 63
Soru 11

Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişleri, aşağıdaki hangi savaş sonunda durmuştur?

 • Puvatya
 • Talas
 • Katvan
 • Dandanakan
Soru 12

Nizamülmülk’ün hükümdarlara ve devlet adamlarına birçok örnekler vererek devlet yönetiminin çeşitli yönlerini anlattığı eserinin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı Lügat-it Türk
 • Büyük Kamus
 • Kutadgu Bilig
 • Siyasetname
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların özelliklerinden biri değildir?

 • İslam dinini kabul etmeleri
 • Doğu ve Batı diye ikiye ayrılmaları
 • Nizamiye Medreselerini kurmaları
 • Türkistan’da siyasi varlık göstermeleri
REKLAM
Soru 14

İç Anadolu Bölgesi’nde buğday tarımının yaygın olmasının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halkın alışkanlıkları
 • Kışların sert geçmesi
 • Yağış rejiminin etkisi
 • Toprağının tuzlu oluşu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir?

 • Arpa
 • Çay
 • Tütün
 • Şeker Pancarı
Soru 16

Meslek seçiminden önce kendimize sormamız gereken ilk soru, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 • Kaç lira para kazanacağım?
 • Ben hangi işi yapabilirsem mutlu olurum?
 • Hangi arkadaşımla mücevher işine girsem?
 • Babam ve annem benim ne olmamı isterler?
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en çok satın aldığı ürünlerden biridir?

 • Tütün
 • Seramik
 • Deri ürünleri
 • Kozmetik ürünler
Soru 18

Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu yönetim biçimlerine ne ad verilir?

 • Monarşi
 • Oligarşi
 • Teokrasi
 • Demokrasi
Soru 19

Ülkemizde özgün çalışmalar yapan kişilerin ürettiği eserlerin haklarını korumak için, aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur?

 • Hıfzıssıhha Enstitüsü
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Soru 20

“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugündenkestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler…”

Atatürk, 29 Ekim 1933

Takvimler 1991’i gösterdiğinde Atatürk’ün bu öngörüsü gerçekleşmiştir.

Paragraftan Atatürk’ün hangi kişilik özelliği çıkarılabilir?

 • Planlı oluşu
 • Çalışkanlığı
 • İleri görüşlülüğü
 • Vatanseverliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBCBAADBCADCCABDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?