Türkçe 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi ikinci sırada yer alır?

 • Süslenme
 • Süreölçer
 • Sürtünme
 • Sürpriz
Soru 2

Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Bu dizelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zıt anlamlılık
 • Terim anlamlılık
 • Eş seslilik
 • Eş anlamlılık
Soru 3

“Işık” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 • Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi.
 • Bütün gözler manalı ışıklar saçıyordu.
 • Bir gece tam yatmıştı ki kalktı, ışığı yaktı.
 • Apartmandaki dairelerin ışıkları kapalı.
Soru 4

“Söylemek istediğini heyecan veya üzüntü yüzünden ifade edememek” anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Boğazına sarılmak
 • Boğazına dizilmek
 • Boğazından kesmek
 • Boğazına düğümlenmek
Soru 5

“Çocukken birkaç kez kaybolmuştum.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?

 • Niçin?
 • Ne zaman?
 • Nerede?
 • Ne?
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir öge vardır?

 • Bugünlerde hastalıktan zihnim çok dağınık.
 • Antalya’da şehri güzelleştiren palmiyeleri bahçemde görmek isterim.
 • Çocukluk arkadaşımın mahallemizden taşınması beni üzmüştü.
 • Arsaya bir alışveriş merkezi, yanına da lüks bir site yapılacakmış.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı bildirmektedir?

 • Deniz’in köpeğinin adı Şaşkın’dı.
 • Bence, annem bu ayrılığın üzüntüsünü hâlâ yaşıyor.
 • Bana göre en sevimli kuş kekliktir.
 • Benim düşünceme göre hikâyelerini çok güzel kurgulamış.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

 • Burası, kasabaya yaklaşık iki gün uzaklıkta.
 • Bana haksızlık ettiğinizi siz de anlayacaksınız.
 • Anadolu’da yetişen ve dünyaca tanınan kişiler var.
 • En büyük surlara sahip şehrimiz Diyarbakır’dır.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

 • Babam sözünü bitirir bitirmez bana döndü.
 • Burası hayvanat bahçesi gibi olmuş.
 • Konuşmaya başlamadan önce sözcüklerinizi iyi seçiniz.
 • Orman mühendisi olduğu için bazen araziye çıkardı.
Soru 10

Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi. _________ seçme hakkım olsaydı, sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim.
Bu parçanında boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Bu nedenle
 • Bu yüzden
 • Ama
 • Çünkü
Soru 11

1. Bunun sebebini öğrenmek için kümese girdim.
2. Kümesin kapısını açıp onları dışarı bıraktım.
3. Ama ortada gözle görülebilir bir şey yoktu.
4. Kümesteki hindilere yem vermek için bahçeye indim.
5. Yalnız bir tanesinin topallaya topallaya çıktığını gördüm.
Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

 • 2, 3, 4, 5, 1
 • 3, 1, 2, 4, 5
 • 4, 2, 5, 1, 3
 • 5, 1, 2, 3, 4
Soru 12

Bu topraklar bizim olalı güneş başka güzel doğup batıyor. Dereler, türküler söyleyerek akıyor göllere. Anadolu çiğdemi baharın müjdecisi olmuş, etrafa kokular saçmakta. Dağlarda çobanlar kaval çalıyor kuşlara, çiçeklere ve kuzulara.
Bu parçanında aşağıdaki duyu organlarının hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

 • El
 • Kulak
 • Göz
 • Burun
Soru 13

Ah o kadrini bilmediğim günler
Koklamadan attığım gül demeti,
Suyunu sebil ettiğim o çeşme,
Eserken yelken açmadığım rüzgâr!

Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğa sevgisi
 • Pişmanlık
 • Umut
 • Yaşama sevinci
REKLAM
Soru 14

Bugün bütün Akdeniz havzasında 350 Akdeniz foku kaldı. Bunlar da daha çok Türkiye-Yunanistan kıyı şeridi ile Kuzey Afrika kıyı çizgisinin küçük bölümünde varlıklarını sürdürüyor. Akdeniz foklarının korunmasının sağlanabilmesi için yılda 5 milyon dolar gerekiyor. Akdeniz fokuna zarar veren en büyük tehlikelerin başında balıkçılık ve iklim değişikliği geliyor.
Bu parçanında Akdeniz foklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Nasıl yetiştirildiklerine
 • Korunması için gereken para miktarına
 • Kaç adet kaldığına
 • Yaşam alanlarına
Soru 15

Kuzey Kore’ye gidebilmek için yaklaşık bir yıl önce başvuruda bulunduk. Bu ülkeye girebilmek imkânsıza yakındı. Dünyanın tartışmasız en kapalı ülkesiydi burası. Aramızda sadece çok dolaylı bir diplomatik ilişki vardı. Vize almak çok zordu. Turistler ancak grup olarak kabul ediliyordu.
Bu parçanından Kuzey Kore ile ilgi aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin doğrudan olmadığı
 • Ülkeye giriş vizesinin çok zor alındığı
 • Saklı bir ülke konumunda bulunduğu
 • Türkiye ile ticari ilişkilerinin üst düzeyde gerçekleştiği
Soru 16

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “yapılacak olan bir eylemi” ifade eder?

 • Seçtiğim öykülerden beşine çok kısa olarak değineceğim.
 • Beklentilerimizin yüksek olması gerektiğini düşünüyorum.
 • İlk öyküm yayımlandığında da böyle olmuştu.
 • Kitabın sonuna yazarların öz geçmişleri konulmuş.
Soru 17

Önce cadde kenarları sonra kaldırımlar,
Bahçeli apartmanların bahçeleri
Size ayrıldı sizin otomobillerinizle doldu
Okulumuzun önü düşlerimizin içi.

Bu şiirdeki altı çizili kelimelerden hangisi bir varlığı nitelemiştir?

 • Sonra
 • Bahçeli
 • Otomobillerinizle
 • Önü
Soru 18

Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmamıştır?

 • Karlı
 • Buzluk
 • Saksılar
 • Çevreci
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mı / -mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Gördüğünüz çiçek, kardelen miydi?
 • Anlaşılmayan bir nokta var mı?
 • Sözler ateş gibi insanı yakarmı?
 • Eşime, çocuklarıma selam gönderebilir miyim?
Soru 20

Uçak havaalanından 5 ( ) 9 ( ) 2014 tarihinde saat 9 ( ) 30’da kalktı. Yolculuk için yanına kek ( ) meyve suyu aldı.
Yay ayraç ile belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 • (.) (.) (:) (;)
 • (,) (,) (,) (;)
 • (,) (,) (:) (,)
 • (.) (.) (.) (,)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABDBCADDCCABADABCCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?