Türkçe 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi ikinci sırada yer alır?

 • Girinti
 • Girişken
 • Girdap
 • Girdi
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 • Dağın eteğinde renk renk çiçekler vardı.
 • Bu yemek için bir diş sarımsak yeterli.
 • Testerenin dişleri körelmiş.
 • Çocuklar parkta neşeyle oynuyor.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir?

 • Kardeşimle sıcak soğuk demeden hep çalıştık.
 • Yüzme kursu için önce kan tahlili yaptırmalısınız.
 • Dünyanın en güzel, en sevimli memleketi burasıdır.
 • Seni gördüğüme o kadar sevindim ki anlatamam.
Soru 4

“Bir kimseye en büyük kötülük, nankör olan kendi yakınlarından ve kendi yetiştirdiklerinden gelir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
 • Ağaca balta vurmuşlar “sapı bedenimden” demiş.
 • Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür.
 • Ağaca çıksa papucu yerde kalmaz.
Soru 5

Can; Ahmet ile kampta yaşadığımız maceraları ağzı açık kalarak dinledi.
Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 • Günün yorgunluğuyla uyuyakaldı.
 • Gazetedeki haberleri dikkatlice okudu.
 • Gördüğü manzara karşısında çok şaşırdı.
 • Elindeki kitabı üstünkörü okudu.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

 • Size sadece birkaç gün için sığındım.
 • Bu şapka senin için biraz büyük.
 • Bizim için çok enteresan bir şeydi bu yeni icat.
 • Hasta olduğu için kursa gidemedi.
Soru 7

Bunu sık sık dile getiriyorsun _________ senden bir şey istemiyorum.
Bu cümlede boş bırakılan yere, düşüncenin yönüne göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • bu nedenle
 • veya
 • ne var ki
 • çünkü
Soru 8

(I) Çocukluk yıllarımda küçük bir defterim vardı. (II) Gördüklerimi, duyduklarımı günün en güzel saatlerinde bu deftere yazardım. (III) Geçtiğimiz yaz memlekete gittiğimde çocukluk yıllarımın defterini buldum. (IV) Defteri elime alıp neler yazmışım diye okudum.
Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi özneldir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 9

Peru’da insanların bir bölümü okyanus kıyılarında bir bölümü de dağlık bölgelerde yaşıyor. Amazon Yağmur Ormanları bölümündeyse farklı dilleri konuşan ve ilkel koşullarda yaşayan kabileler bulunuyor.
Bu metinde “Peru’da yaşayanlar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Bir kısmının okyanus kıyısında olduklarına
 • Farklı dilleri konuştuklarına
 • Farklı dinlere sahip olduklarına
 • Dağlık bölgelerde de bulunduklarına
Soru 10

Şiir, toplumumuzda en çok sevilen sanat dallarından biridir. Onun bu denli ilgi görmesinin nedeni, az sözcükle çok şey söyleme sanatı olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle şiir dünyasına girmek zordur.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Şiir az kelimeyle çok şey anlatır.
 • Toplumumuzda sadece şiir sevilir.
 • Şiir dünyasına girmek zordur.
 • Şiir toplumumuzda ilgi görmektedir.
Soru 11

Düzeltebileceğin tek şey kendinsin, öncelikle kendini tanı. Bundan yirmi yıl sonra yaptıkların için değil yapmadıkların için üzüleceksin. Dolayısıyla halatlarını çöz, yelkenini aç.
Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zaman hızla akıp gitmektedir.
 • Kişi kendini keşfetmelidir.
 • Mutlu olmanın yolu çalışmaktır.
 • Önce kendi çıkarlarımızı düşünmeliyiz.
Soru 12

Bilmezler yalnız yaşayanlar
Nasıl korku verir sessizlik insana;
İnsan nasıl konuşur kendisiyle,
Nasıl koşar aynalara
Bilmezler.

Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sessizlik
 • Korku
 • Yalnızlık
 • Hasret
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime belirtme durum eki almıştır?

 • Bu saatlerde bahçeyi hanımeli kokusu sarar.
 • Pazardan döndüğünde ter içinde kalmıştı.
 • Tüm alışkanlıklar çocuğa küçük yaşta kazandırılır.
 • Kapıda bıkmadan usanmadan bekliyordu.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

 • Hastanın alnına ıslak bir bez koydular.
 • Bu söylediklerimi zihninde tutmalısın.
 • Kardeşini o halde görünce yüreği sızlamış.
 • Seni üzdüğüm için özür dilerim.
Soru 15

“Yaz” fiili, aşağıdakilerin hangisinde geniş zaman 2. çoğul kişisine göre çekimlenmiştir?

 • Yazmıştı
 • Yazarsınız
 • Yazacağız
 • Yazdılar
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?

 • Bir bilim müzesinde gezmek çok eğlenceli.
 • Binanın bu bölümünde bir televizyon stüdyosu var.
 • Karınca olup karınca yuvasına girmek isterdim.
 • Çocuk olmak başka çocuk kalmak başkadır.
Soru 17

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

 • Öteki sokakta bir ev yanmış.
 • Hangi kitabı okumak istersin?
 • Sinan ortadan birdenbire kayboldu.
 • Öbür oda daha aydınlık.
Soru 18

Sivrisineklerin ezgileriyle daldığım derin uykumdan çamsakızı ve annemin zeytinyağlı biber dolması kokusu ile uyandım.
Bu cümlede altı çizili kelimelerle yapısı bakımından benzer olan kelime aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 • Bana üstünkörü masal okuma!
 • Karlar yavaş yavaş eriyor.
 • Benim oğlan mühendis oldu.
 • Çayır, çimen yeşilliğe büründü.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı yanlıştır?

 • Okula başlayınca birçok kalemim oldu.
 • Beni birkaç gün daha bekleyebilirdin.
 • Kimseye hiç bir zaman haksızlık yapmaz.
 • Öğrencilerimin her biri benim için çok önemli.
Soru 20

Aşağıda noktalama işaretleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur.
 • Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti konur.
 • Dil bilgisinde ekleri ayırmak için kısa çizgi konur.
 • Ünlem ve süslemelerde anlatımı pekiştirmek için iki nokta konur.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDABCDABCBBCADBDCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?