Türkçe 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Düşünmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tasarlamak” anlamında kullanılmıştır?

 • Ben şimdi o güzel çehreni düşünüyorum.
 • Bu iş için artık sen de bir çare düşün.
 • Durmadan geziyorsun, biraz da derslerini düşün.
 • Yarın yola çıkmayı düşünüyorum.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?

 • Köprüde durduğumdan sırtım da denize dönüktü.
 • Arabalar sağlı sollu iki şeritten sel gibi akmaktaydı.
 • Ayaklarımın altında çırpınan denizin sesine uyandım.
 • Cebimdeki telefon bir defa titredi ve sustu.
Soru 3

Cümleleri söylerken sözcükleri veya harfleri sert, yumuşak, uzun, kısa, alçak ve yüksek gibi değişik seslerle belirtmeye _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?

 • tonlama
 • duraklama
 • vurgu
 • telaffuz
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi farklı dinlemelerden en iyi biçimde yararlanabilmek için dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

 • Konuşulanı iyi ve doğru bir biçimde anlamak
 • Dinlemeye istekli olmak
 • Dikkatimizi dinleme süresince dağıtmak
 • Dinlemede kendimizi bütünüyle konuya vermek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı konuşma çeşitlerinden biri değildir?

 • Kutlama konuşması
 • Duyuru yapma
 • Özür dileme konuşması
 • Günlük konuşma
REKLAM
Soru 6

Amacı, “Konuşmanın kesintiye uğratılmadan kurallarına uygun olarak yapılması” olarak tanımlanan konuşma yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eleştirel Konuşma
 • Kelime Havuzundan Seçerek Konuşma
 • Hafızada Tutma Tekniği
 • İkna Etme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bildirme yazılarından değildir?

 • Mektup
 • Rapor
 • Tutanak
 • Anı
Soru 8

Göklerde kartal gibiydim,
Kanatlarımdan vuruldum.
Mor çiçekli dal gibiydim,
Bahar vaktinde kırıldım.

Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mutluluk
 • Pişmanlık
 • Üzüntü
 • Kahramanlık
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde hikâye ve romanı birbirinden ayıran özellikler yanlış verilmiştir?

 • Romanda kişiler az, hikâyelerde çoktur.
 • Romanlar uzun, hikâyeler kısa anlatı türleridir.
 • Romanlar geniş bir zaman kesitinde geçerken, hikâyelerde bu kesit dardır.
 • Romanlardaki karakterler genellikle çok yönlü, hikâyelerdeki karakterler tek yönlüdür.
Soru 10

I. İstasyonda beni karşılamaya gelen ekip, daha trenden iner inmez kitap imzalamam için bir kitapçıya götürdü.
II. Toplantı bitince acele acele otele geldim.
III. Bir gün önemli konferans vermek amacıyla bir şehre gitmiştim.
IV. Yemeklerimizi yedikten sonra yine büyük bir telaşla toplantıya gittik.
V. Bu iş bittiğinde yine büyük bir telaş ve aceleyle öğle yemeğine götürüldüm.
Numaralanmış cümleler anlamlı ve kurallı bir metin oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?

 • I - II - III - IV - V
 • II - III - I - V - IV
 • III - I - V - IV - II
 • IV - I - III - V - II
Soru 11

İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek daha fazla bunaltır onu. Bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz yerini değiştirmekle. Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla. Onun için kalabalıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka bir yere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki kalabalık hallerimizden kurtulmamız, kendimizden koparmamız gerek.
Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıkıntılarımızı yer değiştirmek suretiyle giderebiliriz.
 • Bazı hastalıkların tedavisi yoktur.
 • Her insan geçmişini unutup geleceğe ümitle bakabilmelidir.
 • İnsan ruhsal yorgunluğunu atmadıkça yer değiştirmenin bir faydası olmaz.
Soru 12

Kışı, gündüzleri kısacık olduğu için sevmem. Sabahleyin bir türlü doğmak bilmeyen güneş erkenden çekip gider. Hele şimdi saat dördü biraz geçti mi, ortalık kararıveriyor. Ne anladım ben ondan? Penceremden bakıyorum, tertemiz bir hava... Bir çekicilik vardır Ankara’nın ışığında. İstanbul’unki gibi öyle baygın değildir, yarı sevdalı yarı hüzünlü hülyalar kurmaya sürüklemez insanı, çıkıp gezmeye çağırır.
Bu metin aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine aittir?

 • Makale
 • Deneme
 • Anı
 • Fıkra
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili kullanılmıştır?

 • Büyük bir rahatlıkla dönüverdi oradan.
 • Sergideki resmi gözümde canlandırıp çizebilirim.
 • Durakta bekleyedurun, ben de geleceğim.
 • Sinemada öyle sıkıldım ki çıkayazdım.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki altı çizili kelime ve kelime gruplarından hangisi zarf değildir?

 • Usulca çalışma arkadaşlarına göz attı.
 • Barajlardaki su niçin azaldı?
 • Yazarlığa iki yıl önce başladım.
 • Zonguldak’a yaz ortalarında gitmişlerdi.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?

 • Bebek kanepenin üzerinde yatıyordu.
 • Caddeden yukarıya doğru yürürken düşündü.
 • Sabaha karşı bir kumsalda uyandım.
 • Her gün köşedeki büfeden ekmek alıyor.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?

 • Ayık kalanlar bayılanların imdadına koşuyor.
 • Onun bu hâli beni çok duygulandırdı.
 • Bu konuda sizin de fikrinizi almak isterim.
 • Gencin annesi de babası da okumuş insanlardı.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş bildiren fiil kullanılmıştır?

 • Bahçedeki güller sıcaktan solmuştu.
 • Köy çeşmesinden evine su taşıyordu.
 • Sedirde boylu boyunca uzanmıştı.
 • Ormandaki küçük fidan büyümüştü.
Soru 18

Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden fiil türeten ek almıştır?

 • Kazma
 • Yağış
 • Sordur
 • Onluk
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Banka çekinde BeşyüzelliTL,onbirkr. yazılıydı.
 • İki hafta sonra oraya gideceğim.
 • Kardeşim on beş yaşındayken İstanbul’a gitmiş.
 • Hikâyeyi yirmidört liraya aldım.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) doğru kullanılmıştır?

 • Zeynep merhametlidir, güler yüzlüdür; Murat ağırbaşlıdır.
 • Ya bu deveyi gütmeli; ya bu diyardan gitmeli.
 • Bedenimiz; yer çekimine uyum sağlamış durumda.
 • Çok yakından mı bu sesler; çok uzaktan mı?
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBCDCACDBAADDBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?