Türkçe 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Kullandığımız kelimelerle duygu ve düşüncelerimiz arasında çok sıkı bir bağ(I) vardır. Hayatımızın her anına eşlik edendir, bir bakıma bizim aynamızdır(II). O ne kadar zenginse bizim dünyamız(III) o kadar zengin ve renklidir. Bir bakıma bizi yansıtan bir araçtır(IV).
Numaralanmış kelimelerden hangisi metne göre gerçek anlamda kullanılmıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bastırmak” kelimesi “birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek” anlamında kullanılmıştır?

 • Yangının bastırılmasında apartman sakinleri etkili oldu.
 • Heyecanını ne yaparsa yapsın bir türlü bastıramıyordu.
 • Kış bastırdığında bu günleri fazlasıyla ararsınız.
 • O inatçılık yaparak hepimizi çok güzel bastırıyor.
Soru 3

Televizyondaki ağır çekimde kazanın nasıl olduğu açıkça görülüyor.
Bu cümlede altı çizili kelimenin anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hızlı
 • Yavaş
 • Hafif
 • Çok
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi verilen deyimin anlamına uygun bir cümle değildir?

 • kulak kabartmak = Ahmet Bey, kendisinden bahsedildiğini düşünerek belli etmeden yan masayı dinlemeye başladı.
 • kulak kesilmek = Annesiyle ilgilenen doktoru tüm dikkatiyle dinlemeye başladı.
 • kulağına çalınmak = Tayininin çıkacağını banka içinde dönen söylentilerden öğrenmişti.
 • kulağına çarpmak = Annesinin dedesine anlattığı olayları kapının arkasından gizlice dinlemişti.
Soru 5

Sabah olmuştu. Salona bembeyaz ışık çizgileri vuruyordu. Ali Usta hiç dalıp kalmaz, güneş doğmadan uyanırdı. Hemen kalktı, doğruldu. Ayakkabılarını giydikten sonra kapı aralığından dışarı baktı.
Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

 • Zaman
 • Yer
 • Yardımcı karakter
 • Kişi
REKLAM
Soru 6

Sözlü ya da yazılı kompozisyonlarda anlatılanların kolay anlaşılabilir, kavranabilir olmasına ne denir?

 • Açıklık
 • Duruluk
 • Yalınlık
 • Akıcılık
Soru 7

Buz üstüne yazmak isterdim
Bütün bu şiirleri
Ve sonra çekip gitmek
Dalgın bir cırcır böceği gibi

Bu dörtlükte görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konuşturma - Mecaz
 • Benzetme - Kişileştirme
 • Mecaz - Abartma
 • Abartma - Konuşturma
Soru 8

Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi
Her gün aynı pınardan doldurup testimizi
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla

Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lirik
 • Epik
 • Didaktik
 • Pastoral
Soru 9

(I) Bulgurlu, İstanbul’un Anadolu yakasında Küçük Çamlıca Tepesi’nin Marmara’ya bakan yamaçlarında bulunan bir yerleşim bölgesidir. (II) İstanbul’un güzelliğini en iyi şekilde gözler önüne sermektedir. (III) Bölgede 1950’lere kadar beton ve ahşap evler varmış. (IV) Yavuz Sultan Selim devrinde burası Ömer Seyfettin’in Pembe İncili Kaftan hikâyesindeki Muhsin Çelebi’nin çiftliği imiş.
Metinde numaralanmış cümlelerden hangisi öznel yargı içermektedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

(I) Bir eseri okuyan herkes o eser hakkındaki düşüncelerini ifade edebilir. (II) Yani her okuyucu aynı zamanda eserin bir eleştiricisidir. (III) Ancak asıl önemli olan o konuyla ilgili bölüme sahip, eli kolu tutan kişilerin eleştirileridir. (IV) İşte esere değerini kazandıran bu eleştiridir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanılmıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 11

(I) Kapıdan çıktığımda annemin, taraçanın merdivenlerinde oturduğunu gördüm. (II) Tıkırtımı duyunca başını çevirip bana baktı. (III) Gülümseyerek yanına çağırdı. (IV) Bir elini dudaklarına götürerek hiç konuşmamamı işaret etti.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 12

Haber, gazetelerde yer alan bir yazı türüdür. Gazetelerin çıkış nedeni haber vermektir. Haber vermeyen bir gazete düşünülemez. Gazeteler, okuyucularına en taze, en ilginç ve en doğru haberi vermenin yarışını yapar.
Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

 • Tanımlama
 • Betimleme
 • Tanık gösterme
 • Örneklendirme
Soru 13

Ne oldu çocukluğum
Köşelerinde nefes nefes koştuğum
Odalar?
Ortalarında tahta at koşturduğum
Geniş sofalar?
Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim...

Bu şiirin bütününde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

 • Öfke
 • Yalnızlık
 • Hayal kırıklığı
 • Çocukluğa özlem
REKLAM
Soru 14

Yazar, 1958’de Uşak’ta doğdu. 1979’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Divan Edebiyatı dalında 1983’te doktor, 1993’te doçent ve 1998’de profesör unvanlarını aldı. Edebiyat araştırmacısı olarak çeşitli ansiklopedi ve dergilerde bilimsel ve edebi makaleler yayımladı.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Biyografi
 • Deneme
 • Otobiyografi
Soru 15

Aslanlı yolun sağ başındaki İstiklal Kulesi’nin iç duvarlarında bulunan kabartmada, ayakta duran ve iki eliyle kılıç tutan bir gencin yanında bir kaya üzerine konmuş kartal figürü görülmektedir. Kartal, mitolojide ve Selçuklu sanatında gücün, istiklal ve bağımsızlığın sembolü olarak tasvir edilmiştir. Kılıç tutan genç ise istiklali savunan Türk milletini temsil etmektedir.
Yukarıdaki metinde “Aslanlı yol” un hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

 • Mimari özellikleri
 • Kim tarafından yapıldığı
 • Nerede olduğu
 • Özgün olduğu
Soru 16

İletişimin asıl amacı her zaman uzlaşmayı sağlamak değildir. Önemli olan karşımızdaki insanları dinleyip anlamaya çalışmak, kendimizi onların yerine koymaktır. İletişim bir spor karşılaşması değildir. Yenmek ve yenilmekten ziyade birlikte keşfetmeyi, konuşabilmeyi ve birlikte yaşayabilmeyi başarabilmektir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi iletişimin amaçlarından biri değildir?

 • Birlikte keşfetmeyi sağlamak
 • Empati kurmak
 • İletişim kurmayı başarmak
 • Kazanan taraf olmak
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

 • Okuyan çocuk araştıran çocuk demektir.
 • Tükenmez kalem lekesini çıkartmak kolay değil.
 • Kalın kitaplar daha çok ilgimi çekiyor.
 • Döner kebap bu yörenin en meşhur yemeğidir.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumu yoktur?

 • Çocuklar saklambaç oynuyorlar.
 • Bacaklarım çok ağrıyorlar.
 • Biz kavga için gelmedik.
 • Kuşlar attığımız yemleri yedi.
Soru 19

“Bu olay onun öğretim hayatını bitirmişti.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
 • Gereksiz sözcük kullanılması
 • Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
 • Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç ( ) yanlış kullanılmıştır?

 • Namık Kemal’in (İntibah) romanı edebiyatımızın ilklerindendir.
 • Belirsiz bir his (duygu) içimi kemiriyor.
 • Anne (birden sinirlenerek) çocuğa bağırdı.
 • Ömer Seyfettin (1884-1920) genç yaşta yitirdiğimiz bir yazardır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADCABDBCBADBADCBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?