Din kültürü ve Ahlak bilgisi 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• İslam inancına göre , ayların en üstünü , en yücesidir.
• Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır.
Hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muharrem
 • Şevval
 • Ramazan
 • Recep
Soru 2

Bu mübarek gecede
Bindi nurdan atına .
Allah’ın peygamberi,
Çıktı Allah katına…

Şiirde hangi kandil gecesi tasvir edilmektedir?

 • Mevlüt
 • Miraç
 • Berat
 • Kadir
Soru 3

İbadetler, kişilerin davranışlarının güzelleşmesine katkı sağlar.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturur?

 • Kötülüklerden uzak durması
 • Yalan yere yemin etmesi
 • Başkasının hakkını yemesi
 • Yaptığı yardımı başa kakması
Soru 4

“ Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti…”(Enbiya suresi, 22. ayet)
Verilen ayette hangisine vurgu yapmıştır?

 • Allah’ın güzel isimlerine
 • Allah’ın kullarına merhametine
 • Allah’ın varlığı ve birliğine
 • Allah’ın tövbeleri kabul etmesine
Soru 5

“Cömert olan , Allah’a yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır.Cimri olan, Allah’tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cehenneme yakındır.”
Peygamberimizin bu hadisi insanları aşağıdakilerden hangisine teşvik etmektedir?

 • Adaletli olmaya
 • Paylaşmaya
 • Danışarak iş yapmaya
 • Sabırlı olmaya
REKLAM
Soru 6

Peygamberimiz ilk vahiy geldiğinde heyecanlanmış ve endişeye kapılmıştır.
Bu durumu Hz.Hatice’ye anlatmış ve onun bu konudaki düşüncesini sormuştur.Hz. Hatice de “Gönlünü ferah tut , Allah seni güç durumda bırakmaz.Çünkü sen doğruyu söylersin, zor durumda olanlara yardım edersin” demiştir.
Bu metinden Hz. Muhammed(sav.) hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • İnsani özellikler taşıdığına
 • Doğru sözlü olduğuna
 • Okuma yazma bilmediğine
 • Sıkıntılarını eşi ile paylaştığına
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından değildir?

 • İbrahim
 • Kasım
 • Ali
 • Abdullah
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin Peygamberimize evlilik teklifi yapmasının nedenidir?

 • Kureyş kabilesinden olması
 • Genç olması
 • Ticaretle uğraşıyor olması
 • Dürüst ve güzel ahlaklı olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin komşuluk ve akrabalık ilişkilerinde gösterdiği davranışlar arasında yer almaz?

 • Yardım istendiğinde yardımlarına koşardı
 • Hastalandıklarında ziyaretlerine giderdi
 • Haksız oldukları durumlarda bile desteklerdi
 • Cenazelerine katılıp, taziyede bulunurdu
Soru 10

Kim mü’min kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da onun bir ihtiyacını karşılar.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadisin mesajına uygundur?

 • Engelli birine yardım etmek
 • Ödevlerini zamanında yapmak
 • Boş zamanlarda kitap okumak
 • Derste öğretmeni dikkatli dinlemek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesinin davranışlarına örnek gösterilemez?

 • Misafirlere ikramda bulunulurdu.
 • Mal biriktirmeye özen gösterilirdi.
 • Komşu ve akrabalarla ilgilenilirdi.
 • Evde hiçbir şey israf edilmezdi.
Soru 12

Yılın belli günlerinde Mekke kentinde bulunan Kȃbe ve Arafat’ın ziyaret edilmesiyle gerçekleştirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hac
 • Sa’y
 • Umre
 • Tavaf
Soru 13

Ebrehe’nin Kabe’ye saldırmasından bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fatiha
 • Kevser
 • İhlas
 • Fil
REKLAM
Soru 14

I. Camide Kabe’nin yönünü gösteren ,imama ayrılmış,girintili bölümdür.
II. Müezzinin çıkıp ezan okuduğu, yüksek ve ince yapıdır.
III. Camilerde imamın çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli yüksekçe yerdir.
Yukarıda tanımı verilen kavramlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I. <-----> II. <-----> III.

 • Mihrap <-----> Minare <-----> Minber
 • Mihrap <-----> Minber <-----> Minare
 • Minber <-----> Minare <-----> Mihrap
 • Minare <-----> Minber <-----> Mihrap
Soru 15

Aşağıdaki ibadetlerin doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
Farz <-----> Vacip <----> Sünnet

 • Oruç <-----> Kurban <-----> Sadaka
 • Oruç <-----> Kurban <-----> Zekat
 • Oruç <-----> Hac <-----> Kurban
 • Kurban <-----> Oruç <-----> Selam
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 • Onlara ilgi göstermek
 • Umut verici sözler söylemek
 • Ziyareti kısa tutmak
 • Hastaneden çıkmalarını beklemek
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi manevi değerlerimizden değildir?

 • Madenler
 • Din
 • Dil
 • Bayrak
Soru 18

İhlas suresinde geçen “Samed” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • O Allah birdir.
 • O’nun hiçbir dengi yoktur.
 • O Doğurmamış ve doğmamıştır.
 • Her şey O’na muhtaçtır O, hiçbir şeye muhtaç değildir.
Soru 19

Müslümanların bir araya gelerek ibadet etikleri yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şadırvan
 • Cami
 • Külliye
 • Medrese
Soru 20

İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle yükümlü kişilere ne ad verilir?

 • Mükellef
 • Muaf
 • Hanif
 • Müderris
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBACBCCDCABADAADADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?