Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Peygamber isimlerinden sonra yazılan “as.”nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aleykum selam
 • Allahümme salli
 • Aleyhisselam
 • Allah senden razı olsun
Soru 2

Peygamberlerin diğer insanlardan en büyük farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hoşgörülü olmaları
 • Vahiy almış olmaları
 • Merhametli olmaları
 • Akıllı ve zeki olmaları
Soru 3

Peygamberlerin aşağıdaki sıfatlarından hangisi onların ilahi mesajı iletme görevlerini ifade etmektedir?

 • İsmet
 • Fetanet
 • Tebliğ
 • Emanet
Soru 4

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Abdest namazın ön şartıdır.
 • Gusül abdestinde bütün vücut yıkanır.
 • Teyemmüm abdesti toprak ile alınır.
 • Teyemmüm abdesti sadece temiz su bulununca bozulur.
Soru 5

Dört rekat kılınan aşağıdaki sünnet namazlardan hangisinin ilk oturuşunda salli ve barik duaları okunmaz?

 • Öğle namazının sünnetinde
 • İkindi namazının sünnetinde
 • Yatsı namazının sünnetinde
 • Teravih namazında
REKLAM
Soru 6

Bir beldede yaşayan Müslümanlardan bir kısmının kılmasıyla diğer Müslümanlardan da sorumluluğun kalktığı namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vitir namazı
 • Bayram namazı
 • Cuma namazı
 • Cenaze namazı
Soru 7

“Allahümme iyyâke na’büdü…” ile başlayan dua aşağıdakilerden hangisi ile devam eder?

 • “..ve iyyâke nestain..”
 • “… ve nestağfiruke…”
 • “…ve leke nusallî…”
 • “…ve nü’minübike…”
Soru 8

Hz. Muhammed(sav.)’in hicreti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Hz Muhammed(sav.)’in yol arkadaşı Hz.Ali’dir.
 • Yolculuk esnasında Sevr Mağarası’nda üç gün gizlenmişlerdir.
 • Hz.Muhammed(sav.)’in emanetlerini sahiplerine Hz. Ebu Bekir dağıtmıştır.
 • Medine’ye girişte Uhut Dağı’nda bir süre kalmış ve burada bir mescit yaptırmıştır.
Soru 9

“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmiştir. Şimdi O ölür veya öldürülürse siz geri (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim sözünden geri dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri ödüllendirir”
(Â’li İmran suresi,144. ayet)
Hz Muhammed (sav.) vefat ettiğinde bu ayeti okuyarak insanları teskin edip yatıştıran sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
Soru 10

Bir zabıta müdürü, pazar esnafı ile yapmış olduğu bir toplantıda onlara işlerini yaparken uymaları gereken kuralları hatırlatmış, yaptıkları işin önemini anlatan bir de ayet okumuştur.
Zabıta müdürünün esnafa okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

 • “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın…”
  (Hucurât suresi, 12. Ayet)
 • “İnsanlardan,kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman, tam alan; fakat onlara bir şey ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin vay haline!”
  (Mutaffifin suresi, 1-3. Ayet)
 • “Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.”
  (Bakara suresi, 277.ayet)
 • “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor...”
  (Ankebut suresi, 45. Ayet)
Soru 11

Bir kişinin arkasından, o kişide olmadığı halde hoşlanmayacağı şeylerin söylenmesine ne denir?

 • Hile
 • Gıybet
 • Haset
 • İftira
Soru 12

Dinimizin hoş görmediği, Şeytanın vasıflarından olan bir davranıştır. Peygamberimiz bir hadisinde bu davranışa karşı insanları uyararak “ Allah tevazu edeni yükseltir _________ zelil kılar.” şeklinde dikkat çekmiştir.
Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • gıybet edeni
 • iftira atanı
 • kibirleneni
 • alay edeni
Soru 13

Muavvizeteyn yani “İki koruyucu” olarak da isimlendirilen sureler hangileridir?

 • Felak-Nas
 • Yasin- Fatiha
 • Kevser-İhlas
 • Kureyş- Nasr
REKLAM
Soru 14

• Fıkhi görüşleri daha çok Türkler arasında kabul görmüştür.
• “Fıkhu’l Ekber” ve “Âlim ve’l Mütallim” isimli eserleri vardır.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi hangisidir?

 • Yunus Emre
 • Ebu Hanife
 • Ahmet Yesevi
 • Hacı Bektaş Veli
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İmam Maturidi’nin eserlerinden biri değildir?

 • Kitabü’l Makalat
 • Kitabu’t Tevhid
 • Te’vilatü’l Kur’an
 • Divanı Hikmet
Soru 16

Batılıların Aristo’dan sonra en büyük felsefeci kabul ettikleri ve “Muallim-i Sani” olarak isimlendirdikleri âlim hangisidir?

 • Farabi
 • Uluğ Bey
 • Zemahşeri
 • Ali Kuşçu
Soru 17

Mevlana’nın hayatında önemli bir rol oynamış, üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Mevlana, kendisiyle tanıştıktan sonra medresedeki görevini bırakmış, uzlete çekilerek Mesnevi’yi yazmıştır.
Mevlana’yı bu şekilde etkileyen şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bahattin Velet
 • Şems-i Tebrizi
 • Ahmet Yesevi
 • Hacı Bektaşı Veli
Soru 18

• Batı dünyasında Algorismus adıyla bilinir.
• Sıfırı ilk keşfeden bilgindir.
• Logaritma cetvelini oluşturmuştur.
• Cebr ve’l Mukabele adlı eseri vardır.
Hakkında bilgi verilen alim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Kuşçu
 • Biruni
 • İbn Sina
 • Harezmi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi namazını camide cemaatle kılan biri ile evinde tek başına kılan biri için söylenebilecek ortak bir yargıdır?

 • Diğer Müslümanların durumlarından haberdar olur.
 • Allah’a karşı görevini yerine getirmiş olur.
 • Namaz kılanlarla arasındaki bağ güçlenir.
 • Aynı derecede sevap kazanılır.
Soru 20

“Allahümme salli” ve “Allahümme bârik” duaları aşağıdaki namazların hangisinde ayakta okunur?

 • Teravih namazı
 • Bayram namazı
 • Cenaze namazı
 • Cuma namazı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCDADCBABDCABDABDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?