Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını ifade etmektedir?

 • “İnsanlar ‘inandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?”
  (Ankebut suresi, 2.ayet)
 • “Allah’a iftira ederek yalan uyduran veya O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir?”
  (En’am suresi,21.ayet)
 • “Gökleri yedi kat üzerine yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir ve bir bak, bir çatlak görebilir misin?”
  (Mülk suresi,3.ayet)
 • “Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde kibirlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni ve övüngeni sevmez.
  (Lokman suresi,18.ayet)
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasaya bir örnektir?

 • Isıtılan metaller genleşir.
 • Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır.
 • Duran bir cisme bir kuvvet etki etmedikçe bu cisim hareket etmez.
 • Etle beslenen hayvanların çene yapıları otla beslenen hayvanların çene yapılarına göre daha güçlüdür.
Soru 3

“… Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfunu isteyin.”
(Cuma suresi,10.ayet)
Bu ayette ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rızık
 • Ecel
 • İrade
 • Tevekkül
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ayet’el-Kürsi’de yer almaz?

 • La te’huzuhusinetün ve la nevm
 • Ve yegulul kafiru ya leyteni kuntü türaba
 • Men zelleziyeşfeuindehu illa biiznih
 • Vesi’akürsiyyuhü’s-semavative’l-ard
Soru 5

Sadaka ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

 • Az sadaka çok belayı önler.
 • Yalnızca Allah rızası için verilmelidir.
 • Sadece maddi değerlerle olmaz.
 • Yapılması farz olan bir ibadettir.
REKLAM
Soru 6

“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 • Sabrın
 • Paylaşmanın
 • Adaletin
 • Hoşgörünün
Soru 7

Adak kurbanı kestiren bir kimsenin, aşağıdaki yakınlarından hangisi adağın etinden yiyebilir?

 • Annesi
 • Çocukları
 • Dedesi
 • Amcası
Soru 8

Safa ve Merve Tepeleri arasında hızlı adımlarla yedi defa gidip gelerek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sa’y
 • Tavaf
 • Vakfe
 • Şavt
Soru 9

Mekke şehrinin çevresinde, ihrama girmek için belirlenmiş yerlere ne ad verilir?

 • Arafat
 • Kabe
 • Mikat
 • Müzdelife
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi zekat verilecek mallardan biri değildir?

 • Altın ve gümüş
 • İçinde oturulan ev
 • Koyun ve keçi
 • Ticaret malları
Soru 11

Mekkeli müşrikler, Hz.Muhammed(sav.)’i davasından vazgeçirmeye çalışmışlardır. Bunda başarılı olamayınca O’na ve İslam’a inananlara çeşitli işkenceler ve ambargolar uygulamışlardır. Fakat Peygamberimiz davasından vazgeçmemiştir.
Bu metinde Hz. Muhammed(sav.)’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

 • Hakkı gözetmesi
 • Çalışmayı sevmesi
 • Sabırlı oluşu
 • Danışarak iş yapması
Soru 12

“Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da bunları seven ol. Fakat beşincisi olma helak olursun.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 • Merhamet
 • Sabır
 • Sevgi
 • İlim
Soru 13

Hz. Muhammed(sav.)’in Hılfu’l-Fudul (Erdemliler Topluluğu)’a katılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstişare için ortam oluşturmak
 • Haksızlıkları önlemeye çalışmak
 • İslam’ı diğer toplumlara yaymak
 • Kabe’nin tamiri için destek sağlamak
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Muhammed(sav.)’in bilgiye önem verdiğini göstermektedir?

 • “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”
 • “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”
 • “Bilgi öğrenmek amacıyla yola çıkan kişi, dönünceye kadar Allah yolundadır.”
 • “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.”
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumunu ifade eden kavramdır?

 • Hurafe
 • Bağlılık
 • Ruhbanlık
 • Taassup
Soru 16

“Umulur ki düşünürsünüz diye ayetlerimizi size böyle açıklıyoruz.”
(Bakara suresi,76.ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 • Evren mükemmel bir düzen içinde yaratılmıştır.
 • İnsan, yaptığı her davranışın karşılığını görecektir.
 • Allah, insanlardan akıllarını kullanmalarını istemektedir.
 • Dinin anlaşılması için Hz.Muhammed(sav.)’e ihtiyaç vardır.
Soru 17

“Hastalık gelmeden önce sağlığın… ölüm gelmeden önce hayatın değerini bilin.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Ölüm bir yok oluş değildir.
 • İnsan her an Allah’ı düşünmelidir.
 • Allah, insanı diğer varlıklardan üstün yaratmıştır.
 • İnsan, vücudunun bir emanet olduğunu bilip ona göre davranmalıdır.
Soru 18

Hz. İsa ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Annesi Hz.Meryem’dir.
 • Roma şehrinde dünyaya gelmiştir.
 • Bazı insanlar O’nu Allah’ın oğlu olarak kabul ederler.
 • 30 yaşına geldiğinde peygamber olarak görevlendirilmiştir.
Soru 19

Hindu inancına göre ruh ölümsüzdür. Geçmişte yaptıklarının karşılığını başka bir bedende tekrar dünyaya gelerek görecektir.
Hinduizm’deki bu neden-sonuç yasasına ne denmektedir?

 • Karma
 • Brahma
 • Veda
 • Buda
Soru 20

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudilik’e aittir?

 • Havra
 • Havari
 • Kast
 • Tipitaka
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBABDBDACBCDBCDCDBAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?