Fen Bilimleri 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki özdeş dinamometrelerle yapılan ölçümlerde I. dinamometre 10 N’u göstermektedir.
Buna göre II. dinamometre hangi değeri gösterir?

 • 10 N
 • 15 N
 • 20 N
 • 25 N
Soru 2

5 yaşındaki Mert, üç tekerlekli bisikletini evin değişik yerlerinde kullanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde bisikleti kullanırken daha çok zorlanmıştır?

 • Parke döşemede
 • Fayans döşemede
 • Halının üstünde
 • Düz betonda
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi saydam maddeye örnek olmaz?

 • Cam
 • Su
 • Hava
 • Yağlı kağıt
Soru 4

El feneri ile saydam olmayan bir cisme şekildeki gibi ışık tutan öğrenci tam gölge oluşumunu gözlemlemiştir.
Tam gölgenin daha büyük olması için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • Cismi ışık kaynağından uzaklaştırmalı
 • Perdeyi cisimden uzaklaştırmalı
 • Cismi perdeye yaklaştırmalı
 • Perdeyi cisme yaklaştırmalı
Soru 5

Mehmet: Canlı ve cansız varlıklar ses üretebilir.
İrem: Ses titreşimlerden oluşur.
Sibel: Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
Mert: Ses gazlarda yayılmaz.
Dört arkadaş kendi aralarında ses ile ilgili görüşlerini paylaşmaktadır.
Bunlardan hangisi yanlış bir fikri desteklemektedir?

 • Mehmet
 • Sibel
 • İrem
 • Mert
REKLAM
Soru 6

İki lamba, iki pil ve bir açık anahtardan oluşan devre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki ampulün parlaklığını arttırır?

 • Devreye bir pil daha bağlanması
 • Devreye bir ampul daha bağlanması
 • Devreden anahtar çıkarılması
 • Devreden pil çıkarılması
Soru 8

I. Yer kabuğu kayaç, kaya ve topraktan oluşur.
II. Kayaç, ateş küredeki magmanın yer kabuğuna yerleşmesi şeklinde veya yer yüzeyine çıkıp soğumasıyla oluşur.
III. Kayaçlar toprak tabakasından farklı olarak daha yumuşaktır.
Kayaçlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 9

Yer altı ve yer üstü suları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yeryüzündeki suyun % 97’si tatlıdır.
 • Yeryüzündeki tatlı suyun ancak % 1’i canlılar tarafından kullanılır.
 • Yer üstü su kaynakları, okyanuslar, denizler, göller ve akarsulardır.
 • Yer altı su kaynakları soğuk ve sıcak olarak ikiye ayrılır.
Soru 10

Sabah uyandıktan sonra yüzümüzü yıkadığımızda, yüzümüzü kurulamasak bile bir süre sonra kendiliğinden kurur. Bu olayın nedeni hangisi olabilir?

 • Suyun ısı vererek donması
 • Suyun ısı alarak buharlaşması
 • Suyun yoğuşması
 • Suyun zamanla damlayarak düşmesi
Soru 11

I. Yüksek ısılarda mükemmel temizlik yapılır.
II. Doktor, Eray’ın vücut ısısını ölçtü.
III. Ankara’da hava sıcaklığı 15°C olarak ölçüldü. Isı ve sıcaklık farklı kavramlar olmasına rağmen günlük hayatta bazen yanlışlıkla birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangilerinde bu kavramlar yanlış kullanılmıştır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

50°C, 200 mL sıvıya aynı miktarda 90°C sıvı ilave ediliyor.
Bu deneye göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Sıvılar arasında ısı alış verişi olmuştur.
 • Son sıcaklık 90°C ile 50°C arasındadır.
 • I. kaptaki sıvı, II. kaptaki sıvıya ısı vermiştir.
 • Sıvıların ısıları eşitleninceye kadar ısı alış verişi devam etmiştir.
Soru 13

Aşağıdaki olayların hangisi ısı alarak oluşan genleşmeye örnektir?

 • Yazın elektrik tellerinin sarkması
 • Buzdolabına konulan suyun donması
 • Su buharının soğuk havada katılaşmasıyla kırağı oluşumu
 • Termometrenin içindeki sıvının azalması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “pasif içici” kişinin tanımıdır?

 • Arada sırada sigara içen
 • Sigara tiryakisi olan
 • Sigara içmeyip, sigara içilen ortamda bulunan
 • Sigara tiryakisi iken sigara içmeyi bırakan
Soru 15

Vitaminlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sebze ve meyveler vitamin bakımından zengindir.
 • Vücut direncinin artmasında etkilidirler.
 • Vücutta düzenleyici olarak görev yaparlar.
 • Vücudun tüm enerji ihtiyacını karşılarlar.
Soru 16

I. Sindirim ağızda başlar.
II. Mide çalkalama hareketleri yaparak besinleri bulamaç haline getirir.
III. Besinlerin hepsi kalın bağırsakta yapı birimlerine ayrılır ve kana geçer.
Sindirim sistemi organları ve görevleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Böbreklerimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 • Aşırı tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
 • İdrar atılırken ağrı hissediliyorsa mutlaka doktora gidilmelidir.
 • Bol su ve sıvı içmekten kaçınılmalıdır.
 • Vücudun özellikle bel bölgesi üşütülmemelidir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar grubunda yer alır?

 • Alabalık
 • Kurbağa
 • Kertenkele
 • Örümcek
Soru 19

Mantarlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Bitkiler gibi yaprak ve çiçekleri vardır.
 • Kendi besinlerini kendileri yaparlar.
 • Nemli, loş, ılık ortamlar mantarlar için idealdir.
 • Mantarların hepsi canlılar için besin kaynağıdır.
Soru 20

Ormanların tahrip edilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

 • Bazı bitki türlerinin sayıca azalmasına
 • Birçok hayvan neslinin tükenmesine
 • Oksijen kaynaklarımızın azalmasına
 • Hava kirliliğinin azalmasına
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDBDAABABADACDACDCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?