Fen Bilimleri 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir cisme şekilde gösterildiği gibi zıt yönde iki kuvvet uygulanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Cisme etki eden kuvvet doğu-batı doğrultusundadır.
 • Cisme etki eden net kuvvet 5N’dur.
 • Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır.
 • Cisim F1 yönünde hareket eder.
Soru 2

I. Varlıkların birim zaman içinde aldıkları yolun bir ölçüsüdür.
II. Sürat = Toplam yol / Toplam zaman ifadesi ile hesaplanabilir.
III. Sürat m/s, km/h gibi birimlerle ifade edilebilir.
Yukarıda sürat kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Aynı sayıda özdeş pil ve ampul kullanılarak K ve L telleri ile elektrik devresi tamamlanmıştır. I. devredeki ampul, II. devredeki ampulden daha parlak yandığına göre;
I. K teli, L telinden daha kalındır.
II. K teli, L telinden daha uzundur.
III. K teli, bakır ise, L teli nikel-krom olabilir.
Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Direnç değeri ayarlanabilen devre elemanına ne ad verilir?

 • Duy
 • Anahtar
 • Pil
 • Reosta
Soru 5

Karanlık bir odada, ortasına delik açılmış karton üzerine el feneri tutulmaktadır. Ekranda sadece delik boyutundan biraz büyük bir bölge aydınlanmıştır.
Bu deneyde ışık ile ilgili hangi bilgiye ulaşılmak istenmiştir?

 • Işık, her ortamda yoluna devam eder.
 • Işık, sadece karanlık ortamda yansır.
 • Işık, farklı ortamlara geçerken kırılır.
 • Işık, doğrusal bir yolla yayılır.
REKLAM
Soru 6

Spor salonunda voleybol maçı izleyen Mete ile Ahmet ses ile ilgili görüşlerini belirtmişlerdir.
Mete : Sence de ses çok fazla yansımıyor mu?
Ahmet : Evet, çünkü duvar, parke gibi sert ve düz yüzeylerin ses yansıması diğer yerlere göre daha fazladır.
Bu konuşmaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılır?

 • Ses, bir enerji değildir.
 • Ses, pürüzsüz yüzeylerde daha iyi yansır.
 • Ses, dalgalar halinde yayılır.
 • Ses, maddesel ortamda yayılmaz.
Soru 7

Bilim insanları fosilleri inceleyerek aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgiye ulaşamaz?

 • Dünya’da meydana gelen iklim değişimi
 • Soyu tükenmiş canlılar
 • Fosilin içinde bulunduğu katmanın oluşum biçimi
 • Fosilin ait olduğu türün yaşadığı dönemdeki nüfusu
Soru 8

Kayaçların yapısında bulunan ve farklı özellikler kazanmasına neden olan maddelere ne ad verilir?

 • Mineral
 • Kum
 • Magma
 • Tortu
Soru 9

I. Kütle
II. Hacim
III. Eylemsizlik
Yukarıdakilerden hangileri maddelerin ortak özelliklerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 10

Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.
Aşağıda verilenlerden hangisi element değildir?

 • Bakır
 • Hidrojen
 • Oksijen
 • Su
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin katı halinin özelliklerinden biri değildir?

 • Belirli bir şekle ve hacme sahiptir.
 • Tanecikleri arasındaki boşluk çok azdır.
 • İstenildiği kadar sıkıştırılabilirler.
 • Tanecikler titreşim hareketi yapar.
Soru 12

Şekilde buzun ısıtılarak su buharına kadar dönüşümü verilmiştir.
I ve II aşamalarında gerçekleşen değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • I. aşamada buz erimektedir.
 • I. aşamada tanecikler daha düzenli hale gelmiştir.
 • II. aşamada taneciklerin kinetik enerjisi artmıştır.
 • II. aşamada su ısı almıştır.
Soru 13

Bir hayvan hücresindeki kısımların içten dışa doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Sitoplazma - Hücre zarı - Çekirdek
 • Çekirdek - Sitoplazma - Hücre zarı
 • Hücre zarı - Sitoplazma - Çekirdek
 • Çekirdek - Hücre zarı - Sitoplazma
REKLAM
Soru 14

Yukarıdaki durumlarda ısı hangi yolla yayılmıştır?
I <-----> II <-----> III

 • Işıma <-----> Konveksiyon <-----> İletim
 • Konveksiyon <-----> Işıma <-----> İletim
 • Konveksiyon <-----> İletim <-----> Işıma
 • Işıma <-----> İletim <-----> Konveksiyon
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi çimlenme için gereken ortam şartlarından biri değildir?

 • Su
 • Uygun sıcaklık
 • Işık
 • Oksijen
Soru 16

Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde yavru bakımı vardır?

 • Alabalık
 • Kertenkele
 • Sinek
 • Kedi
Soru 17

Bilgi: Organik tarım, insan sağlığına ve doğaya zararlı kimyasal gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü olarak yapılan tarımsal üretimdir.
Buna göre organik tarımın amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • Toprak ve su kaynaklarını kirletmeden tarım yapmak
 • Hayvan ve insan sağlığını korumak
 • Tarım uygulamalarında üretimi azaltmak
 • Tarım ürününün sağlık kalitesini artırmak
Soru 18

I. Çizgili kaslar hızlı çalışır, çabuk yorulur.
II. Düz kaslar yavaş ve düzenli çalışır.
III. Kalp kasının çalışması çizgili kasa, görünüşü düz kasa benzer.
Yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Büyük kan dolaşımı hangi yapılar arasında olmaktadır?

 • Karaciğer - Beyin
 • Vücut dokuları - Akciğer
 • Kalp - Vücut dokuları
 • Akciğer - Kalp
Soru 20

Soluk verme sırasında aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

 • Diyafram kası kubbeleşir.
 • Akciğerler genişler.
 • Akciğerlerin içindeki havanın basıncı azalır.
 • Kaburgalar arası kaslar kasılır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBDDBDADDCBBACDCBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?