Fen Bilimleri 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Oyun hamuru
II. Plastik balon
III. Cam macunu
Yukarıda verilen maddelerden hangileri esnek yapıdadır?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Şekilde sabit ve hareketli makaraya örnek çizimler gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sabit makara ile hareketli makara arasındaki farklardan biri değildir?

 • Hareketli makara yoldan kaybettirir.
 • Sabit makara iş kolaylığı sağlar.
 • Sabit makarada kuvvet yüke eşittir.
 • Hareketli makara işten kazanç sağlar.
Soru 3

Başlangıçta özdeş ve nötr olan L ve M kürelerine, negatif yüklü K cismi yaklaştırılıyor. Bu sırada M cismi de topraklanıyor.
Buna göre, önce M’nin toprak bağlantısı kesilip, daha sonra K cismi uzaklaştırılırsa L ve M kürelerinin son yük durumları nasıl olur?
L <-----> M

 • Nötr <-----> Nötr
 • Nötr <-----> +
 • − <-----> +
 • + <-----> Nötr
Soru 4

Özdeş üç ampul ve dört anahtardan oluşan devrede yalnızca K ampulünün ışık vermesi için hangi anahtarlar kapatılmalıdır?

 • Yalnız II
 • I ve III
 • I ve IV
 • I, II ve IV
Soru 5

I. Seracılık
II. Elektrik enerjisi üretimi
III. Deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi
Yukarıda verilen olayların hangilerinde güneş enerjisi kullanılmaktadır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

I ve II numaralı kutulara gönderilen ışınlar şekildeki gibi çıkmıştır.
Buna göre I ve II numaralı kutularda aşağıdakilerin hangisinde verilen optik araçlar vardır?
I <-----> II

 • Düz ayna <-----> Prizma
 • Kalın kenarlı mercek <-----> İnce kenarlı mercek
 • İnce kenarlı mercek <-----> Kalın kenarlı mercek
 • Prizma <-----> Düz ayna
Soru 7

Dünya’dan bakıldığında sergiledikleri görünümleri nedeniyle bir arada bulunan yıldızlara “takım yıldız” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir takım yıldız değildir?

 • Büyük Ayı
 • Kuzey Tacı
 • Orion
 • Kutup Yıldızı
Soru 8

Dünyamızla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Andromeda galaksisinde yer alır.
 • Yaşamın olduğu bilinen tek gezegendir.
 • İç gezegenler kategorisinde yer alır.
 • Güneşe yakınlık bakımından üçüncü sırada yer alır.
Soru 9

• Negatif yüklüdür.
• Çekirdek etrafında hareket eder.
• Atomun katmanlarında bulunur.
Yukarıda verilen özellikler hangi atomaltı parçacığa aittir?

 • Elektron
 • Nötron
 • Nükleon
 • Proton
Soru 10

Aşağıda Hidrojen, Lityum ve Berilyuma ait modeller verilmiştir.
Buna göre hangileri iyon halindedir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

I. Amonyum
II. Fosfat
III. Hidroksit
Yukarıda adları verilen çok atomlu iyonların molekül formülleri hangisinde doğru verilmiştir?
I <-----> II <----> III

Soru 12

I. 11Na
II. 17Cl
III. 1H
IV. 9F
Yukarıda verilen elementler arasında oluşabilecek bileşik hangisinde doğru verilmiştir?

 • NaF2
 • HCl
 • H3F
 • NaCl2
Soru 13

Aşağıda aynı sıcaklıkta ve kütlede iki ayrı kapta bulunan tuzlu su çözeltileri verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa I. kap, II. kaptan daha derişik olur?

 • I. kaba 50 g su, II. kaba 20 g tuz atılmalı
 • I. kaba 10 g su, II. kaba 30 g tuz katılmalı
 • I. kaptan 30 g su, II. kaptan 10 g su buharlaştırmalı
 • I. kap soğutulmalı, II. kap ısıtılmalı
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen yapılardan hangisi merkezi sinir sisteminde yer almaz?

 • Beyin
 • Omurilik soğanı
 • Omurilik
 • Sinirler
Soru 15

• Soluk borusunun önünde, gırtlağın altında bulunur.
• Vücuttaki tüm kimyasal olayların düzenlenmesinde görev alır.
• Dengesiz çalışması sonucu guatr hastalığı oluşur.
Yukarıda belirli özellikleri verilen iç salgı bezi hangisidir?

 • Hipofiz
 • Pankreas
 • Tiroit
 • Böbrek üstü bezi
Soru 16

I. Ortak bir atadan gelmezler.
II. Yalnızca kendi aralarında ürerler.
III. Çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular verirler.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri türe aittir?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

Sindirim sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
I. Çiğneme ile yiyeceklerin parçalanması
II. Tükürük salgısı ile karbonhidratların parçalanması
III. Midenin kasılıp gevşemesi ile besinlerin bulamaç haline gelmesi
IV. İnce bağırsakta pankreas öz suyu ile yağların parçalanması
Buna göre bu olaylar sırasında gerçekleşen sindirim çeşitleri hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
Mekanik sindirim <----> Kimyasal sindirim

 • I, II <----> III, IV
 • I, III <----> II, IV
 • II, III <----> I, IV
 • I, IV <----> II, III
Soru 18

Aşağıda verilen yapılardan hangisi idrarın vücuttan atıldığı yapıdır?

 • Üretra
 • Üreter
 • İdrar kesesi
 • Böbrek
Soru 19

Aşağıda çevreyi etkileyen faktörlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Üreticiler, besin zincirlerinin ilk basamağında bulunurlar.
 • Su, canlıların vücut yapılarının büyük çoğunluğunu oluşturur.
 • Ayrıştırıcılar, toprağın yapısını bozan canlılardır.
 • Güneş ışığı, canlılar için en önemli enerji kaynağıdır.
Soru 20

I. Karadeniz’deki hamsiler
II. Göksu Deltasındaki mavi yengeçler
III. Van Gölündeki canlı türleri
Yukarıda verilenlerden hangileri popülasyona örnektir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBADCDAACBBCDCCBACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?