Fen Bilimleri 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Sıvı içerisine bırakılan A, B ve C cisimleri şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, cisimlerin yoğunlukları arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • dA < dC < dB
 • dA < dB = dC
 • dA = dC < dB
 • dA = dB = dC
Soru 2

Şekildeki tuğla, I ve II konumlarında görüldüğü gibi esnek bir sünger üzerine konulmuştur.
Bu durumlara göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

 • II. durumda, tuğlanın ağırlığı, I. duruma göre artmıştır.
 • II. durumdaki tuğlanın yüzey alanı, I. durumdakinden büyüktür.
 • I. durumdaki tuğlanın basıncı, II. durumdakinden küçüktür.
 • I. durumda tuğlanın süngere uyguladığı dik kuvvet, II. durumdakinden fazladır.
Soru 3

Aşağıda verilen ses dalgalarından hangisi en ince ve en düşük şiddetteki sese aittir?

Soru 4

Bir kişi ünlü bir kişinin sesini çıkarabiliyorsa, onun sesinin hangi özelliğini taklit etmiş olur?

 • Tınısı
 • Şiddeti
 • Frekansı
 • Genliği
Soru 5

I. Bitkisel ve hayvansal atıklar
II. Kentsel atıklar
III. Orman ve ağaç endüstrisi atıkları
Yukarıda verilenlerden hangileri modern biyokütle enerjisinin kaynaklarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Şekildeki elektromıknatısın kutuplarının yönlerini tersine çevirmek için hangisi yapılmalıdır?

 • İletken telden geçen akım artırılmalıdır.
 • İletken telin sarım sayısı artırılmalıdır.
 • Pilin kutupları değiştirilerek tekrar bağlanmalıdır.
 • Pil sayısı iki katına çıkarılmalıdır.
Soru 7

Ampullerin içine argon ve azot gazları yerine oksijen gazı konulması durumunda ne olurdu?

 • Ampule akım gitmezdi.
 • Filaman tel yanar ve kopardı.
 • Ampul daha az enerji harcardı.
 • Ampul ısınma yapmazdı.
Soru 8

Periyodik cetveldeki yeri, 3. periyot - 1A grubu olan element verilenlerden hangisidir?

 • 1H
 • 3Li
 • 11Na
 • 19K
Soru 9

• Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede,
• Kaynakçılıkta
• Derin dalış tüplerinde
• Roket yakıtı sıkıştırmada
kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir?

 • Helyum
 • Lityum
 • Bor
 • Azot
Soru 10

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?

 • MgN3 : Magnezyum nitrür
 • Na2S: Sodyum sülfat
 • Al(NO3)3 : Alüminyum nitrat
 • CaO: Kalsiyum oksit
Soru 11

Aşağıda bir pH metre örneği verilmiştir.
Bu pH metre üzerinde gösterilen K, L ve M maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
K <-----> L <-----> M

 • HNO3 <-----> H2O <-----> H2SO4
 • KOH <-----> H3PO4 <-----> H2O
 • HCl <-----> H2O <-----> NH3
 • NaOH <-----> HNO3 <-----> H2SO4
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi süblimleşmeye örnek bir olaydır?

 • Naftalinin oda sıcaklığında doğrudan gaz haline geçmesi
 • Soğuk ortama konulan suyun donarken dışarıya ısı vermesi
 • Suya tuz katıldığında kaynama noktasının saf sudan düşük olması
 • Dondurulmuş zeytinyağının ısı aldığında sıvı hale gelmesi
Soru 13

Aşağıda aynı koşullar altında bulunan bazı maddelerin buharlaşma ısıları verilmiştir.
Bunlardan hangisinin 1 gramını buharlaştırmak için gerekli ısı miktarı en fazladır?
Madde <-----> Buharlaşma ısısı (Kalori/gram)

 • Eter <-----> 94,00
 • Alkol <-----> 204,50
 • Aseton <-----> 124,50
 • Su <-----> 540,00
REKLAM
Soru 14

Eşey hücrelerinde, vücut kromozom takımının yarısı bulunur. Böyle hücrelere haploit hücre denir.
Bu bilgiye göre hangisi bir haploit hücre değildir?

 • Sperm
 • Tohum
 • Yumurta
 • Polen
Soru 15

Buna göre, verilenlerden hangisi söylenemez?

 • Yuvarlak tohum özelliği, buruşuk tohum özelliğine baskındır.
 • % 50 yuvarlak, % 50 buruşuk tohumlu bezelye elde edilmiştir.
 • Buruşuk tohum geni, melez dölde etkisini göstermiştir.
 • Buruşuk tohumlu bezelyeler tekrar çaprazlanırsa, yuvarlak tohumlu bezelye oluşmaz.
Soru 16

Genetik analiz, hasta takibinde ve bireylerin çocuk sahibi olmak gibi kişisel kararlar vermelerinde büyük katkı sağlar.
Bu nedenle doktorlar;
I. Üçlü test
II. Amniyosentez
III. Kordosentez
gibi teşhis yöntemlerinden hangilerini genetik hastalıkların erken dönemde ortaya çıkarılmasında kullanmaktadır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 17

________ , bir hücreli canlılarda üremeyi; çok hücreli canlılarda organizmanın büyümesini, yıpranan dokuların onarılmasını ve yenilenmesini sağlar.
Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?

 • Mitoz bölünme
 • Klonlama
 • Mayoz bölünme
 • Kalıtım
Soru 18

Üreticilerin, güneş ışığı kullanarak besin maddeleri üretmelerine fotosentez denir. Fotosentez; (resim 1) şeklindeki kimyasal denklem ile gösterilir.
Buna göre, fotosentez denklemindeki I ve II numaralı yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
I <-----> II

 • Kükürt <-----> Yağ
 • Karbondioksit <-----> Glikoz
 • Protein <-----> Amonyak
 • Glikoz <-----> Karbondioksit
Soru 19

Aşağıda verilenlerden hangisi hava olaylarının, yeryüzü şekillerinin oluşumuna ve değişimine etkilerinden biri değildir?

 • Gece ve gündüz sıcaklık farkı, kayaların parçalanmasına neden olur.
 • Akarsuların debilerindeki artış zaman içinde yatakların değişmesine neden olur.
 • Uzaklaşan levhalar arasında oluşan çukurlarda biriken magma okyanus sırtlarını oluşturur.
 • Rüzgar tarafından taşınan kum, zamanla birikerek kumulları oluşturur.
Soru 20

• Günün farklı saatlerinde yapılan günlük gözlemlerle belirlenir.
• Belirli bir yerde ve kısa bir süre içinde etkili olan hava şartlarıdır.
• Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişimini inceleyerek hava tahminleri yapan bilim dalına meteoroloji denir.
Yukarıda verilen ifadeler hangi kavramla ilişkilendirilir?

 • Hava olayları
 • İklim
 • Basınç
 • Nem
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBADCBCABCADBCDABCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?