Matematik 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
I. En küçük pozitif tam sayı 0’dır.
II. Bir basamaklı en küçük negatif tam sayı -1’dir.
III. Sayı doğrusu üzerinde sıfıra eşit uzaklıkta olan farklı iki tam sayının toplamı sıfırdır.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
Soru 2

Yukarıdaki yapı 11 eş birim küpten oluşmuştur. Bu yapının soldan görünümü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Ardışık üç sayının toplamı 111’dir. Bu sayılardan en küçük olan ile en büyük olanın toplamı kaçtır?

 • 70
 • 74
 • 77
 • 80
Soru 4

Şekildeki açı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılamaz?

 • KMN
 • NMK
 • MKN
 • M
Soru 5

107,05 + 51,105 işleminin sonucu kaçtır?

 • 158,11
 • 158,155
 • 617,15
 • 618,1
REKLAM
Soru 6

6-A şubesinde 24 kız 26 erkek öğrenci bulunmaktadır. 6-A şubesinin yüzde kaçı erkek öğrencidir?

 • 26
 • 48
 • 50
 • 52
Soru 7

Bir kişi maaşının 1/5’ini ev kirasına, 1/10’ini faturalara ve 1/5 ’ini mutfak masrafına harcıyor. Maaşından geriye 1000 lira kalan bu kişinin mutfak masrafı kaç liradır?

 • 200
 • 400
 • 500
 • 750
Soru 8

Aşağıdaki sayılardan hangisi 9 ile tam bölünmez?

 • 1313
 • 3339
 • 6237
 • 6966
Soru 9

Bir kolide her birinin hacmi 180 mL olan 60 adet su şişesi bulunmaktadır.
Bu kolide en fazla kaç litre su vardır?

 • 10,8
 • 24
 • 70,8
 • 108
Soru 10

Yukarıdaki B şeklinin A şeklinden ötelenerek elde edilişi hangisinde doğru ifade edilmiştir?

 • 3 birim sağa, 2 birim aşağı
 • 3 birim sağa, 1 birim aşağı
 • 8 birim sağa, 2 birim aşağı
 • 8 birim sağa, 1 birim aşağı
Soru 11

Bir torbada renkleri dışında özdeş 4 kırmızı, 8 mavi top bulunmaktadır. Torbadan rastgele çekilen bir topun mavi renkli olma olasılığı nedir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin uzunluğu bellidir?

Soru 13

Ayrıtlarının uzunlukları 6 cm, 8 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir tahtanın bütün köşelerinden bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küp şeklinde birer parça kesilerek çıkartılıyor. Kalan tahtanın hacmi kaç santimetreküp olur?

 • 416
 • 458
 • 476
 • 480
REKLAM
Soru 14

105 üslü sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 15
 • 50
 • 100000
 • 500000
Soru 15

Kısa kenarı 12 cm, uzun kenarı 18 cm olan dikdörtgen şeklindeki düz bir tahta, şekildeki gibi uzun kenarından 5 cm kesilerek dikdörtgen şeklinde iki parçaya ayrılıyor. Elde edilen küçük parçanın çevre uzunluğu kaç santimetredir?

 • 50
 • 42
 • 34
 • 24
Soru 16

Bir marketin bir hafta boyunca yaptığı günlük yumurta satış miktarları 150, 175, 143, 170, 154, 205, 195’tir. Bu markette günlük satılan yumurta miktarlarının açıklığı nedir?

 • 41
 • 52
 • 55
 • 62
Soru 17

Aynı özelliklere sahip 20 top, 1’den 20’ye kadar numaralandırılarak bir torbaya atılıyor. Torbadan bir top çekildiğinde aşağıdaki olaylardan hangisinin olma olasılığı 0 olur?

 • Üzerinde çift sayı yazan bir topun gelmesi
 • Bir basamaklı tek sayı gelmesi
 • 20’den büyük bir sayı gelmesi
 • 2’den küçük bir sayı gelmesi
Soru 18

orantısında m kaçtır?

 • 4
 • 6
 • 8
 • 12
Soru 19

Altuğ marketten herbirinde eşit sayıda şeker bulunan 3 paket şeker almıştır.
Bunlardan 18 tanesini arkadaşlarına ikram ettikten sonra geriye paketlerin içinde toplam 30 şeker kalmıştır. x açılmamış her paketteki şekerlerin sayısı olmak üzere, açılmamış bir paketteki şekerlerin sayısı aşağıdaki denklemlerden hangisi ile bulunur?

 • 3x + 18 = 30
 • 3x - 18 = 30
 • x - 30 = 18
 • 30 + x = 18
Soru 20

Şekilde K, L, M noktaları doğrusaldır.
m(KLN) = 4 . m(MLN) olduğuna göre m(KLN) kaç derecedir?

 • 144
 • 136
 • 135
 • 125
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBCBDBAADCDACCDCABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?