Matematik 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • (-24) : (-6) = -4
 • 42 : (-1) = 42
 • (-7) . (-5) = 35
 • (-6) . 11 = 66
Soru 2

rasyonel sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şeklin O noktası etrafından saat yönünde 270° döndürülmüş halidir?

Soru 4

Bir manavda bulunan 60 kg elmanın önce 2/3 ’si daha sonra 1/4 ’i satılıyor.
Geriye kaç kilogram elma kalmıştır?

 • 12
 • 10
 • 6
 • 5
Soru 5

Aşağıdaki çokgenlerden hangisi dışbükey çokgen değildir?

REKLAM
Soru 6

işleminin sonucu kaçtır?

Soru 7

15, 34, 22, 25, 17, 22, 30, 17, 34, 22
Yukarıdaki veri grubunun tepe değeri kaçtır?

 • 15
 • 17
 • 22
 • 34
Soru 8

Yarıçapının uzunluğu 8 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki bir kabın yüksekliği 10 cm dir. Bu kabın hacmi kaç santimetreküptür?
(π yerine 3 alınız.)

 • 240
 • 640
 • 1920
 • 2400
Soru 9

Merkezi O olan daire şeklindeki bir tahtadan 90c lik daire dilimi şekildeki gibi kesilerek çıkarılmıştır. Tahtanın yarıçapının uzunluğu 6 cm olduğuna göre, şekildeki kalan parçanın çevresi kaç santimetredir? (π yerine 3 alınız.)

 • 27
 • 39
 • 56
 • 64
Soru 10

Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 2/5 ’tir. Bu sınıfta 20 erkek öğrenci bulunduğuna göre kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

 • 6
 • 8
 • 12
 • 16
Soru 11

Şekilde d // l ve b < 90°dir. a, b, c, d, e, f, g, h bulundukları açıların ölçülerini gösterdiğine göre aşağıdaki hangi iki ölçümün toplamı 180c dir?

 • a ile h
 • e ile g
 • a ile e
 • b ile f
Soru 12

Satış fiyatı 350 lira olan bir ürünün %40 indirimli satış fiyatı kaç lira olur?

 • 180
 • 210
 • 240
 • 300
Soru 13

Yukarıdaki şekilde [BA // [DE’dir.
m(ABC) = 50° ve m(CDE) = 35° olduğuna göre m(BCD) kaç derecedir?

 • 85
 • 80
 • 75
 • 70
REKLAM
Soru 14

Düzgün sekizgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?

 • 1440
 • 1080
 • 720
 • 540
Soru 15

işleminin sonucu kaçtır?

 • 3
 • 6
Soru 16

Yarıçapının uzunluğu 4 cm olan dairenin alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.)

 • 30
 • 36
 • 40
 • 48
Soru 17

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde |AE| = 2 cm, |FD| = 3 cm, |AB| = 6 cm ve |BC| = 12 cm’dir.
Buna göre EBCF yamuğunun alanı kaç santimetrekaredir?

 • 57
 • 56
 • 53
 • 50
Soru 18

Bir torbada 1’den 6’ya kadar numaralanmış aynı özelliklere sahip 6 top vardır. Torbadan rastgele çekilen bir topun üzerindeki sayının 3’ten büyük bir sayı olma olasılığı nedir?

Soru 19

6x - 12 cebirsel ifadesi ile 40 + 2x cebirsel ifadesinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 4x + 52
 • 8x + 52
 • 46x - 24
 • 8x + 28
Soru 20

Ayşe’nin yaşının 9 katının 17 eksiği 46 olduğuna göre, Ayşe kaç yaşındadır?

 • 3
 • 5
 • 7
 • 9
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDADCACCBBABABCDABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?