Matematik 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisindeki sayı bilimsel gösterimle ifade edilmiştir?

 • 0,09 x 10-9
 • 10,011 x 10-105
 • 1,0105 x 10-7
 • 17,01 x 107
Soru 2

Aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyonel sayıdır?

 • √16
 • √8
 • √4
Soru 3

Yukarıdaki ABC üçgeninde A açısının ölçüsü 40 derece ve B açısının ölçüsü 60 derecedir. Bu üçgenin kenar uzunluklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • |AC| > |AB| > |BC|
 • |AB| > |BC| > |AC|
 • |AB| > |AC| > |BC|
 • |BC| > |AC| > |AB|
Soru 4

Yan yüzleri eşkenar üçgen olan bir kare dik piramidin taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 cm’dir. Bu piramidin yanal alanı kaç santimetrekaredir?

 • 48√3
 • 36√3
 • 14√6
 • 9√6
Soru 5

24 x 2-3 işleminin sonucu kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 144
 • 192
REKLAM
Soru 6

Bir kenar uzunluğu √1,44 metre olan düzgün altıgenin çevresi kaç metredir?

 • 1,4
 • 4,8
 • 6
 • 7,2
Soru 7

√4 . √4 işleminin sonucu kaçtır?

 • √8
 • 4
 • 2
 • 4√4
Soru 8

Çevresi 27 cm olan eşkenar üçgenin, bir kenarının uzunluğu 12 cm olan eşkenar üçgene benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Şekilde verilen ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm’dir. [AC] bu dikdörtgenin köşegeni olduğuna göre, ACD dar açısının tanjantı aşağıdaki hangi orana eşittir?

Soru 10

Şekildeki bayrak direğinin gölgesi 16 m’dir. sin A = 3/5 olduğuna göre bayrak direğinin boyu kaç metredir?

 • 10
 • 12
 • 18
 • 24
Soru 11

doğrusal denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

 • (1, 4)
 • (3, 2)
 • (2, 3)
 • (6,-1)
Soru 12

Şekildeki yamuğun Ox eksenine göre yansımasına ait köşe noktalarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

 • ( -1,-4)
 • (-4,-1)
 • (3,-1)
 • (-3,-4)
Soru 13

Yüzey alanı 486 dm² olan küp şeklindeki su deposunun 1/3’i su ile doludur. Bu depoda kaç litre su vardır?

 • 243
 • 249
 • 287
 • 289
REKLAM
Soru 14

Yukarıdaki Pascal üçgeninde sayılar belirli bir kurala göre dizilmektedir.
Buna göre bu üçgenin 7. satırındaki sayıların toplamı kaçtır?

 • 32
 • 64
 • 80
 • 128
Soru 15

Yüzey alanı 192 cm² olan kürenin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? (π yerine 3 alınız.)

 • 4
 • 6
 • 8
 • 12
Soru 16

bölme işleminin sonucu kaçtır?

 • 1
 • 3
 • 5
 • 15
Soru 17

2y - 6x = 4 denkleminin belirttiği doğrunun eğimi kaçtır?

 • -6
 • -3
 • 3
 • 6
Soru 18

-2y + 3x ≥ -2 doğrusal eşitsizliğini aşağıdaki noktalardan hangisi sağlamaz?

 • (2, 3)
 • (0, 1)
 • (-1,-2)
 • (-1,1)
Soru 19

Bir torbada renkleri dışında özdeş 3 mavi, 4 kırmızı top vardır. Bu torbadan rastgele çekilen top tekrar torbaya atılmadan, art arda iki top çekiliyor. Çekilen ilk topun kırmızı, ikinci topun mavi olma olasılığı nedir?

Soru 20

Aşağıdaki ifadelerden hangisi özdeşliktir?

 • x2 -36 = 0
 • 3( x + 7) = 5x + 14
 • 12a2 -28 = 5a
 • (2x - 3)2 = 4x2 - 12x + 9
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCBADBCABCDABAACDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?