Sosyal Bilgiler 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Eğitim görmek bizim ____I____, derslerimize planlı ve düzenli çalışmak, okula zamanında gitmek, okul eşyalarını korumak, okul kurallarına uymak ise ___II____ .”
Verilen cümlede numaralandırılarak boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I <-----> II

 • hakkımız <-----> rolümüzdür
 • rolümüz <-----> hakkımızdır
 • hakkımız <-----> sorumluluğumuzdur
 • sorumluluğumuz <-----> kurumumuzdur
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sorunlardan değildir?

 • Sınıfta kalma
 • Trafik kazaları
 • Çocuk hakları ihlalleri
 • Sağlığa zararlı maddelerin kullanımı
Soru 3

Ülkemizdeki tarihî mekânlar ve yapıların çoğunluğu, aşağıdaki hangi dönemlerin izlerini taşır?

 • Atatürk sonrası çok partili siyasi dönemin
 • Cumhuriyet öncesi ile eski uygarlıkların
 • Günümüz mimarisinin
 • Lale Devri’nin
Soru 4

Gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında en önemli araç, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarihî mekânlarımız
 • Eşyalarımız
 • Alfabemiz
 • Dilimiz
Soru 5

Atatürk Dönemi’nde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla (Öğretim birliği), ülkede eğitim veren azınlık okulları, medreseler ve batılı tarzdaki okullar, aşağıdaki hangi kuruma bağlanmıştır?

 • Adalet Bakanlığına
 • İçişleri Bakanlığına
 • Millî Eğitim Bakanlığına
 • Kültür ve Turizm Bakanlığına
REKLAM
Soru 6

Atatürk, toplumsal hayatı kolaylaştırmak amacıyla bir takım inkılaplar gerçekleştirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 • Soyadı Kanunu
 • Kılık kıyafet değişikliği
 • Ölçülerde değişikliğe gidilmesi
 • Sanatoryum ve dispanserlerin açılması
Soru 7

Atatürkçülüğün hangi ilkesi devlet yönetim şeklini belirler?

 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • Laiklik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” vecizesiyle ilişkilendirilemez?

 • Cumhuriyetin ilanı
 • Saltanatın kaldırılması
 • Türk Dil Kurumunun kurulması
 • Büyük Millet Meclisinin açılması
Soru 9

Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi Karadeniz Bölgesi’ne aittir?

 • Saz
 • Kemençe
 • Klarnet
 • Kanun
Soru 10

Aşağıdaki illerin hangisinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer?

 • Gümüşhane
 • Erzurum
 • Konya
 • Mersin
Soru 11

Aşağıdaki ölçülerden hangisi deniz seviyesini gösterir?

 • -100
 • 0
 • 100
 • 1000
Soru 12

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır?

 • Muş
 • Ağrı
 • Karabük
 • Hakkâri
Soru 13

İtfaiye teşkilatı özellikle aşağıdaki hangi doğal afetle mücadele için kurulmuştur?

 • Çığ
 • Deprem
 • Yangın
 • Erozyon
REKLAM
Soru 14

Marmara Bölgesi’nin enerji tüketiminde (elektrik) en fazla paya sahip olmasının ana nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarım faaliyetlerinin yaygın olması
 • Sanayi kuruluşlarının çok olması
 • Hayvancılığın gelişmiş olması
 • İç denize sahip olması
Soru 15

Kütahya denilince akla aşağıdaki el sanatlarından hangisi gelir?

 • Çinicilik
 • Oymacılık
 • Bakırcılık
 • Ağaç süslemeciliği
Soru 16

Türkiye’nin 1996 yılında uzaya fırlattığı ve 1996 - 2000 yılları arasında televizyon ve radyo yayınlarında kullandığı uydusu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • TÜRKSAT 1B
 • TÜRKSAT 1C
 • TÜRKSAT 4A
 • TÜRSAT 3USAT
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliği olamaz?

 • Azimlidir.
 • Tarafsızdır.
 • Meraklıdır.
 • Çıkarcıdır.
Soru 18

Aşağıdaki kurumlardan hangisi halkın eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmamıştır?

 • Üniversiteler
 • Meslek liseleri
 • Türk Hava Kurumu
 • Açık öğretim kurumları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardandır?

 • Yönetmelikler
 • Gelenekler
 • Görenekler
 • Âdetler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi turizmin faydalarından biri değildir?

 • İnsanlar arasında kültürel bağların kurulmasını sağlar.
 • Ülkemizden döviz çıkışı artar.
 • Doğal varlıklarımız tanınır.
 • Ticaret canlanır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDCDACBDBDCBABDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?