Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Atatürk’ün “Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” sözü doğrultusunda kurulan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dil Derneği
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Tarih Kurumu
 • Türk Standartları Enstitüsü
Soru 2

Ölçeklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Haritada küçültme oranına ölçek denir.
 • Ölçeğin payındaki rakam sabit ve 1’dir.
 • Kesir ve çizgi olmak üzere iki çeşit ölçek vardır.
 • Ölçeğin paydasındaki rakam küçüldükçe ölçekte küçülür.
Soru 3

“Avrasya Kıtası”, aşağıdaki hangi iki kıtanın birleşiminden oluşan bir kıtadır?

 • Avrupa ile Afrika’nın
 • Asya ile Afrika’nın
 • Avrupa ile Asya’nın
 • Kuzey Amerika ile Asya’nın
Soru 4

İnsanlar tarih öncesi devirlerde ilk yerleşim yerlerini kurarken, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemişlerdir?

 • Ticaret yollarına yakın olmasına
 • Yenilebilen bitkilere kolayca ulaşılabilmesine
 • Tarım için sulak ve verimli toprakların bulunmasına
 • Vahşi hayvanlara karşı korunmaya elverişli olmasına
Soru 5

Dünya’nın şekline verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küre
 • Geoit
 • Okyanusya
 • Yarımküre
REKLAM
Soru 6

Verilen eşleştirme tablosundaki boş yer, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

 • Urartular
 • Lidyalılar
 • Asurlular
 • İyonyalılar
Soru 7

Yukarıda ilk Türk devletlerine ait bazı bilgiler sembollerle verilmiştir.
Buna göre Kök Türklere ait bilgi hangi sembolle gösterilmiştir?

Soru 8

Bir yerdeki atmosfer olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama durum, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Tropikal kuşak
 • Hava durumu
 • Hava olayı
 • İklim
Soru 9

Anadolu’da kurulan ilk uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Urartular
 • Lidyalılar
 • Frigler
 • Hititler
Soru 10

MS 1071 yılının yüzyıl olarak okunuşu, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 10. yüzyılın ikinci çeyreği
 • 10. yüzyılın üçüncü çeyreği
 • 11. yüzyılın üçüncü çeyreği
 • 11. yüzyılın ilk çeyreğ
Soru 11

Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilen anıtlar günümüzde aşağıdaki hangi ülkenin sınırları içerisindedir?

 • Sovyetler Birliği
 • Moğolistan
 • Kırgızistan
 • Çin
Soru 12

Müslümanlar hicretten sonra Mekkeli müşriklerle ilk hangi savaşta karşı karşıya gelmiştir?

 • Uhut
 • Bedir
 • Talas
 • Hendek
Soru 13

Hz. Ali’nin şehit edilmesinden sonra Halifelik makamına, aşağıdakilerden hangisi geçmiştir?

 • Muaviye
 • Hz. Hüseyin
 • Harun Reşid
 • Tarık bin Ziyad
REKLAM
Soru 14

“Samanoğullarının Herat Valisi _________ tarafından Gazne şehri başkent olmak üzere Gazne Devleti kurulmuştur.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Yusuf Kadır Han
 • Sultan Mahmut
 • Sultan Mesut
 • Alp Tigin
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımı destekleyen kuruluşlar arasında sayılamaz?

 • Etibank
 • Ziraat Bankası
 • Zirai Donatım Kurumu
 • Toprak Mahsulleri Ofisi
Soru 16

Ülkemizin aşağıdaki kaynaklarından hangisi “Bacasız sanayi” olarak da adlandırılır?

 • Bankacılık
 • Otomotiv
 • Turizm
 • Eğitim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın nüfuslanmamış yerlerinden biri değildir?

 • Çöller
 • Sibirya
 • Antarktika
 • Su yüzeyleri
Soru 18

Türk cumhuriyetlerinin kalkındırılması, kültürel ilişkilerin artırılması için kurulan kuruluşun kısa adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • NATO
 • AKUT
 • GAP
 • TİKA
Soru 19

Atatürk’ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabiha Gökçen
 • Türkan Akyol
 • Müfide İlhan
 • Gül Esin
Soru 20

Verilen şemaya en uygun başlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • DEMOKRASİNİN TANIMI
 • DEMOKRASİNİN YARARLARI
 • DEMOKRASİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ
 • DEMOKRASİ DIŞINDAKİ YÖNETİMLER
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCABBCDDCBBADACBDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?