Türkçe 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“r,h,a,i,l,b,e,k,c,i” harflerinin tümü kullanılarak aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılır?

 • haberlilik
 • haberci
 • habersizce
 • habercilik
Soru 2

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

 • limon-a-ta
 • al-ış-kan-lık
 • or-ta-lık
 • bay-an-lar
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıcak” kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 • Ev sahibi, misafirlerini sıcak karşılamış.
 • Bu sıcakta bir şeyler içmeden çalışılmıyor.
 • Bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi.
 • Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı.
Soru 4

“Boş-dolu” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 • Toz – toprak
 • İnce – kalın
 • Çocuk – büyük
 • Dil – din
Soru 5

Çocuk çalışmaktan iğne ipliğe döndü.
Bu cümledeki deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • fazla üzüntülü olmak
 • düşünceli olmak
 • çok zayıflamış olmak
 • hastalanmış olmak
REKLAM
Soru 6

“iyilik yerde kalmaz. Bunu iyilik yapılan takdir etmese bile Allah takdir eder ve bizi bir şekilde ödüllendirir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İyilik eden iyilik bulur.
 • İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.
 • İyilik iki baştan olur.
 • Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı.
Soru 7

“Koru durumunda olan sık ağaçlı yer” anlamına gelen bir kelime türetmek için “koru” kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi eklenmelidir?

 • -cu
 • -lu
 • -suz
 • -luk
Soru 8

Bugün markete gidemedim _______
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa sebep-sonuç bildirmez?

 • çünkü hava yağışlıydı.
 • dolayısıyla yemek yapamadım.
 • bu yüzden canım çok sıkkın.
 • ama gitmeyi çok istiyordum.
Soru 9

(1) O gün, sabahleyin erkenden uyanmıştım. (2) İçimde inanılmaz bir yazma isteği belirmişti. (3) Yazı âdeta parmaklarımın ucundan damla gibi dökülüyordu. (4) Düşündüklerimi üzerine geçirecek kâğıt parçası aramaya başladım.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargı belirtir?

 • Bence insanın başını ağrıtan bu havalardır.
 • Burdan memleketine uçakla daha çabuk gidersin.
 • Tören saat 9’da okul bahçesinde yapılacakmış.
 • Bu oda evimizin en büyük odasıdır.
Soru 11

1. cephanede
2. yıkıldı
3. arkadaşının
4. dünyası
5. kaldığını
6. duyunca
Yukarıda numaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

 • 2-4-3-1-5-6
 • 3-1-2-4-6-5
 • 3-1-5-6-4-2
 • 6-1-3-4-5-2
Soru 12

Amcası birkaç gün önce uğramıştı yanına.
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 • Kim?
 • Niçin?
 • Nereye?
 • Ne zaman?
Soru 13

Hoş geldin, safa geldin bahar!
Sen geldiğin için çiçek açtı
Bahçelerde tüm ağaçlar.
Leylekler yuvaya döndü
Toprak ısındı, uyandı karıncalar
Çoluk çocuk yolara döküldü…

Bu dizelerde üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bahar mevsiminin gelişi
 • Kuşların yuva yapması
 • Ağaçların çiçek açması
 • Çocukların oyun sevinci
REKLAM
Soru 14

Neriman, iş çıkışı çantasındaki esans şişesini doldurmak amacıyla mağazaya girdi. İçerisi hem tıklım tıklım hem sessizdi. Neriman mağazalardaki bu sessizliğe şaşıyordu.
Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur?

 • Yardımcı karakter
 • Yer
 • Zaman
 • Ana karakter
Soru 15

“Öyle uzun yaşamışlar var ki aslında pek az yaşamışlardır.” cümlesinde anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doya doya yaşamak için uzun bir hayata ihtiyaç vardır.
 • Hayata iyi ya da kötü anlamlarını biz yükleriz.
 • Geçmişe takılmamalı, yaşadığımız anın tadını çıkarmalıyız.
 • Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.
Soru 16

Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmamıştır?

 • Kuşlar
 • Tatlı
 • Arabacı
 • Çiçeklik
Soru 17

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi bir varlığı nitelememiştir?

 • Kızlar yuvarlak masanın etrafında toplanmıştı.
 • Odasının her yeri sarı güllerle doluydu.
 • Işıklı sokaklarda yağmur altında yürümüştük.
 • Herkes üzerine düşen görevi yapmalıydı.
Soru 18

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “biten bir eylem”i ifade eder?

 • Mektubunu aç da okuyalım.
 • Toplantıya tüm memurlar katıldı.
 • Bize gelirsen birlikte yemek yeriz.
 • Gelecek günler çok güzel olacak.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mı/mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Sinemaya gidecek miydiniz?
 • Bu su hiç içilmez mi?
 • Dal, çocuklar tarafındanmı kırılmış?
 • Eve akşama kadar döner mi?
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?

 • Olayın böyle sonuçlanacağını nerden bildin
 • Onu aklımdan niye çıkaramadığımı anlayamıyorum
 • Nereye gideceğine bir türlü karar veremedi
 • Arkadaşına hangi otobüsle gideceğini bilmiyordu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABCBDDCACBAADADBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?