Türkçe 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Büyük ağaçların altından geçerek eve doğru gidiyoruz.” cümlesindeki “büyük” kelimesinin karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

 • Küçük ablası beni arabanın beklediği sokakta indirdi.
 • Kimseden en küçük bir ilgi görmüyordum.
 • Bir aralık başımın üstünde küçük kuşların döndüğünü gördüm.
 • Bunları düşünürken birdenbire küçük kızını hatırladı.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

 • Dost acı söyler.
 • Dünya malı dünyada kalır.
 • İşleyen demir pas tutmaz.
 • Çoğu zarar azı karar.
Soru 3

Aşağıda eşleştirilen kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?

 • Doktor – hekim
 • Sıla – gurbet
 • Uzun – sıska
 • Sorun – mesele
Soru 4

İşe yalnız kafasını ve ustalığını koyan daha rahat yürütür işi. Olayları gereklerine göre dilediği gibi dayatır, aşağıdan alır, erteler. Başarısızlığa uğradığı zaman bozulmaz, yıkılmaz; yeniden işe koyulmaya bütün gücüyle hazırdır.
Bu metindeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşini yapmayı sürdürmek
 • Nasıl yararlanacağını bilmek
 • Düşüncesine uygun olmak
 • Bir işi başarmak
Soru 5

(1) Karanlık yavaş yavaş bastırdı. (2) Yalnız öğretmenin penceresinden ışık görünüyordu. (3) Çiftçilerin evleri kapkaranlıktı. (4) Çok erken kalktıkları için akşamları erkenden uyurlardı.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
REKLAM
Soru 6

(1) Antakya’yı geride bırakıp ovalara yetiştik. (2) Ağaçlar yarı çiçek, yarı yaprak en güzel çağında… (3) Yan yana dizilmiş ekin tarlaları… (4) Sekiz on kilometrede bir çeşme, her yer sulak…
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmiştir?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 7

Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikteki sözlere _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • atasözü
 • cümle
 • özdeyiş
 • deyim
Soru 8

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir karşılaştırma vardır?

 • Gözüm güvenlik kulübesindeki görevliye takıldı.
 • Her yerini gezebileceğimiz güzel bir şehrimiz var.
 • Bir sabah köy kahvesinde çay içmeye gittim.
 • İlk kez böyle güzel tablo görüyorum.
Soru 9

Burası Huş’tur,
Yolu yokuştur.
Giden gelmiyor
Acep ne iştir.

Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yalnızlık
 • Sevgi
 • Merak
 • Öfke
Soru 10

Ayakkabılarımızı çıkardığımızda naftalin kokulu terlikler getirirdi İnci abla. Terlikler ayaklarımıza biraz büyük gelirdi. Çay vakti, kızarmış küçük ekmeklere sürülü reçel ve tereyağıyla kahvaltı ederdik.
Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

 • Kişi
 • Mekân
 • Zaman
 • Olay
Soru 11

Erzurum’un simgelerinden biri de Oltu taşı. Oltu taşı, kayaçların içinde bulunan yarı değerli bir taş. Milyonlarca yıl önce yaşamış ağaçların gövdelerinin basınç altında kalarak başkalaşması sonucu oluşmuş. Oltu taşı, çok eski dönemlerden bu yana madenlerden çıkarılıp işlenerek takı ve süs eşyası yapımında kullanılıyor.
Bu metinde Oltu taşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Oluşumundan
 • Fiziksel özelliğinden
 • Ekonomik değerinden
 • Kullanım alanlarından
Soru 12

Çocukluğun hayallerle bezeli o büyülü dünyasından dışarı ilk adımlarını atan küçük insan için görselliğin önemi inkâr edilemez. Öncelikle resimleriyle sihirli bir dünyanın kapılarını açmalı ki kitap, çocuk okuma işine girişmek için bir arzu hissetsin. Sonra tabii ki anlatılan hikâyenin çocuğun dünyasında bir yankı bulması, merak duygusunun devam etmesini sağlaması gerekiyor.
Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Resimli kitaplar çocukların hayal dünyasını zenginleştirir.
 • Çocuk okumaya resim ağırlıklı kitaplarla başlarsa başarılı olur.
 • Hem görsel hem de anlatımıyla kitaplar çocuğu heyecanlandırmalıdır.
 • Anlatıcının kahramanını çocuğa yakın hissettirmesi gerekir.
Soru 13

Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?

 • Omzu akşamdan beri ağrıyormuş.
 • Biraz da beni dinlemelisin oğlum.
 • Yemeği fazla kaçırdığım için hâlâ karnım tok.
 • Bu konuda bir şey bilmiyorum.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “ünsüz benzeşmesi”ne aykırı bir kullanım vardır?

 • Bisikletci
 • Güzelce
 • Türkçe
 • Sütçü
Soru 15

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?

 • Yolcu
 • Alışkanlık
 • Sessiz
 • Dürbün
Soru 16

Aşağıdaki isimlerden hangisinin özellikleri yanlış verilmiştir?

 • Sürü, özel ve topluluk ismidir.
 • Bahçeler, cins ve çoğul isimdir.
 • Bilgisayar, cins ve tekil isimdir.
 • Niğde, özel ve tekil isimdir.
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime iyelik eki almıştır?

 • Dışarıdan bakıldığında ev çok büyük görünüyor.
 • Bu tarlalarda zamanında hep mısır ekiliymiş.
 • Engebeli yollardan geçerek kasabaya ulaştık.
 • İşimiz bitmeyince odadan çıkamadım.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?

 • Bina önünde büyük bir kalabalık vardır.
 • Kitabın kapağında yazarın ismi yoktur.
 • Bu fırından her gün simit alırım.
 • Gelirken bize bir tepsi Antep baklavası getirmiş.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” farklı bir görevde kullanılmıştır?

 • Gelirken portakal ile elma almış.
 • Oraya araba ile gidebilmiş.
 • Maçı kardeşi ile izlemişler.
 • Tüm yaşadıklarını yazı ile anlatmıştı.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır?

 • Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan bunalmıştık.
 • Datça’ya yarın gideceğim, dedi.
 • Sevgili arkadaşım, seni uzun zamandır göremiyorum.
 • Koşarak içeri girdi, eşyalarını topladı ve çıktı.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCADBADCBBCDADADBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?