Türkçe 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Tam” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 • Tam iki saat tamirle uğraştım.
 • Tam mağazaya girerken arkamdan bir ses geldi.
 • Tam bir idealist gibi yaşadı.
 • Tam bir sınıfı doyuracak yemek yapmıştı.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çekmek” kelimesi “yollamak” anlamında kullanılmıştır?

 • Çektiği telgraf babasına çok geç ulaşmış.
 • Bu araba beş yüz kilodan fazla çeker.
 • Yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur.
 • Bana güzel bir öğle yemeği çekti.
Soru 3

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “çaresizlik içinde kalma” ile ilgilidir?

 • Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
 • Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
 • Denize düşen yılana sarılır.
 • Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olmayacak şeylerden yararlanmaya çalışmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

 • Haftasına kalmadan kendini toparlamaya başladı.
 • Bu durum karşısında doktorun parmağı ağzında kaldı.
 • Babasının su götürmez bir mantığı vardı.
 • Elverişli durumlarda sinekten yağ çıkartmasını biliyordu.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi yoktur?

 • Hastalığın yayılmasını önlemek için okul bir hafta boyunca tatil edilmiş.
 • Yeterli teknolojiye sahip olmadığımız için birçok hastalığın sebebini bulamıyoruz.
 • Bilim adamları bu hastalığa yol açan etkeni bulmak üzere çalışmaya başlayacaklar.
 • Alanında ilerleyebilmek için üniversitede yeni bir proje başlattı.
REKLAM
Soru 6

Güzelliğin on para etmez
Bu bendeki aşk olmasa.

Bu dizelerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

 • Güzellik ona bir değer veren varsa anlam kazanır.
 • Güzellik kişiden kişiye değişebilen göreceli bir kavramdır.
 • Güzellik değer verilmemesi gereken bir kavramdır.
 • Güzele değer veren kişi, o güzelliğe hayran olandır.
Soru 7

Aşağıdaki konuşma yöntem ve tekniklerinden hangisinin amacı “dinleyicileri konuşma sürecine katarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmek”tir?

 • Eleştirel konuşma
 • Katılımlı konuşma
 • Güdümlü konuşma
 • Yaratıcı konuşma
Soru 8

Dinleme yöntem ve tekniklerinden biri olan “katılımlı dinleme”nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dinlenenlerin yorumlanması ve bunlardan yeni düşünceler üretilmesidir.
 • Dinlenenlerin içinden ilgili ve ihtiyaca yönelik olanların seçilerek dinlenmesidir.
 • Dinleme sürecinde zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinlenenlerin daha iyi kavranmasıdır.
 • Dinleyicinin kendisini konuşmacının yerine koyarak onun neler hissettiğini anlamasıdır.
Soru 9

1. Bu maksatla hane sahiplerinin her evde bir merdiven ve su fıçısı bulundurmaları mecbur kılınmış.
2. 16. asırda İstanbul’daki evlerin neredeyse tamamı ahşap imiş.
3. Bu tür yangınlar sebebiyle şehrin tehlikeye girdiğini gören padişah, bundan böyle halkın da yangın söndürme çalışmasına katılmasını sağlamak istemiş.
4. Merkezî semtlerde bu evlerin birbirlerine sırt verdikleri düşünüldüğünde bir yangın anında şehrin yarısının yanması kaçınılmaz olurmuş.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • 1-2-3-4
 • 2-4-3-1
 • 3-2-1-4
 • 4-2-3-1
Soru 10

Adam ağaca yaslanıp gözlerini kapadı. Ağlayan bir çocuk gibi ıslak kirpiklerinden süzülen gün ışığını izleyerek kederini unutmaya çalıştı. Kapalı gözlerinin ardında sıcak ve güneşle ışıldayan ağaç dallarının hayalini uzun uzun izledi.
Bu metin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Olay, üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
 • İkilemeye yer verilmiştir.
 • Deyimlerden yararlanılmıştır.
 • Benzetme yapılmıştır.
Soru 11

Ellerim hüzündür gözlerim camda,
Yıldızlar gülümser ta uzaklarda,
Sıcak kucağının saltanatında,
Çocuk gönlümü avut anneciğim.

Bu dörtlükte kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • yıldızlar
 • eller
 • uzaklar
 • kucak
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yoktur?

 • Seneye sınıfça kampa gideceğiz.
 • Okulun halk oyunları ekibindeyim.
 • Turşu festivali bu sene yapılmamış.
 • Ödevimi internetten uzun uzun araştırdım.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisi farklı bir kipte çekimlenmiştir?

 • Gerçeği geç de olsa fark ettim.
 • Evine doğru hızla koşmaya başlamış.
 • Bahar tüm heyecanıyla geliyor.
 • Allah’ım biraz daha dayanma gücü ver.
REKLAM
Soru 14

“Hakim salona girince sesler kesildi.” cümlesinde hangi sözcük vurgulanmak istenmiştir?

 • salona
 • girince
 • sesler
 • kesildi
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kayması vardır?

 • İyi bir bedene sahip olmak için spor yapacaksın.
 • Nasreddin Hoca bir gün eşeğine binmiş.
 • Babam bu sabah aldığı habere çok sevindi.
 • Geçen hafta vapurla Kıbrıs’a gitmiş.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik fiil kullanılmamıştır?

 • Mektubu posta kutuma bırakıver.
 • Bu kavgayı taşıyabilir misin?
 • Teklifimi hiç düşünmeden kabul etti.
 • Kardeşimle biraz sonra yanıma gelir misin?
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “niteleme zarfı” kullanılmıştır?

 • Dün liseden arkadaşlarla kapalı çarşıyı gezdik.
 • Olmayacak şeyler için hıçkırarak ağlıyordu.
 • Hastalanınca işe biraz geç gitti.
 • Cansu içeride arkadaşıyla oturuyor.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olumlu soru şeklinde çekimlenmiştir?

 • Ezgi’yi evde bulamamışlar mı?
 • Benimle yarışamayacağını çok iyi bilir.
 • Yatmadan kitap okur musun?
 • Programı hala teslim edememişler.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

 • Geziye ikiyüz sporcu katılacakmış.
 • Acele edelim, film 17.30’da başlayacak.
 • Yarışmada 1’inci olduğu için sevinçliydi.
 • Her gün 5 kilometre koşardı.
Soru 20

Bir mayıs gecesi ( ) Arkadaşım masasına dayanmış ( ) önüne kitapları yığmış ( ) defterine bir şeyler kaydediyordu ( )
Bu metinde yay ayraçlarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (.) (,) (,) (.)
 • (…) (.) (,) (.)
 • (.) (,) (.) (.)
 • (…) (,) (,) (.)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACDBABCBCABDCADBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?