Türkçe 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılamak” kelimesi “karşılık olmak, denk gelmek” anlamında kullanılmıştır?

 • Beni çok güzel karşıladılar ve ağırladılar.
 • Sebzelerini bu bahçeden karşılayacaklar.
 • Kullandığı ilaç sıtmayı karşılıyormuş.
 • Suçlamayı üzerimize almadan karşılarız.
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu deyim değildir?

 • Ondan çok farklı bir ışık aldığını söylüyordu.
 • Bütün gözler manalı ışık saçıyordu.
 • Bu sınıfta her gün yeni bir konuya ışık tutardı.
 • Tüm bunlara onun ışığı altında karar verildi.
Soru 3

Benim yaşadığım yıllar içinde dil, yarı yarıya değişti, şimdi artık olgun.
“Olgun” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

 • Benim bütün cefama olgun şekilde katlandı.
 • O zamanlar hepsi gençti, şimdi daha olgun oldular.
 • Oluğun altına bir sepet olgun şeftali koymuşlar.
 • Yazar bu eseriyle olgun bir seviyeye ulaşmıştı.
Soru 4

Yazmak için en önemli şey kişinin kendisi olmasıdır.
Bu cümledeki altı çizili ifade ile vurgulanmak istenen nedir?

 • Akıcılık
 • Sadelik
 • Özgünlük
 • Tutarlılık
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

 • Bu satırları vakit öldürmek istediğimden yazmıştım.
 • İki saatten beri bir tepe üzerinden ovayı seyrediyorum.
 • Bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu sonradan anladım.
 • Yavaşça yerimden doğrulup pencereye ilerliyorum.
REKLAM
Soru 6

Günün birinde kurtlarla koyunlar arasında barış anlaşması ilan edilmiş. Güya bu iki tarafın iyiliği için gerekliymiş. Çünkü kurtlar, koyunlara saldırdıkça çobanlar yakaladıkları kurtların derilerinden kendilerine ceket yapıyorlarmış…
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Roman
 • Fabl
 • Hikâye
 • Efsane
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde bir karşılaştırma yoktur?

 • Romanın genellikle bilgiç anlatıcısına kıyasla küçük öykünün öznel anlatımı okuyucuya daha yakın gelir.
 • Roman okuyucuya kendisiyle arasında özdeşlik kurabileceği bir karakter için alternatif sunar. Kısa öykü ise insan yalnızlığının derinliğini kavrar.
 • Her romancı başlangıçta şiir yazma hayali kurar ama hemen fark eder ki zorlanıyordur. Ardından kısa öyküde dener kendini.
 • Romancı, okuyucusuna uygar toplum kavramına yakın düşen alternatifler sunar. Aksine kısa öykü okuyucuyu sorgulamadan bu dünyayı ve kişilikleri kabul eder.
Soru 8

Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir hâl gelince
Onu yâd ellere açıcı olma.

Bu dörtlükte şair neyi öğütlemektedir?

 • Vefakâr olmayı
 • Dürüst olmayı
 • Alçakgönüllü olmayı
 • İyi arkadaş seçmeyi
Soru 9

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var;
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar…
Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Benzetme – abartma
 • Konuşturma – kişileştirme
 • Kişileştirme – abartma
 • Benzetme – kişileştirme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi olmaya uygundur?

 • Çünkü meyvenin kabuğu ile içindeki tat bir değildir.
 • Kısacası sezerek yapmak ve düşünerek bulmak…
 • Demek ki ben, sadece şiir okumakla kalmıyorum.
 • Sanat ve hayat, fikir tasası çeken şairlere ait iki önemli husustur.
Soru 11

(1) Medeniyetlerin birer eşya gibi, bir yerden bir yere taşınabileceklerini sanmıyorum. (2) Gerçi, değerlerin bir yerden bir yere götürüldükleri görülmüştür. (3) Ama o zaman bu değerler kendi hayat şartlarından koparıldıkları için cansız bir kalıp gibi boşuna yaşatılmak istenmiştir. (4) Baskı kalkınca da birer eşya gibi kaldırılıp atılmışlardır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 12

Anılarımı yazmam gerektiğini söylerlerdi, hak verir ama bir türlü başlayamazdım. İki yıl önce bir sabah balkonda oturmuş doğayla baş başa kaldığım anlarda “ Sinemanın bu güzelliklerinin belgelenmesi ne güzel olur.” duygularıyla “sinema anılarım” film şeridi gibi ruhumdan, bedenimden akmaya başladı ve yazmaya başladım.
Yazar bu metinde aşağıdaki soruların hangisine cevap vermiştir?

 • Yazmaya ne zaman karar verdiniz?
 • Yazarken kimlerden etkilendiniz?
 • Yazarken hangi zorluklarla karşılaştınız?
 • Yazar olmanın ilk adımı sizce nedir?
Soru 13

Taşların üzerinde takırdayan tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

 • Özne
 • Zarf tümleci
 • Belirtisiz nesne
 • Dolaylı tümleç
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ecek/-acak” eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

 • Gelecek yıllar ne getirir bilinmez.
 • Yapılacak işleri tek tek sıraladı.
 • Az kalsın düşecek elindeki vazo.
 • Okulda düzenlenecek yarışmaya katıldım.
Soru 15

Ödevine iyi çalışmış, çalışkan bir öğrenci gibi ışıdı yüzü.
Bu cümlenin öğelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zarf tümleci – Yüklem – Özne
 • Yüklem – Zarf tümleci – Özne
 • Yüklem – Özne – Zarf tümleci
 • Özne – Yüklem – Zarf tümleci
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?

 • Aralanmış bir perdenin önünde durdum.
 • Salona yürüyerek inmeye karar verdim.
 • Yine gelmek zorunda olduğumu öğrendim.
 • Çarpıntı olmasın diye yavaş yürüyordum.
Soru 17

“Kars’ın ara sokaklarını kapsayan kar, insanların çarşıyla irtibatını koparmıştı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • “Kars’ın” dan sonra virgül getirilmelidir.
 • “Kapsayan” kelimesi yerine “kaplayan” getirilmelidir.
 • “Koparmıştı” kelimesi yerine “koparılmıştı” getirilmelidir.
 • “Kar” sözcüğünden sonra gelen virgül kaldırılmalıdır.
Soru 18

Talihsiz bir kaza sonucu araba devriliyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öge eksikliği
 • Ögeler arasındaki uyumsuzluk
 • Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
 • Gereksiz sözcük kullanılması
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir eylem kullanılmıştır?

 • Kız aynanın karşısında süslendi.
 • Bütün aile geziye katıldı.
 • Delikanlı duvara yaslandı.
 • Okul gazetesi hazırlandı.
Soru 20

Güneş hep pırıl pırıl parlar ( ) rüzgâr hafif hafif esip ağaç yapraklarıyla fısıldaşır ( ) kır çiçekleriyle oynaşırdı ( ) Fırtınalar yoktu henüz yeryüzünde ( )
Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

 • (;) (,) (.) (.)
 • (,) (.) (,) (.)
 • (.) (,) (,) (…)
 • (.) (,) (.) (!)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBDCABCADDCABCADBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?