Din kültürü ve Ahlak bilgisi 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet.”
(Mehmet Akif Ersoy)
Bu mısrada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür.
 • Haklarımızı her zaman bilmek önemlidir.
 • Hürriyet her ülke için önemlidir.
 • Bayraklara saygı gösterilmelidir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iyilik olarak nitelendirilemez?

 • Güler yüzlü davranmak
 • Fakirlere gizlice yardım etmek
 • Hasta arkadaşımızı ziyaret etmek
 • Birinin kusurunu başkasına anlatmak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzen ve uyuma örnek oluşturmaz?

 • Mevsimlerin oluşumu
 • Gezegenlerin dizilişi
 • Yağmurun yağması
 • Havanın kirlenmesi
Soru 4

“Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.”
(Mehmet Akif Ersoy)
Bu mısralarda aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

 • Bu toprakları vatan yapmak için çok canlar verilmiştir.
 • Toprağı kutsal kılan, onun bereketli oluşudur.
 • Gaziler vatan toprağının kıymetini bilir.
 • Ölülere kefen giydirilmesi gerekir.
Soru 5

“Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz.”
Hz. Muhammed (sav.) bu hadisinde aşağıdaki mesajlardan hangisini vermiştir?

 • Çocuklara gelir getirecek miras bırakılmalıdır.
 • Soyun devamı için çocuk sahibi olunmalıdır.
 • Çocuklar güzel ahlaklı yetiştirilmelidir.
 • Çocuklar ana babaya saygılı olmalıdır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin çocuklarından biri değildir?

 • Kasım
 • Meryem
 • Zeynep
 • Abdullah
Soru 7

Bülbülü altın kafese koymuşlar, “Ah vatanım!” demiş.
Bu atasözünde aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?

 • Özgürlük ve vatan sevgisinin önemi
 • Vatan uğrunda ölünmesi gerektiği
 • Zenginliğin önemli bir değer olduğu
 • Kuşlara zarar verilmemesi gerektiği
Soru 8

“Bekâ” sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah yarattıklarından hiç birine muhtaç değildir.
 • Her varlık ölümlüdür, Allah ise ölümsüzdür.
 • Allah her şeyi görür ve bilir.
 • Allah canlı ve diridir.
Soru 9

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadetin davranışları güzelleştirdiğine işaret etmektedir?

 • “…Namazı kıl; muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkoyar.”
  (Ankebut suresi, 45. ayet)
 • “Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar…”
  (Nisa suresi, 10. ayet)
 • “Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak hâline getireceğiz.”
  (Kehf suresi, 8. ayet)
 • “O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır…”
  (En’am suresi, 101.ayet)
Soru 10

Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. Sevgili peygamberimiz bu gecede, Yüce Allah’ın izni ile Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gitmiştir. Oradan da Allah katına yükselmiştir. Beş vakit namaz da Allah tarafından bu gecede farz kılınmıştır.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen kutsal gece aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berat
 • Miraç
 • Kadir
 • Mevlit
Soru 11

I. Kul hüvellahu ehad,
II. Lem yelid ve lem yuled
III. Allahus samed
IV .Ve lem yekün lehu küfüven ehad.
Numaralanmış ayetlerden hangilerinin yeri değiştirilirse sure doğru yazılmış olur?

 • I ve III
 • I ve IV
 • II ve III
 • II ve IV
Soru 12

Allah’ın doksan dokuz ismi (sıfatı) vardır. Bunlara _________ denir.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Esma-i Hüsna
 • Ayet-el Kürsi
 • Amentü
 • İsm-i Azam
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Rabbenâ” duasında yer almaktadır?

 • Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun.
 • Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Şanı yüce ve övülmeye layık olan sensin.
 • Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver.
REKLAM
Soru 14

“İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı da onlardır.”
“… Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır...”
(Beyyine suresi,7-8.ayetler)
Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi Allah’ın hoşnut olduğu kimselerin davranışları arasında yer almaz?

 • Doğru sözlü olmak
 • Yardımsever olmak
 • Dedikodu yapmak
 • Sabırlı davranmak
Soru 15

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın lütfundan, kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar.”
(Âl-i İmran suresi,169. ayet)
Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilir?

 • Şehitlik
 • Gazilik
 • Yaşlılık
 • Zenginlik
Soru 16

“…Allah kendisine secde eden kimsenin derecesini yükseltir…”
Bu hadiste aşağıdaki ibadetlerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

 • Hac
 • Oruç
 • Namaz
 • Zekât
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sünnet kavramı içerisinde yer alır?

 • Anaya babaya iyi davranmak
 • Teravih namazı kılmak
 • Zekât vermek
 • Oruç tutmak
Soru 18

Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki çocuklarından hangisi kendisinden sonra vefat etmiştir?

 • Hz. Zeynep
 • Hz. Rukiye
 • Hz. Fatıma
 • Hz. Ümmü Gülsüm
Soru 19

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Allah’ın sıfatlarından birine değinilmemiştir?

 • “…Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”
  (Bakara suresi, 110. ayet)
 • “… O’nun benzeri hiçbir şey yoktur…”
  (Şûrâ suresi, 11. ayet)
 • “Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”
  (Ahzap suresi, 54. ayet)
 • “İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.”
  (Ra’d suresi, 29. ayet)
Soru 20

Camilerde imamın namaz kıldırdığı yerin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Minber
 • Mihrap
 • Hutbe
 • Kâbe
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADDACBABABCADCACBCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?