Din kültürü ve Ahlak bilgisi 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

• Müslümanlar müşriklerle on yıl süreyle savaşmayacaklar, birbirlerine saldırmayacaklar.
• Müslümanlar bu yıl Kâbe‘yi ziyaretten vazgeçerek geri dönecekler, ancak gelecek yıl umre yapabilecekler.
• Mekke’den birisi Müslüman olarak Medine’ye sığındığı zaman iade edilecek; fakat Medine ‘den Mekke’ye sığınanlar iade edilmeyecekti.
Bu maddeler aşağıdakilerin hangisinde yer alır?

 • Akabe biatı
 • Boykot kararları
 • Medine Sözleşmesi
 • Hudeybiye Antlaşması
Soru 2

Hz. Muhammed’in (sav.) mezarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ravza-i mutahhara
 • Cennet-ül baki
 • Cennet-ül mualla
 • Cennet-i âlâ
Soru 3

Veda Hutbesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Arafat’ta okunmuştur.
 • Kan davası yasaklanmıştır.
 • Medine’de okunmuştur.
 • Kadın haklarına değinilmiştir.
Soru 4

I. Namazda elleri, dizleri, ayak uçlarını, alnı ve burnu yere koymak
II. Namazın sona erdiğini gösterir.
III. Namazda ezberden bir ya da birkaç ayet okumak
Aşağıdaki kavramlardan hangisi numaralanmış tanımlardan birini karşılamaz ?

 • Kıraat
 • Secde
 • Selam
 • Rukü
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisi Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biri değildir?

 • İbadet
 • Ticaret
 • Ahlak
 • İnanç
REKLAM
Soru 6

• Müslümanlar, müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmuşlardır.
• İslam dininin daha hızlı ve daha kolay yayılması sağlanmıştır.
• Mekke dönemi bitmiş Medine dönemi başlamıştır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarıdır?

 • Uhut Savaşı
 • Bedir Savaşı
 • Medine’ye Hicret
 • Mekke’nin Fethi
Soru 7

“Onlar (peygamberler) büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar; kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar.” (Şura suresi,37.ayet)
Bu ayetle peygamberlerin sıfatlarından hangisine değinilmiştir?

 • Sıdk
 • Fetanet
 • Tebliğ
 • İsmet
Soru 8

Peygamberlerin davalarını ispat ve insanları ikna edebilmek için göstermiş oldukları olağanüstü hadiselere ne denir?

 • Mucize
 • Hadis
 • Sihir
 • Keramet
Soru 9

Aşağıdaki davranışlardan hangisi namazı bozmaz?

 • Gülmek
 • Düşünmek
 • Farzlardan birini terk etmek
 • Kıbleden başka bir yöne yönelmek
Soru 10

Namaz kılan erkek ve kadının örtünmesi gereken yerlerini örtmesidir.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Niyet
 • Vakit
 • Setr-i avret
 • İstikbal-i kıble
Soru 11

Bir namazın vaktinin girdiği Müslümanlara nasıl duyurulur?

 • Sala verilmesiyle
 • Ezan okunmasıyla
 • Kamet getirilmesiyle
 • Kur’an okunmasıyla
Soru 12

• Hz. Musa – Zebur
• Hz.Davut - Tevrat
• Hz.İsa – İncil
• Hz. Muhammed- Kur’an-ı Kerim
Verilen peygamber kitap eşleştirmelerinin doğru olabilmesi için hangi peygamberlerin yer değiştirmesi gerekir?

 • Hz. Musa – Hz. Davut
 • Hz. İsa – Hz. Muhammed
 • Hz. Musa – Hz. İsa
 • Hz. Davut – Hz. Muhammed
Soru 13

Ölen kişi için dua niyetiyle kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vitir
 • Cenaze
 • Teravih
 • Teheccüd
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kıskançlığın sonuçlarından değildir?

 • Kin ve nefrete yol açar.
 • Sağlıklı iletişim kurmayı engeller.
 • Paylaşma ve yardımlaşmayı artırır.
 • Toplumda güvensizlik doğurur.
Soru 15

Kur’an-ı Kerim’de geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve tarihi olaylara ne ad verilir?

 • Kıssa
 • İbadet
 • Gelenek
 • Ahlak
Soru 16

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed (sav.) ile peygamberliğin tamamlandığını ve başka peygamber gönderilmeyeceğini gösterir?

 • “Her ümmetin, toplumun bir peygamberi vardır…”
  (Yunus suresi 47. ayet)
 • “…O Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur…”
  (Ahzap suresi 40. ayet)
 • “…Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz…”
  (Bakara suresi 136. ayet)
 • “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım…”
  (Fussilet suresi 6. ayet)
Soru 17

“Allah tevazu edeni yükseltir, kibirleneni zelil kılar.”
Bu hadiste kaçınılması istenen kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yalancılık
 • İftira atmak
 • Gıybet etmek
 • Büyüklenmek
Soru 18

Kişinin yüzüne söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından söylemek aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Kötü zan
 • Kibir
 • Gıybet
 • İftira
Soru 19

Hz. Muhammed’e (sav.) peygamberlik geldiğinde Mekkeliler ona hakaret ettiler. Büyücü dediler. İftira attılar fakat hiçbir zaman şahsını yalancılıkla suçlayamadılar. Hatta bir defasında Mekkelilerin önderlerinden Nadir adında biri, Peygamberimize bu şekilde ifade kullananlara, “Siz akılsız mısınız? Küçüklüğünde aranızda en sevilen, en güvenilen ve en dürüst olan idi. Şimdi o daha olgun iken bunları nasıl söylersiniz?” cevabını vermiştir.
Bu metinden Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki sıfatlardan hangisine peygamber olmadan önce de sahip olduğuna ulaşılabilir?

 • Tebliğ - İsmet
 • Sıdk - Emanet
 • Fetanet - İsmet
 • Tebliğ - Emanet
Soru 20

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’e hitaben: “Senden önce gönderdiğimiz her peygambere ‘Benden başka ilah yoktur, Bana kulluk edin.’ diye vahyetmişizdir.” (Enbiya suresi 25.ayet)
Buna göre bütün peygamberlerin verdikleri ilk mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Haramlardan uzak durun.
 • Anaya babaya iyi davranın.
 • Haksız yere cana kıymayın.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACDBCDABCBABCABDCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?