Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Onlar harcamalarında israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamalarında bu ikisi arasında orta bir yol izlerler.”
(Furkan suresi, 67. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümle anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tutumluluk
 • Zenginlik
 • Çalışkanlık
 • Yardımseverlik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hoşgörünün tanımıdır?

 • Herkese eşit davranma
 • Sürekli sevap kazandıran sadaka
 • Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılama
 • Kişinin düşünce ve davranışlarında tutarlı olması
Soru 3

“Kim içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o, meleğin sesidir. Hemen ona uysun ve Allah’a şükretsin. Kim içinde kötülüğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o, şeytanın sesidir. Ondan uzaklaşsın ve Allah’a sığınsın.” (Hadisi şerif)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi melek ile ilişkilendirilemez?

 • İhtiyaç sahiplerine yardım etmeyi istemek
 • Kışın aç kalan hayvanlara yem vermeyi istemek
 • Yemeğini aç olan bir arkadaşıyla paylaşmayı istemek
 • Sınavda arkadaşının kendisinden düşük not almasını istemek
Soru 4

Alevilik - Bektaşilikte evrende bulunan her şeyin dönmesinden hareketle Allah’a olan aşk ve sevgiyi göstermek için yapılan ayine ne denir?

 • Pervane
 • Semah
 • Kudüm
 • Sema
Soru 5

Dede, rehber, gözcü ve çerağcı kavramları aşağıdaki tasavvufi yorumların hangisinde yer alır?

 • Mevlevilik
 • Kadirilik
 • Alevilik
 • Nakşibendilik
REKLAM
Soru 6

Orta Asya Türklerinin İslam’ı kabul etmesinde etkili olan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Yesevi
 • Mevlana Celalettin Rumî
 • Abdulkadir Geylani
 • Bahaeddin Nakşibend
Soru 7

Sema aşağıdaki tasavvufi yorumlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • Nakşibendilik
 • Alevilik
 • Kadirilik
 • Mevlevilik
Soru 8

Namaz , hac, oruç ve zekat gibi ibadetlerin nasıl ve ne zaman yapılacağının ayrıntılı bir şekilde açıklanmasına _________ yorumlar denir.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • tasavvufi
 • fıkhî
 • itikadî
 • kelamî
Soru 9

“(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya suresi, 107. ayet)
Bu ayetin Hz. Muhammed’i (sav.) aşağıdaki davranışlardan hangisine yönlendirdiği söylenemez?

 • Cezalandırıcı davranmaya
 • Kötülüklere karşı uyarmaya
 • Sorunlara çözümler getirmeye
 • İyi işler yapanları müjdelemeye
Soru 10

“Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerindedir. ( Nahl suresi 98-100. ayetler)
Buna göre Şeytan aşağıdakilerden hangisini etkisi altına alabilir?

 • Kendisinden Allah’a sığınanları
 • İman edip güzel işler yapanları
 • Allah’a tevekkül edenleri
 • Allah ile beraber başka tanrılara da inananları
Soru 11

İslam dini aşağıdakilerden hangisini batıl bir davranış olarak değerlendirmez?

 • Fal bakmak
 • Büyü yapmak
 • Şifa için dua etmek
 • Nazar boncuğu takmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi üç aylar olarak bilinen aylardan biri değildir?

 • Ramazan
 • Muharrem
 • Recep
 • Şâban
Soru 13

Bir kimsenin Kur’an’ı okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur’an’dan takip etmesine _________ denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi uygundur?

 • teravih
 • mukabele
 • hatim
 • tecvit
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki davranışlardan hangisi orucu bozmaz?

 • Uyumak
 • İlaç içmek
 • İğne yaptırmak
 • Bilerek yiyip içmek
Soru 15

Aşağıdaki kavramlardan hangisi sadece ramazan ayı ve oruç tutma ile ilgili değildir?

 • Sahur
 • İftar
 • Fitre
 • Sadaka
Soru 16

“…İnsanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır…”
( Bakara suresi, 185. ayet)
Bu ayette bildirilen ay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Recep
 • Şâban
 • Ramazan
 • Muharrem
Soru 17

Alevilik- Bektaşilikte dua aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Gülbenk
 • İlahi
 • Semah
 • Ferraş
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biridir?

 • Münker
 • Nekir
 • Mikail
 • Kiramen
Soru 19

“Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.”
(Kâf suresi 17. ve 18. ayetler)
Bu ayeti kendisine ilke edinen bir Müslümanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlıştır?

 • Güzel söz söylemesi
 • Fakirlere yardım etmesi
 • Yalan ve gıybet gibi davranışları terk etmesi
 • Devletin malını kendi özel işleri için kullanması
Soru 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’den (sav.) sonra peygamber gelmeyeceğini bildirmektedir?

 • “…O, Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur…”
  (Ahzab suresi,40. ayet)
 • “…Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”
  (Şurâ suresi,15.ayet)
 • “…O’nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur...”
  (En’am suresi, 115. ayet)
 • “Biz,seni bütün insanlara ancak müjdeci olarak gönderdik...”
  (Sebe suresi,28.ayet)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBCADBADCBBADCACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?