Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden hayırlıdır.”
Hz. Muhammed’in (sav.) bu sözü aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir?

 • Ortaklık kurarak çalışmayı
 • Geçimini ticaretle sağlamayı
 • Emek ve alın teri ile kazanmayı
 • Başkalarının sırtından geçinmeyi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yasalar ile ilgili değildir?

 • Gemilerin denizlerde suya batmadan yüzebilmesi
 • Develerin sıcak iklimlerde uzun süre susuz yaşayabilmesi
 • Et ve otla beslenen hayvanların çene yapılarının farklı olması
 • Balıkların suda solunum yapabilmesi için solungaçlarının olması
Soru 3

• İnsanlar gibi toplumların da bir ömrü vardır.
• Adaletin olmadığı toplumlarda barış ve huzur olmaz.
• Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır.
Bu verilenler aşağıdaki yasalardan hangisiyle ilgilidir?

 • Biyolojik
 • Duygusal
 • Toplumsal
 • Fiziksel
Soru 4

Aşağıdaki davranışlardan hangisinin sadaka olduğu söylenemez?

 • Güzel söz söylemek
 • Dargınları barıştırmak
 • Başkalarını çekiştirmek
 • İnsanlara tebessüm etmek
Soru 5

Bir iş hakkında diğer insanlarla fikir alışverişinde bulunmak, İslam kültüründe aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • İnfak
 • İstişare
 • İstihare
 • Mukabele
REKLAM
Soru 6

Bir Müslümanın bir iş için elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra sonucunu Allah’a bırakması aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Tevekkül
 • İhsan
 • Sadaka
 • Liyakat
Soru 7

Aşağıdaki davranışlardan hangisi merhamet kavramı ile bağdaşmaz?

 • İyiliğe çağırmak
 • Hataları yüze vurmak
 • Hayvanlara su vermek
 • Otobüste yaşlılara yer vermek
Soru 8

“Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu kimsedir.”
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemine işaret etmektedir?

 • Eşitlik
 • Güven
 • Cömertlik
 • Çalışkanlık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden biri değildir?

 • Hinduizm
 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • İslamiyet
Soru 10

• İsrailoğullarına gönderilmiştir.
• Kendisine Tevrat indirilmiştir.
Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Davut (as.)
 • Hz. İsa (as.)
 • Hz. Yusuf (as.)
 • Hz. Musa (as.)
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde sadece manevi temizlikten söz edilebilir?

 • Banyo yapmak
 • Abdest almak
 • Helallik dilemek
 • Gusül abdesti almak
Soru 12

Yahudilerin Tanrı’ya verdikleri isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yehova
 • Rahip
 • Haham
 • Havari
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıktaki mezheplerden biri değildir?

 • Katoliklik
 • Havarilik
 • Ortodoksluk
 • Protestanlık
REKLAM
Soru 14

İslam dini ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Evrenseldir.
 • Bireysel ve toplu ibadet edilebilir.
 • Dayanışma ve paylaşmaya önem verilir.
 • Ahiret için dünyadan el etek çekilir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi taassupla ilişkilendirilemez?

 • Hoşgörü
 • Taklit
 • Ön yargı
 • Bilgisizlik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın zararlarından biri değildir?

 • Ailenin dağılmasına yol açması
 • Kin ve düşmanlığa sevk etmesi
 • Tembelliğe ve hileye teşvik etmesi
 • Ağız ve boğaz kanserine yol açması
Soru 17

Hristiyanlıkta yeni doğan çocukların kilisede papaz tarafından kutsal su ile yıkanmasına ne denir?

 • Noel
 • Yortu
 • Vaftiz
 • Paskalya
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sadece İslam dini ile ilişkilendirilebilir?

 • İyilik yapmak
 • Temiz giyinmek
 • Doğru olmak
 • Namaz kılmak
Soru 19

Hac ve umre ibadetleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi sadece hacda yapılabilir?

 • İhrama girmek
 • Vakfe Yapmak
 • Tavaf yapmak
 • Sa’y yapmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme yollarından biri değildir?

 • Vahiy
 • Akıl
 • Rüya
 • Duyu organları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACCBABBADCABDADCDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?