Fen Bilimleri 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Dinamometreyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
I. Yapısında esnek yay bulunur.
II. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılır.
III. Ölçülen değer kg birimiyle ifade edilir.

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Aşağıdaki durumlardan hangisi sürtünme kuvvetinin etkisinin artırılması için yapılmıştır?

 • Sürtünen makine yüzeylerinin yağlanması
 • Hareketli parçaların arasına bilyeli yatakların konulması
 • Kar ve buzlanmada araçlarda kış lastiğinin kullanılması
 • Toprak yolun asfaltlanması
Soru 3

Aşağıdaki verilen basit elektrik devrelerinin hangisindeki ampul ışık verir?

Soru 4

Özdeş iki pil, ampul ve anahtarın bulunduğu basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa ampulün parlaklığı artar?

 • Devreye bir pil daha eklenirse
 • Devreden bir pil çıkarılırsa
 • Devreden anahtar çıkarılırsa
 • Devreye bir ampul daha eklenirse
Soru 5

I. Dünya, Güneş ile Ay arasında bulunur.
II. Ay, Güneş’ten ışık alamaz.
III. Dünya’nın belirli yerlerinden gözlemlenir.
Ay tutulması olayı ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?

 • Mum
 • Yıldız
 • El feneri
 • Gaz lambası
Soru 7

Ses ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Bir enerji türüdür.
 • Titreşimler sonucu oluşur.
 • Doğrular hâlinde yayılır.
 • Katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılır.
Soru 8

Sıcaklıkları farklı kütleleri eşit, aynı cins iki madde şekildeki gibi birbiriyle temas ettirilip bir süre bekletiliyor. 35°C
Bu maddeler arasındaki ısı alış verişi tamamlandıktan sonra maddelerin sıcaklıkları ölçüldüğünde termometrede okunan değer kaç °C olur?

 • 20
 • 25
 • 30
 • 35
Soru 9

Termometreler yapılırken içine konulan maddenin hangi ayırt edici özellikleri dikkate alınmıştır?

 • Erime – Süblimleşme
 • Genleşme – Büzülme
 • Buharlaşma – Yoğuşma
 • Süblimleşme – Kırağılaşma
Soru 10

Buharlaşma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Her sıcaklıkta gerçekleşir.
 • Kaynama esnasında buharlaşma en fazladır.
 • Sıvının sıcaklığı arttıkça buharlaşma hızı artar.
 • Sıvının her yerinde gerçekleşir.
Soru 11

Besinlerin en küçük yapı birimine ayrıldığı ve kana karıştığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ağız
 • Mide
 • İnce bağırsak
 • Kalın bağırsak
Soru 12

Aşağıda verilen maddelerden hangisi vücutta sindirim işlemine uğrar?

 • Protein
 • Mineral
 • Vitamin
 • Su
Soru 13

Ağız ve diş sağlığının korunması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • Asitli içecekleri ve şekeri fazla tüketmek
 • Süt ve süt ürünlerini yeteri kadar tüketmek
 • Sivri cisimlerle diş aralarındaki yiyecek kalıntılarını temizlemek
 • Çok soğuk ve çok sıcak besinleri art arda tüketmek
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilenlerden hangisi vücutta oluşan atık maddeleri uzaklaştıran organlardan biri değildir?

 • Akciğerler
 • Böbrekler
 • Mide
 • Kalın bağırsak
Soru 15

Aşağıdaki omurgalı hayvanlardan hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?

 • Kaplumbağa
 • Fil
 • Yılan
 • Timsah
Soru 16

Aşağıda canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir şema verilmiştir.
Buna göre soru işareti (?) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Çiçekli bitkiler
 • Omurgalılar
 • Bakteriler
 • Mantarlar
Soru 17

Aşağıdaki olayların hangilerinde mikroskobik canlılar etkilidir?
I. Ölen bitki ve hayvan kalıntılarının çürütülüp toprağa karışmasında
II. Sütün yoğurt ve peynire dönüşmesinde
III. Yiyeceklerin bozulmasında

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yer üstü su kaynaklarından biri değildir?

 • Kaplıca
 • Okyanus
 • Deniz
 • Irmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasında etkilidir?

 • Evlerde doğalgaz yerine kömür kullanılması
 • Arabalarda kurşunlu benzin kullanılması
 • Özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması
 • Tarımda yapay gübre kullanımının yaygınlaşması
Soru 20

Toprağı erozyonun olumsuz etkilerinden korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 • Eğimli araziler dikey olarak sürülmeli
 • Aşırı otlatma azaltılmalı
 • Eğimli araziler ağaçlandırılmalı
 • Ağaç tahribatı önlenmeli
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCAADBCBBDCABCBDDACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?