Fen Bilimleri 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda,hareketsiz duran özdeş cisimlere etki eden kuvvetler gösterilmiştir.
Buna göre cisimlerin hangisi hareketsiz kalmaya devam eder?

Soru 2

K ve L cisimlerinin havadaki ağırlıkları şekildeki gibi özdeş dinamometreler ile ölçülüyor.
K cisminin ağırlığı 20 N ölçüldüğüne göre L cisminin ağırlığı kaç N’dur?

 • 10
 • 25
 • 40
 • 50
Soru 3

Şekildeki düzlem aynaya gönderilen K ışınının aynadan yansıması numaralanmış ışınlardan hangisidir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 4

Düzlem ayna Düzlem aynanın önüne konulan saatin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

Soru 5

Bir öğrenci yaptığı deneyde havası boşaltılmış kapalı cam fanusun içindeki çalan saatin sesini işitememektedir.
Öğrenci, bu deneyden hangi sonuca ulaşır?

 • Ses kapalı ortamlarda yayılmaz.
 • Ses havasız ortamda yayılmaz.
 • Cam yüzeyler sesi geçirmez.
 • Saat havasız ortamda çalışmaz.
REKLAM
Soru 6

Şekilde basit bir elektrik devresi verilmiştir.
Bu devredeki ampulün ışık verebilmesi için, K – L noktaları arasına hangi cisim yerleştirilmelidir?

 • Plastik çubuk
 • Porselen kaşık
 • Bakır tel
 • Tahta çubuk
Soru 7

Özdeş teller ve özdeş ampuller kullanılarak aşağıdaki basit elektrik devreleri oluşturuluyor.
Buna göre aşağıdaki devrelerin hangisinde ampul daha parlak yanar?

Soru 8

Aşağıda sıcaklıkları verilen madde çiftleri birbirine temas ettirildiğinde hangileri arasında ısı alışverişi gerçekleşmez?

Soru 9

Sıcaklıkları farklı olan özdeş K, L, M ve N tuğlalarından hangisinin taneciklerinin titreşim hareketi en fazladır?

Soru 10

Yukarıdaki tabloda fiziksel ve kimyasal değişimlere örnek olaylar “✔” ile işaretlenmiştir.
Bu sınıflandırma yapılırken hangi numaralı olay yanlış gösterilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 11

Saf bir maddeye ait hâl değişim modeli verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?

 • I. olay sonucunda donma gerçekleşir.
 • II. olayda maddenin düzensizliği artar.
 • I ve III. olaylar gerçekleşirken madde çevreye ısı verir.
 • IV. olay sonunda, maddenin tanecikleri arasındaki boşluk azalır.
Soru 12

Yaz aylarında sıcaklığın artması ile demir yolu raylarında uzamalar görülür.
Bu durum, maddeye ait hangi özellik ile açıklanır?

 • Erime
 • Genleşme
 • Yoğuşma
 • Büzülme
Soru 13

Aşağıda tanecik modeli verilen maddelerden hangisi bir bileşiğe aittir?

REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen organellerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunur?

 • Hücre duvarı
 • Sentriyol
 • Kloroplast
 • Ribozom
Soru 15

Aşağıdaki canlılardan hangisi yumurtadan çıktığında ana canlıya benzemez?

 • Serçe
 • Kelebek
 • Fare
 • Kertenkele
Soru 16

I. Bedensel ve ruhsal açıdan değişimler olur.
II. Büyüme ve cinsel gelişimin hızlı olduğu dönemdir.
III. Arkadaş grubu oldukça önem kazanır.
Bu özellikler insandaki hangi gelişim dönemine aittir?

 • Çocukluk dönemi
 • Okul çağı dönemi
 • Ergenlik dönemi
 • Yetişkinlik dönemi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi fasulye tohumunun çimlenebilmesi için gerekli olan ortam şartlarından biri değildir?

 • Güneş ışığı
 • Su
 • Uygun sıcaklık
 • Oksijen
Soru 18

I. Kemiğin beslenmesini sağlama
II. Kan hücrelerini üretme
III. Kemiğin kalınlaşmasını sağlama
Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri kemik zarının görevlerindendir?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

• Kanın pıhtılaşmasını sağlar.
• Çok küçük ve çekirdeksiz hücrelerdir.
• Kemik iliğinde üretilirler.
Bu bilgiler aşağıdaki yapılardan hangisine aittir?

 • Lenf sıvısı
 • Alyuvarlar
 • Akyuvarlar
 • Kan pulcukları
Soru 20

Soluk alma sırasında soluk borusundan geçen havanın izlediği yol aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Bronş → Bronşçuk → Alveol
 • Bronşçuk → Bronş → Alveol
 • Alveol → Bronş → Bronşçuk
 • Alveol → Bronşçuk → Bronş
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCABCACBADBCDBCABDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?