Fen Bilimleri 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir cisme etki eden kuvvet, cismi kendi doğrultusunda hareket ettirdiğinde iş yapmış olur.
Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi fiziksel anlamda iş yapmaz?

 • Yerdeki sandığı kaldırıp masaya koyan Fırat
 • Düz yolda elindeki çantayı taşıyan Elif
 • Market arabasını iten Ayşe
 • Dağa tırmanan Nevin
Soru 2

Şekildeki bileşik makine örneğinde hangi basit makineler kullanılmıştır?

 • Tekerlek – Sabit makara – Eğik düzlem
 • Eğik düzlem – Sabit makara – Palanga
 • Çıkrık – Eğik düzlem – Palanga
 • Eğik düzlem – Sabit makara – Hareketli makara
Soru 3

Dişlilerden oluşmuş sistemde K dişlisi ok yönünde döndüğünde L, M ve N dişlileri hangi yönde döner?
L <-----> M <-----> N

Soru 4

Şekildeki elektrik devresinde ampermetre 2A’i gösterdiğine göre voltmetre kaç V’u gösterir?

 • 4
 • 6
 • 8
 • 12
Soru 5

Basit bir elektrik devresine ait verilen gerilim – akım grafiği için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Gerilim/Akım oranı sabittir.
 • Devrenin eşdeğer direnci 20 ohm’dur.
 • Gerilim/Akım oranı devrenin direncini verir.
 • Artan gerilim değerine göre akım değeri de aynı oranda artmıştır.
REKLAM
Soru 6

Kırmızı cisim Mavi filtre Beyaz ışık altında aydınlatılan kırmızı cisme mavi filtre arkasından bakan bir öğrenci cismi hangi renkte görür?

 • Siyah
 • Mavi
 • Kırmızı
 • Beyaz
Soru 7

Yıldızlarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Hepsinin sıcaklığı aynıdır.
II. Hepsi sarı ve kırmızı renktedir.
III. Canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler.
IV. Dünya’ya en yakın yıldız Güneş’tir.
Bu bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • III ve IV.
 • I, II ve III.
 • II, III ve IV.
Soru 8

Zeynep : Gök adaların hareketi yavaştır.
Arda : Gök adalar sarmal, eliptik ya da düzensiz şekillerde olabilirler.
Cemre : Dünyamız Andromeda gök adası içinde yer alır.
Gök adalarla ilgili konuşan öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgi doğrudur?

 • Zeynep ve Arda
 • Zeynep ve Cemre
 • Arda ve Cemre
 • Zeynep, Arda ve Cemre
Soru 9

Aşağıda tanecik modelleri verilen elementlerden hangisi moleküler yapılı değildir?

Soru 10

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi nötr bir atom için her zaman doğrudur?

 • Proton sayısı elektron sayısından fazladır.
 • Proton sayısı elektron sayısına eşittir.
 • Nötron sayısı elektron sayısından eksiktir.
 • Nötron sayısı elektron sayısından fazladır.
Soru 11

Aşağıdaki iyonlardan hangisinin element sayısı diğerlerinden farklıdır?

 • Cl
 • Mg2+
 • OH
 • Ca2+
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımlara örnek olarak verilebilir?

 • Tuzlu su
 • Çamurlu su
 • Şekerli su
 • Mürekkepli su
Soru 13

Şekilde gösterilen miktarlarda şeker ve su kullanılarak çözeltiler oluşturuluyor.
Bu çözeltilerin seyreltikten derişiğe doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?

 • I > III > II
 • III > II > I
 • II > I > III
 • III > I > II
REKLAM
Soru 14

Göz kusurları ve görüntüde oluşturdukları durumlarla ilgili eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 15

• Besinler en küçük moleküllerine kadar ayrılır.
• Yağların sindiriminin yapıldığı yerdir.
• Sindirim sisteminin en uzun bölümüdür.
• İç yüzeyi villus adı verilen çıkıntılarla kaplıdır.
Verilen bilgiler aşağıdaki hangi organa aittir?

 • Yemek borusu
 • Mide
 • İnce bağırsak
 • Kalın bağırsak
Soru 16

Bir uyarının sinir hücresinde oluşturduğu değişikliğe ne ad verilir?

 • Uyartı mesajı
 • Tepki mesajı
 • Refleks
 • Mesaj iletimi
Soru 17

Boşaltım sistemi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kan, böbrek atardamarı ile böbreklere gelir.
 • Nefronlar atık maddeleri kandan süzer.
 • İdrar, idrar kesesinde toplanır.
 • İdrar, üreter ile vücuttan dışarı atılır.
Soru 18

I. Bilgisayarlı tomografi
II. Manyetik rezonans
III. Endoskopi
Yukarıda verilen araçlardan hangileri hastalıkların teşhisinde kullanılan teknolojik araçlardır?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 19

________ → Çekirge → Kurbağa → Yılan → Atmaca
Verilen besin zincirinin ilk basamağına aşağıdaki canlılardan hangisi yazılamaz?

 • Ot
 • Mantar
 • Buğday
 • Yonca
Soru 20

Resimdeki canlı topluluğu aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturabilir?

 • Habitat
 • Ekosistem
 • Popülasyon
 • Besin zinciri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDADBABACBCBDCCADDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?