Fen Bilimleri 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekilde gösterildiği gibi K cisminin su içindeki ağırlığı 9 N olarak ölçülmüştür.
Buna göre K cisminin havadaki ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 10 N
 • 9 N
 • 8 N
 • 7 N
Soru 2

Aşağıda eşit ağırlıklı, farklı şekillerde katı cisimler verilmiştir.
Buna göre cisimler taralı yüzeyleri aşağıya gelecek şekilde ters çevrilirse, hangi numaralı cismin yere yaptığı basınç artar?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 3

Elif televizyon izlerken annesinin isteği üzerine televizyonun sesini kısıyor.
Buna göre Elif, ses dalgasının hangi özelliğini değiştirmiştir?

 • Titreşim sayısını
 • Frekansını
 • Genliğini
 • Tınısını
Soru 4

İki farklı diyapazona eşit şiddette vurulduğunda elde edilen ses dalgaları aşağıda verilmiştir.
Buna göre ses dalgalarının hangi özelliği birbirine eşit değildir?

 • Şiddet
 • Gürlük
 • Genlik
 • Frekans
Soru 5

Aşağıdaki araçların hangisinde yüksek dirençli uzun tel kullanılmaz?

 • Elektrik lambası
 • Su ısıtıcısı
 • Vantilatör
 • Saç kurutma makinesi
REKLAM
Soru 6

Yukarıda verilen elektromıknatıslardan hangilerinin kutupları doğru verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünün değişiminde etkili olan dış etmenlerden biri değildir?

 • Depremler
 • Canlılar
 • Su
 • Hava
Soru 8

Nötr hâldeki atomlarına ait elektron dağılımları verilen elementlerden hangisi kararlı yapıdadır?

Soru 9

Nötr hâldeki K, L ve M elementlerine ait elektron dağılımı verilmiştir.
Buna göre K, L ve M elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Atom numaraları arasındaki ilişki M > L > K’dır.
 • L ve M metal, K soy gazdır.
 • K ve L aynı grupta bulunur.
 • L’nin son katmanında 3e bulunur.
Soru 10

NH4NO3 bileşiğinde toplam kaç atom vardır?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
Soru 11

Verilen periyodik tablodaki elementlerle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • H, metaldir.
 • Na ve Mg, aynı grupta bulunur.
 • F, elektron vermeye yatkındır.
 • Atom numarası en büyük olan Ar’dur.
Soru 12

Sirke ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğrudur?

 • Tadı acıdır.
 • pH değeri 7’den büyüktür.
 • Suda çözündüğünde OH iyonu oluşturur.
 • Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.
Soru 13

Sert sularla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Sert sularda bulunan kalsiyum, kemik sağlığı için zararlıdır.
 • Çamaşır makinelerinin çalışmasını olumsuz yönde etkiler.
 • Ca2+ ve Mg2+ suya sertlik özelliği veren iyonlardır.
 • Deterjanların kir çıkarma etkisini azaltır.
REKLAM
Soru 14

K, L ve M özdeş kaplarında aynı sıcaklıkta, belirtilen miktarlarda saf su bulunmaktadır. Kaplar özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor.
Buna göre suların son sıcaklıkları TK, TL ve TM arasındaki ilişki nasıl olur?

 • TM > TL > TK
 • TK > TL > TM
 • TL > TM > TK
 • TK > TM > TL
Soru 15

Kütleleri aynı, sıcaklıkları farklı K ve L cisimleri şekildeki gibi birbirine temas ettiriliyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • K cisminin tanecikleri hızlanır.
 • L cisminin tanecikleri yavaşlar.
 • K cisminden L cismine ısı akışı olur.
 • L cisminin sıcaklığı düşer.
Soru 16

Şekilde 2n= 4 kromozomlu bir hayvan hücresi verilmiştir.
Bu hayvan hücresi mitoz bölünme geçirirse oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı ve genetik yapısı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
Kromozom sayısı <-----> Genetik yapısı

Soru 17

Melez kahverengi gözlü bir anne ile melez kahverengi gözlü bir babanın çocuklarının mavi gözlü olma olasılığı yüzde kaçtır?
(K: Kahverengi göz, k: Mavi göz)

 • 25
 • 50
 • 75
 • 100
Soru 18

“Canlıda çevre şartlarının etkisiyle ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir.”
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi modifikasyona örnek olamaz?

 • Sirke sineklerinin 16°C’ta yetiştirildiğinde düz kanatlı, 25°C’ta yetiştirildiğinde kıvrık kanatlı olması
 • Sporcuların kaslı bir vücuda sahip olması
 • Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi
 • Arı sütüyle beslenen arıların kraliçe arı olması
Soru 19

Birinci zincirinin nükleotid dizilişi verilen DNA molekülünün ikinci zincirindeki nükleotid dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

Bitkisel ve hayvansal atıklardan yararlanılarak elde edilen enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rüzgâr
 • Biyokütle
 • Jeotermal
 • Dalga
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AACDCBADCBDDADCDACBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?