Matematik 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

807 010 035 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seksen milyon yedi yüz bir bin otuz beş
 • Sekiz yüz yedi milyon yüz bin otuz beş
 • Sekiz yüz yedi milyon on bin otuz beş
 • Sekiz yüz yedi milyon yüz otuz beş
Soru 2

2,17 + 5,03 + 2,8 işleminin sonucu kaçtır?

 • 9,28
 • 10
 • 10,20
 • 11
Soru 3

Yukarıdaki doğru parçaları noktalı zeminde çizilerek numaralandırılmıştır.
Bu doğru parçalarından hangilerinin uzunlukları birbirine eşittir?

 • 2 ve 5
 • 3 ve 5
 • 1 ve 2
 • 1 ve 4
Soru 4

Doğru, doğru parçası ve ışın ile ilgili aşağıda verilen hangi ifade yanlıştır?

 • Doğrunun uzunluğu ölçülemez.
 • Doğru parçasının uzunluğu ölçülebilir.
 • Işın, doğrunun bir ucu sınırlı parçasıdır.
 • Doğru iki boyutludur.
Soru 5

A şehrinden saat 21.30’da yola çıkan Mehmet 210 dakika sonra B şehrine varmıştır.
Buna göre Mehmet B şehrine vardığında saat kaçtır?

 • 00.00
 • 00.30
 • 01.00
 • 01.30
REKLAM
Soru 6

Efe şekerlerinin yarısını birinci gün, 1/4 ’ini ikinci gün yemiştir.
Kalan şekerlerini kardeşine verdiğine göre Efe tüm şekerlerinin kaçta kaçını kardeşine vermiştir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin özelliklerinden biri değildir?

 • İç açılarının ölçüleri birbirine eşittir.
 • Kenar uzunlukları birbirine eşittir.
 • Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir.
 • Karşılıklı kenarları paraleldir.
Soru 8

12,034 ondalık gösteriminin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • On iki tam binde üç yüz kırk
 • On iki tam yüzde üç yüz kırk
 • On iki tam binde otuz dört
 • On iki tam yüzde otuz dört
Soru 9

kesirlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Üç kenarından ikisinin uzunlukları altışar santimetre olan bir üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • İkizkenar dar açılı
 • İkizkenar dik açılı
 • Eşkenar
 • Çeşitkenar
Soru 11

645 sayısı iki basamaklı bir doğal sayıya bölündüğünde bölüm 15, kalan 0’dır.
Bu bölme işleminde bölen kaçtır?

 • 23
 • 27
 • 36
 • 43
Soru 12

Uzun kenarının uzunluğu 272 mm, kısa kenarının uzunluğu 195 mm olan dikdörtgen şeklindeki kitabın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

 • 93,4
 • 46,7
 • 9,34
 • 4,67
Soru 13

Boyutları 6 cm, 8 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 288
 • 376
 • 432
 • 480
REKLAM
Soru 14

Bir evin kirasına yıllık %10 zam yapılmaktadır.
Buna göre ayda 400 lira kira ödeyen bir kişi bir sonraki yıl ayda kaç lira kira öder?

 • 420
 • 430
 • 440
 • 450
Soru 15

1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 4
Yukarıda 5-A sınıfı öğrencilerinin matematik sınavından aldıkları notlar verilmiştir.
Bu notların dağılımını gösteren çetele tablosu aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru 16

Can’ın parasının 3/5 ’ü 45 liradır.
Buna göre Can’ın kaç lirası vardır?

 • 50
 • 60
 • 65
 • 75
Soru 17

Bir pastanede çikolatalı pastanın fiyatı 30 lira, limonlu pastanın fiyatı 24 liradır.
Bu pastaları altışar eş dilime böldürüp, çikolatalı pastadan 5 dilim, limonlu pastadan 4 dilim alan bir kişi toplam kaç lira öder?

 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde akrep ile yelkovan arasındaki açı geniş açıdır?

Soru 19

Elif, bir kitabı günde 138 sayfa okuyarak 23 günde bitirmiştir.
Buna göre bu kitap kaç sayfadır?

 • 3174
 • 3014
 • 2174
 • 690
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin alanı diğerlerinden farklıdır?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADCBACBDDABCADBCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?