Matematik 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 140 doğal sayısının asal çarpanlarından biri değildir?

 • 2
 • 3
 • 5
 • 7
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • -4 ile 5 arasında üç tane negatif tam sayı vardır.
 • -8 ile 3 arasında on tane tam sayı vardır.
 • -7 ile 2 arasında altı tane negatif tam sayı vardır.
 • -3 ile 9 arasında dokuz tane pozitif tam sayı vardır.
Soru 3

1 pizzanın 1/3 ’i, 2 çocuğa eşit olarak dağıtılırsa aynı şekilde 5 pizza aynı büyüklükteki parçalarla kaç çocuğa eşit olarak dağıtılır?

 • 30
 • 24
 • 18
 • 12
Soru 4

Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin onlar ve binde birler basamaklarındaki rakamların basamak değeri toplamı 40,004’tür?

 • 485,403
 • 745,314
 • 4080,945
 • 6304,462
Soru 5

50 soruluk bir sınavda 37 soruyu doğru cevaplayan Sevgi bu soruların yüzde kaçını doğru cevaplamıştır?

 • 37
 • 44
 • 54
 • 74
REKLAM
Soru 6

Bir okul gezisine 24’ü kız olmak üzere 80 öğrenci katılmıştır.
Buna göre kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı kaçtır?

Soru 7

3 ile 4 elemanları aşağıdaki boyalı bölgelerden hangisine yerleştirilirse A \\\\ B kümesi değişir?

Soru 8

Bir dar açının bütünlerinin ölçüsü ile tümlerinin ölçüsü arasındaki fark kaç derecedir?

 • 50
 • 70
 • 90
 • 110
Soru 9

6 x 6 x 6 x 6
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 46
 • 64
 • 66
 • 4 x 6
Soru 10

Yukarıdaki yapı 19 eş küpten oluşmuştur.
Bu yapının önden görünümü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Eş birim küplerle oluşturulan yukarıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki yapının hacmi kaç birimküptür?

 • 40
 • 38
 • 36
 • 34
Soru 12

Yukarıda I. konumdaki şekil ötelenerek II. konuma getirilmiştir.
Bunun için aşağıdaki hangi öteleme hareketi yapılmıştır?

 • 9 birim sağa, 5 birim aşağı
 • 9 birim sağa, 5 birim yukarı
 • 9 birim sola, 5 birim yukarı
 • 9 birim sola, 5 birim aşağı
Soru 13

Şekildeki AB doğrusu ile CD doğrusu O noktasında kesişmektedir.
m(AOD) = 50°, m(COB) = x + 10 olduğuna göre x kaç derecedir?

 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
REKLAM
Soru 14

Şekildeki noktalı kağıtta verilen boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

 • 25
 • 23
 • 22
 • 20
Soru 15

Bir sürahideki 2,5 litre limonatanın tamamı 125 mililitrelik su bardakları ile en az kaç kişiye ikram edilebilir?

 • 8
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 16

Bir sayının 3 fazlasının yarısını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

1’den 10’a kadar numaralandırılmış 10 tane özdeş kartın bulunduğu bir kutudan rastgele bir kart çekiliyor.
Buna göre çekilen kartın üzerindeki sayının 6’dan küçük olma olasılığı kaçtır?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kesin bir olaya ait olasılık değeridir?

 • 0
 • 1
Soru 19

Bir gruptaki 6 öğrencinin boyları 158 cm, 154 cm, 162 cm, 164 cm, 168 cm ve 158 cm’dir. Bu gruba bir öğrenci daha katıldığında grubun boy ortalaması 160 cm oluyor.
Katılan yeni öğrencinin boyu kaç santimetredir?

 • 154
 • 156
 • 158
 • 160
Soru 20

24 koli yumurta taşınırken yumurtalardan 17 tanesi kırılıyor.
Geriye 463 tane sağlam yumurta kaldığına göre taşımadan önce bir kolide kaç tane yumurta vardı?

 • 20
 • 15
 • 10
 • 9
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDABDCACBDABBCDACDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?