Matematik 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayıdır?

 • √0,1
 • √12
 • π
 • √16
Soru 2

√50 sayısı sayı doğrusunda aşağıdaki tam sayılardan hangisine en yakındır?

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Soru 3

√108 + √192 işleminin sonucu kaçtır?

 • 10√3
 • 14√3
 • 20√3
 • 28√3
Soru 4

8 kişilik gruptan 3 kişilik yarışma ekibi kaç farklı şekilde seçilebilir?

 • 20
 • 35
 • 56
 • 84
Soru 5

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = 5 cm ve |AC| = 4 cm olduğuna göre |BC| santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
REKLAM
Soru 6

(0,2)* = 0,008 ve (0,5)b = 0,25 olduğuna göre b - a kaçtır?

 • 2
 • 1
 • -1
 • -2
Soru 7

Şekilde verilen ABC üçgeninin kenar uzunluklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • c < b < a
 • b < c < a
 • a < b < c
 • a < c < b
Soru 8

Bir torbada renkleri dışında özdeş 5 kırmızı, 4 mavi top vardır.
Torbaya geri atılmamak koşuluyla bu torbadan art arda çekilen iki toptan birincinin kırmızı ikincinin mavi olma olasılığı kaçtır?

Soru 9

Bir kare piramidin kaç yüzü vardır?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 10

Şekildeki ABC üçgeninde [AB]⊥[AC] ’tir. |AB| = 5 cm ve |AC| = 12 m olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Soru 11

Kare dik prizma şeklindeki tahta yontularak tabanı ve yüksekliği, bu prizmanın tabanına ve yüksekliğine eş olan bir kare dik piramit oluşturuluyor.
Buna göre kare dik piramidin hacmi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Kare dik prizmanın hacmine eşittir.
 • Kare dik prizmanın hacminin 3 katıdır.
 • Kare dik prizmanın hacminin 1/3 ’idir.
 • Kare dik prizmanın hacminin yarısıdır.
Soru 12

2x - 1 < 5 eşitsizliğinin çözüm kümesinin kalın çizgiyle gösterildiği sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

x2 + 5x + 6 ifadesinin çarpanlarından biri x + 2 olduğuna göre diğer çarpanı hangisidir?

 • x + 1
 • x + 3
 • x + 4
 • x + 6
REKLAM
Soru 14

İlk terimi 7, ortak farkı -4 olan aritmetik dizinin 7. terimi kaçtır?

 • -35
 • -21
 • -17
 • 35
Soru 15

Koordinat düzleminde verilen d doğrusunun eğimi kaçtır?

 • -2
 • 2
Soru 16

Şekildeki ABC üçgeninde [DE] // [BC] ’dir.
|AD| = 3 cm, |DB| = 6 cm ve |AE| = 4 cm olduğuna göre |EC| kaç santimetredir?

 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Soru 17

Aşağıda verilen geometrik şekillerden hangisi y eksenine göre birbirinin yansıması değildir?

Soru 18

Çapının uzunluğu 12 cm olan bir kürenin hacmi kaç santimetreküptür? (π yerine 3 alınız.)

 • 432
 • 486
 • 864
 • 1080
Soru 19

denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

 • 16
 • 14
 • 12
 • 10
Soru 20

Şekildeki dik dairesel konide [TO]⊥[OA], |TO| = 4 cm ve |TA| = 5 cm’dir.
Buna göre koninin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.)

 • 36
 • 48
 • 64
 • 72
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBCACBDBACABCDBCCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?