Sosyal Bilgiler 5 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi inançlara, örf ve adetlere saygılı ve hoşgörülü olmayı öngörür?

 • Laiklik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan kurumlardan biri değildir?

 • Millî Eğitim Bakanlığı
 • Birleşmiş Milletler
 • TEMA Vakfı
 • UNICEF
Soru 3

Üyesi olduğumuz gruplarda üstlendiğimiz rollerden bazıları uzun süreli, bazıları da kısa süreli olabilir.
Aşağıdaki rollerimizden hangisi uzun süreli bir rol değildir?

 • İzcilik
 • Ablalık
 • Annelik
 • Terzilik
Soru 4

Ülkemizde yapılan milletvekili seçimleri cumhuriyetin aşağıdaki niteliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • Laik Devlet
 • Sosyal Devlet
 • Hukuk Devleti
 • Demokratik Devlet
Soru 5

I. Halkın yaşamından uzaktır.
II. Hepsinin bir hikâyesi vardır.
III. Söz yazarları bellidir.
IV. Yaşatanların başında âşıklar ve ozanlar gelir.
Verilenlerden hangileri türkülerimizin özelliklerindendir?

 • Yalnız IV
 • II ve IV
 • I, II ve III
 • I, II, III ve IV
REKLAM
Soru 6

“Bugünün gereklerinden biri de kadınlarımızın her hususta yükselmelerini temindir.”
ATATÜRK

Atatürk’ün bu sözünü, aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle ilişkilendirebiliriz?

 • Kabotaj Kanunu’yla
 • Modern çiftliklerin kurulmasıyla
 • Türk Medeni Kanunu’nun çıkarılmasıyla
 • Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesiyle
Soru 7

• En önemli akarsuları Kızılırmak ve Sakarya’dır.
• Yazlar sıcak ve kurak, kışlar kar yağışlı ve soğuk geçer.
• Erciyes, Karacadağ, Hasan Dağı gibi sönmüş volkanik dağlara sahiptir.
• Bölgenin önemli gölleri arasında Akşehir, Eber ve Seyfe gelir.
• Bitki örtüsü bozkır olan bölgenin önemli platoları da Uzunyayla ve Bozok’tur.
Bazı coğrafi özellikleri verilerek tanıtılmaya çalışılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • İç Anadolu
 • Karadeniz
 • Doğu Anadolu
 • Güneydoğu Anadolu
Soru 8

I. Ormanları korumak
II. Eğimli arazileri ağaçlandırmak
III. Tarlaları genişletmek için ağaç kesmek
IV. Eğimli arazileri enine sürmek
Yukarıdakilerden hangileri erozyonu önlemek için alınabilecek tedbirlerdendir?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I, II ve IV
 • I, II, III ve IV
Soru 9

Şemada soru işareti (?) olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Maden
 • Ticaret
 • Enerji Kaynakları
 • Ekonomik Faaliyetler
Soru 10

Baharda yeşerip çiçek açan yamaçlarda, çam ormanlarının ve meyve bahçelerinin bulunduğu yerlerde hangi tür hayvan yetiştiriciliği yapılmalıdır?

 • Arıcılık
 • Balıkçılık
 • Büyükbaş hayvancılığı
 • Küçükbaş hayvancılığı
Soru 11

• En çok Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir.
• Pasta, çikolata ve yağ sanayisinde ham madde olarak kullanılır.
• Kuruyemiş olarakta tüketilir.
Yukarıda hangi ürün tanıtılmaktadır?

 • Çay
 • Fındık
 • Tütün
 • Şeker Pancarı
Soru 12

Patent almaya kimler başvurabilir?

 • Dul ve yetimler
 • Öğretmenler
 • Siyasi partililer
 • Buluş yapanlar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kurumlardan değildir?

 • Öğrenci kulüpleri
 • Özel kurumlar
 • Resmî kurumlar
 • Sivil Toplum Örgütleri
REKLAM
Soru 14

Atatürk’ün ülke sorunlarını çözmede bilimi kılavuz aldığına, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

 • Balıkçılık Enstitüsünü açması
 • Okuma yazma seferberliği başlatması
 • Tekâlifimilliye Emirleri’ni yayımlaması
 • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin kurması
Soru 15

Aşağıdaki illerin hangisinden ülkeler arası deniz ulaşımı yapılamaz?

 • İzmir
 • Burdur
 • Mersin
 • Çanakkale
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yasalara uymadığında alabileceği cezalardan biridir?

 • Kınama
 • Dışlama
 • Ayıplama
 • Mahkûm olma
Soru 17

“Her devletin bağımsızlığını gösteren bazı sembolleri vardır. Bunlar şunlardır: ___________”.
Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisini yazılamaz?

 • Bayrak
 • Başkent
 • Millî marş
 • Mahkemeler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu üyesidir?

 • Genelkurmay Başkanı
 • Başbakan Yardımcıları
 • Emniyet Genel Müdürü
 • Diyanet İşleri Başkanı
Soru 19

“Halkın ortak kullandığı kapalı alanlarda sigara ve tütün ürünleri kullanmak yasaklanmıştır.”
Bu düzenlemeyi yapma görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

 • İl Millî Eğitim Müdürlüklerine
 • Anayasa Mahkemesine
 • Türk Dil Kurumuna
 • TBMM’ye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi valinin görev ve sorumluluklarından biri değildir?

 • Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek
 • Köy idarelerinin çalışmalarını denetlemek
 • İl İdare Kurulu çalışmalarına başkanlık etmek
 • Bayram törenlerinde halkın bayramını kutlamak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACADBCACDABDACBDDBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?