Sosyal Bilgiler 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Atatürk’ün;
• Türk Dil Kurumunu,
• Türk Tarih Kurumunu,
• Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini
açmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cumhuriyeti ilan etmek
 • Avrupa’daki yenilikleri takip etmek
 • Anadolu’ya yükseköğrenimi yaymak
 • Sosyal bilimlerin gelişmesini sağlamak
Soru 2

Sorumluluk; kişilerin kendi yetki alanına giren kendi iş ve eylemlerinin, davranışlarının sonucunu üstlenmesidir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi sorumluluğumuz değildir?

 • Konut dokunulmazlığı hakkı
 • Kanun ve yasalara uymak
 • Askerlik yapmak
 • Vergi vermek
Soru 3

Panama Kanalı, aşağıdaki hangi kıtalar arasındadır?

 • Asya ile Afrika
 • Asya ile Avrupa
 • Kuzey Amerika ile Asya
 • Kuzey Amerika ile Güney Amerika
Soru 4

İyonya’da özgür düşünceye büyük önem verilirdi.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine bir katkısı olamaz?

 • Fen bilimlerine
 • Görsel sanatlara
 • Felsefi akımlara
 • Tek tanrılı dinlere
Soru 5

Yurdumuzun Avrupa’da kalan topraklarına ne ad verilir?

 • Anadolu
 • Trakya
 • Balkanlar
 • Kafkaslar
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki haritalardan hangisi illerin ilçe ve köy sınırlarını da gösterir?

 • Siyasi haritalar
 • Fiziki haritalar
 • Beşeri haritalar
 • Tarihî haritalar
Soru 7

Ülkemizde genel olarak hangi yönden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır?

 • Doğu
 • Batı
 • Kuzey
 • Güney
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kadeş Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?

 • MÖ 1280 yılında imzalanmıştır.
 • Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.
 • Friglerle Urartular arasında yapılmıştır.
 • İlk Çağ’ın önemli siyasi olaylarındandır.
Soru 9

Tüccar bir toplum olan _________ , Efes’ten başlayıp Mezopotamya’nın Ninova şehrine giden Kral Yolu’nun açılmasında etkili olmuşlardır.
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Urartular
 • Lidyalılar
 • Sümerler
 • Hititler
Soru 10

Jandarma Genel Komutanlığı, barış zamanlarında ülke genelinde emniyet ve asayişi sağlama görevi açısından, aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlı olarak çalışır?

 • İçişleri Bakanlığına
 • Adalet Bakanlığına
 • Millî Savunma Bakanlığına
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından değildir?

 • Avrupa’da feodalite rejiminin ortaya çıkması
 • Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması
 • Uygurların yerleşik hayata geçmesi
 • Orta Çağ’ın başlaması
Soru 12

İslam orduları Cebeli Tarık Boğazı’nı, aşağıdaki hangi komutanın yönetiminde geçerek İspanya’nın fethini gerçekleştirmişlerdir?

 • Ebul Abbas Abdullah
 • Tarık bin Ziyad
 • Harun Reşid
 • Ebu Cafer
Soru 13

• Orta Asya’da kurulmuş ilk Türk – İslam devletidir.
• Devletin ana kitlesi Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi Türk boylarından oluşmaktadır.
• Türk – İslam kültür ve medeniyetinin temellerini atmışlardır.
• Eski Türk kültürü ile İslam kültürü arasında köprü olmuşlardır.
Hakkında kısa bilgi verilen Türk – İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Büyük Selçuklular
 • Osmanlılar
 • Gazneliler
 • Karahanlılar
REKLAM
Soru 14

“Yörük Bayramı” olarakta bilinen bayramımız aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hıdırellez
 • Kurban
 • Nevruz
 • İşçi
Soru 15

Lastik, deterjan, boya ve ilaç üretimi gibi ürünler aşağıdaki hangi sanayi koluna örnektir?

 • Kimya
 • Maden
 • Tekstil
 • Gıda
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine neden olmaz?

 • Evsel atıklar
 • Kaynak suları
 • Sanayi atıkları
 • Kanalizasyon suları
Soru 17

Ülkemizde vergi vermenin bir vatandaşlık borcu olmasının yasal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 • Dinî inançlarımız
 • Geleneklerimiz
 • Anayasamız
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yeryüzüne dağılışında etkili olan doğal faktörlerden biri değildir?

 • Yeryüzü şekilleri
 • Akarsu havzaları
 • Sanayi
 • İklim
Soru 19

Türkiye’nin en çok dış ticarette bulunduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meksika
 • Almanya
 • İspanya
 • İsviçre
Soru 20

Aşağıdaki devlet yönetim şekillerinden hangisine günümüzde rastlanmaz?

 • Monarşi
 • Teokrasi
 • Oligarşi
 • Cumhuriyet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADDBADCBACBDCABDCBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?