Türkçe 6 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Yer” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 • Deniz kıyısında bir yere ev yapacaklar.
 • Sen benim yerimde olsan ne yapardın?
 • Böyle çorak yerde ot bitmez.
 • Bir yere izinsiz gitmek ne haddime.
Soru 2

“Ham” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “Oluğun altına bir sepet iri, olgun, renkli şeftali koymuşlar.” cümlesindeki “olgun” kelimesinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?

 • Ham vücutla ancak bu kadar koşabilirim.
 • Ham hayallerle kendinizi avutmaya çalışmayın.
 • Çocuklar, bahçedeki ham meyveleri toplayıp yemişler.
 • Onun ne kadar ham bir insan olduğunu yeni anladım.
Soru 3

Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üstlenmişti.
“Ağır” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

 • O kız, otuz yaşındaki bir yetişkinden daha ağır davranıyordu.
 • Kapıyı açınca odaya ağır bir koku yayıldı.
 • Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır konuşuyordu.
 • Benim işim kardeşime hep ağır geliyordu.
Soru 4

(1) Bolu il sınırlarının güneyinde bir yükselti Aladağ. (2) İl merkezine uzak sayılmaz, günümüzde bu yolları aşmak çok kolay. (3) Yollar artık daha iyi ve açık ama kış hâlâ inatçı. (4) Sonuçta Aladağ burası, zorlu kış şartlarıyla bilinen Bolu’nun çetin zirvesi.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımı bakımından nesneldir?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

 • Çocukların yemek yedikleri yere gitti.
 • Soğuktan korunmak için kalın giysilerini giydi.
 • Yavaşça kapıya yaklaşıp içeriye girdi.
 • Gözünü bembeyaz örtüyle kaplı pencereye dikti.
REKLAM
Soru 6

(1) Gece, ellerimizde ayran bakraçlarıyla trenin gelmesini beklerdik. (2) Issız bozkır karanlığında, ışıklı saraylar gibi birden karşımızda duruveren tren vagonları bizi büyülerdi. (3) Pencereden uyku içinde bir rüyadan kalkar gibi çehreler uzanırdı. (4) Sonra fersiz gözlerle etrafa bakarlardı.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi “hayranlık” ifade etmektedir?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 7

(1) Havada ne küçük bir esinti ne de bir ses vardı. (2) Yalnız dalgaların kıyı boyunca çıkardığı hışırtı işitiliyordu. (3) Körfezden, ıslanmış bitkilerle çürüyen ağaç kütüklerinin çıkardığı bir koku yükseliyordu. (4) Doktorun, çürük bir yumurtayı tadan biri gibi durmadan havayı kokladığını gördüm.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 8

1. Hava biraz ısındıktan sonra yani bir saat kadar sonra kara benzeyen bu şeyler eridi.
2. Bu olay, genellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında gerçekleşiyormuş.
3. Meteoroloji olayları çok ilgimi çekiyor.
4. Sanki her şeyin üzeri hafifçe karla kaplıydı.
5. Bir sabah erken saatlerde gözlem yaptım.
Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

 • 3-1-2-4-5
 • 3-2-1-5-4
 • 3-4-2-5-1
 • 3-5-4-1-2
Soru 9

Karanlığa sevgiyle baktığım gece gördüm
Hâlâ o güven sevinciyle bakmakta gönlüm
Süründüğümüz bu çamur deryasından uzak
Bu yerlere uğramamış bir bahar içinde
Gerçekten cennet misali bir dünya kuracak
Gürbüz nesiller büyüyor sağlık içinde

Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karamsarlık
 • Özlem
 • Umut
 • Korku
Soru 10

Çocukluğumda büyük bir zevkle, yutarcasına çizgi romanlar okurdum. Soğuk kış günlerinde odun sobasının çatırdayarak yandığı bir odada mindere yüzükoyun uzanıp dirseklerime yaslanırdım. Yanaklarımı avuçlarıma almış bir hâlde çizgi romanların baş döndürücü serüvenlerine dalar giderdim. Benim için mutluluk hâlâ bu görüntüde saklıdır.
Bu metnin yazarının, çocukluğunda mutlu olmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Okuduğu çizgi romanlardaki maceraları hayal etmesi
 • Çizgi roman okurken rahatsız edilmemesi
 • Kitap okuduğu için ailesinin takdir etmesi
 • Çok fazla kitap okuma olanağının olması
Soru 11

Arazideki ikinci günümdü. Defalarca çalıştığım Armutlu çayırında bir gariplik vardı bugün. Tek bir hayvan görmemiştim. 2004’ün Ağustos ayıydı ve hava çok sıcaktı. Ormanın hemen kenarındaki çayırlıkta devrik bir göknarın arkasına saklanmış, elimde fotoğraf makinem bekliyordum. Bir süre sonra ormandan köpek havlamaları gelmeye başladı. Sesler yaklaştı ve bir anda kesildi. Saatlerdir duyduğum tek sesti bu. Hiçbir gölge kıpırdamıyordu.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Söyleşi
 • Tiyatro
 • Deneme
Soru 12

Kavrulmuş ve kurutulmuşlara has koyu rengiyle dikkat çeken bir helva, dövmeç. Karaçalıdan büyük ve derin bir havanda yapılıyor, dövülüyor. Sonuçta cevizler yağını salıyor, dutlar kokusunu. İkisinin de kendinden geçtiği anda dövmeç kıvamını buluyor.
Bu metinde “dövmeç”le ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Nasıl yapıldığına
 • Kıvamını nasıl aldığına
 • Ait olduğu yöreye
 • Nelerden oluştuğuna
Soru 13

Yazılan bir belgenin korunmaya ihtiyaç duyulmaya başlandığı zamanı tespit etmek için yazının bulunduğu döneme gitmek gerekir. Başlangıçta kil üzerine yazılan eserler; kilden zarflara, papirüsler rulo yapılarak ağaç kovuklarına veya içi boşaltılmış kamışlara konmakta ve böylece uzun yıllar saklanmaktaydı. Yazının yazılacağı malzemenin çeşitlenmesinden sonra yazılı belgelerin daha kolay üretilebilir olmasına ihtiyaç duyulmaya başlandı.
Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

 • Kitapların ilk dönem ağaç kovuklarında saklandığına
 • Yazılan belgelerin korunması gerektiğine
 • İlk yazılı eserlerin kil üzerine yazıldığına
 • Sonraki dönemlerde yazı yazılacak malzemelerin arttığına
REKLAM
Soru 14

Dünyada insanların mutlu olabilmesi için topu topu iki yol varmış.
Bunlardan biri bütün istediklerini elde etmek ki şüphesiz bu fevkalade bir şeydir. İkincisi ise elde edebileceklerini istemeyi bilmektir. Birincisi pek zor, herkese nasip olmaz bir bağış olduğuna göre dünyaya böyle bir talih ile gelmeyenler, eğer akıllı iseler ikinci yoldan gitmeli imişler.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Dünyada kendisinin akılsız olduğunu kabul eden tek bir insan yoktur.
 • Çoğumuz elde edemeyeceğimiz şeyleri istemek yüzünden üzüntülere uğruyoruz.
 • Dünyada insanlar arasında en iyi, isabetli dağıtılmış olan şey akıldır.
 • Hissemize düşen aklımıza güvenmeli ve isteyebildiğimiz kadar istemeliyiz.
Soru 15

(1) Ah ben ne kadar düşüncesizim! Başımdan geçenleri elbet bu kalemler bu defterlerle yazabilirim. (2) Bu kalemler bu defterler benim için benzersiz bir armağan belki de. (3) Ne kadar nankör ne kadar cahilce davranıyorum da bu armağanların gereksiz olduğunu düşünebiliyorum. (4) Ama kendime de haksızlık etmesem iyi olacak galiba. (5) Şu an yaşadığım şoku atlatınca bu değerli hediyelerin kıymetini anlayacağıma eminim.
Bu metindeki yazarın kendisi hakkındaki düşüncesi numaralı cümlelerin hangisinden itibaren değişmeye başlamıştır?

 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
Soru 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?

 • Patika yollardan geçerek köyümüze vardık.
 • Hasta, ateşler içinde kavruluyordu.
 • Buralarda bolca akşamsefasını görebilirsin.
 • Paketin üstünde son kullanma tarihi yoktu.
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde altılı çizili kelime belirtme durum eki almıştır?

 • Yeni aldığı elbiseyi değiştirmek istiyordu.
 • Kardeşimle aynı odada kalıyorduk.
 • Diğer sokaktan gürültüler geliyordu.
 • Öğrencilerin gözünde çok değerlidir.
Soru 18

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalınlık-incelik uyumu aranmaz?

 • Dergiler
 • Bakkal
 • Hissetmek
 • Güzellik
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 • Omuzunda bir ağrı varmış.
 • Sözlerime kulak vermelisin oğulum.
 • Boş sözlerle zaman kaybetmeyelim.
 • O kadar çok yemişim ki karınım hâlâ tok.
Soru 20

Bu cümlede numaralanmış yerlere getirilen virgüllerden hangisi yanlıştır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDABBDDCAACBBCDACCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?