Türkçe 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çökmek” kelimesi “İstanbul Boğazı’na bu sabah koyu bir sis çökmüştü.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

 • Kadının yanakları çökmüş, beli bükülmüştü.
 • Mustafa Kemal’in içine ilk defa bu lisede vatan kaygısı çöktü.
 • Eve doğru yola çıkarken karanlık çöküyordu.
 • Depremin şiddetiyle pek çok bina çökmüştü.
Soru 2

________ aynı şeyi düşünüyorsa _________ fazla bir şey düşünmüyor demektir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilir?

 • Küçükler - büyükler
 • Herkes - hiç kimse
 • Çocuklar - insanlar
 • İki kişi - bazıları
Soru 3

Her büyük sanatçı, insan yüreğinin değişik katmanlarını açmaya, anlatmaya çalışır. Gerçek sanatçılar, insanoğlunun yüreğini okumaya, yansıtmaya yönelmiş; bunu yazmanın temel nedeni saymışlardır. İnsanın tam insan olmasının, duygusal dünyasının kurulup oluşmasının bu yolla gerçekleşeceğine inanmışlardır.
Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üzüntü ve sevinçleri paylaşmak
 • Duygulara seslenmek
 • Korkusuz olmayı öğrenmek
 • İnsanın ruhsal yönünü kavramak
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde deyimin anlamı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

 • Kazan kaldırmak (Bir kimseye zor işlerinde yardımcı olmak)
 • Kılı kıpırdamamak (Durum ve davranışlarını değiştirmemek, aldırış etmemek)
 • Sünger çekmek ( Bir şeyi hiç olmamış saymak, silmek)
 • Göz yummak (Görmezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak)
Soru 5

Amacı “Belirli bir konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bakış açısıyla değerlendirerek yorum yapma, fikir ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek” olan konuşma yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güdümlü konuşma
 • Eleştirel konuşma
 • Hafızada tutma
 • Empati yapma
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dinlemede güçlük yaratan nedenlerden değildir?

 • Duyma özürlü olmak
 • Ön hazırlık yapmamak
 • Konuya ilgi duymamak
 • Konuşana önem vermemek
Soru 7

Amacı “Dinleyicinin kendisini konuşmacının yerine koyarak onun neler hissettiğini, sözlerinin hangi deneyimleri yansıttığını, kendini ve dünyayı nasıl algıladığını anlamak” olan dinleme yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaratıcı dinleme
 • Katılımlı dinleme
 • Not alarak dinleme
 • Empati kurma
Soru 8

“Siz değerli okuyuculardan beklentimiz uygulama çalışmaları sırasındaki gözlemlerinizi, deneyimlerinizi, karşılaştığınız sorunları, uygulamaların sonuçlarını bizimle paylaşmanızdır.” diyen biri okuyuculardan ne istemektedir?

 • Eleştiride bulunmalarını
 • Verimli çalışmalarını
 • Geri bildirimde bulunmalarını
 • Ortak bir çalışma sunmalarını
Soru 9

1. Bir yandan da oğduğu parçaları kumsala çıkarıyor; dipleri isli, kazan kadar büyük tencereler ise suyun içinde duruyordu.
2. Küçük kız evlerinin biraz ilerisindeki dere kıyısında çömelmiş, yanına yığdığı kap kacağı oğup parlatıyorken tatlı sesiyle şarkı söylüyordu.
3. Sağ elindeki keseye benzeyen yün örgü bulaşık bezini kuma batırarak yarısı su içinde gömülü tencereleri birer birer elden geçirerek oğuyordu.
Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • 1 - 2 - 3
 • 1 - 3 - 2
 • 2 - 1 - 3
 • 2 - 3 - 1
Soru 10

Ülkemizde ekmeğe dayalı yemek kültürü nedeniyle 44 milyar ekmek üretiliyor, bunun 4 milyarı israf ediliyor. Bu israfın günlük maliyeti 2.6 milyon liradır. Ülkemizde israf edilen ekmeklerle 500 km bölünmüş yol, 60 hastane, 180 okul inşa ettirebileceğimizi biliyor muydunuz? Ayrıca ortalama 8 milyon çuval un çöpe gitmekte, günde 26 un fabrikası boşa çıkmakta, 600 bin ton buğday üreticisi boşa ter akıtmaktadır.
Bu metinde aşağıdaki düşüncelerden hangisine değinilmemiştir?

 • İsraf edilen ekmeklerin nasıl değerlendirilebileceğine
 • Ekmek israfını önlemek için alınacak tedbirlerin ne olduğuna
 • İsrafın önlenmesiyle elde edilecek gelirlerle neler yapılabileceğine
 • İsrafın ekonomi ve tarımda ne gibi olumsuzluklara yol açtığına
Soru 11

6 Ağustos 1958, Uşak doğumlu. Uşak Cumhuriyet İlkokulu, Kütahya Lisesi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Yüksek lisansını İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ve ABD’de tamamladı. Doktorasını İstanbul’da verdi. 1993’te doçentliğe yükseldi. 1997’den bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesidir.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Anı
 • Söyleşi
Soru 12

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

 • Öyle sanıyorum ki bu işin en sağlam yolu, öyküyü yazmaya başlamaktır.
 • Görülüyor ki anlatılacak çok şey var ve hiç yoktan bir öyküye ulaşmanın bin bir yolu var.
 • Gelgelelim sanat matematik olmadığına göre sanat eserinin kalıplar içinde düşünülmesi ne kadar doğrudur, bunu kestirmek güç.
 • Hikâyeye ilk kaynak olarak efsane ve destanları gösterebiliriz.
Soru 13

Şafak söküyordu. Gökyüzü gittikçe beyazlaşan bir renk içinde genişliyordu. Eşya henüz ağarmaya başlayan çizgilerle koyu, kocaman gölgelere benziyordu. Sanki bütün cadde ve bu gölge hâlindeki evler kalın, yuvarlak ve camdan bir kürenin içindeydi.
Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır?

 • Karşılaştırma – Benzetme
 • Benzetme – Betimleme
 • Tanımlama – Örnekleme
 • Tanımlama – Tanık gösterme
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde azlık-çokluk zarfı kullanılmıştır?

 • Bugün çok az uyudum.
 • Yanımızdan koşarak uzaklaştı.
 • En son dün akşam konuştuk.
 • Yukarı kata taşındılar.
Soru 15

(1) Osmanlı saraylarında papağanlar şekerle beslenir ve konuşma alıştırmaları için ayna kullanılırmış. (2) Odanın ortasına büyükçe bir ayna konulup papağanın kafesi hemen karşısına asılır, sonra da aynanın arkasına geçilip öğretilmesi gereken kelimeler tekrar edilmeye başlanırmış. (3) Papağanın tatlı dilli oluşu şekerle beslenmesinden kaynaklanırmış. (4) Aynada kendi yansımasını gören papağan bu sesi, kendisi gibi bir kuş çıkarıyor sanıp onu taklide başlar ve böylelikle konuşmayı öğrenirmiş.
Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde fiil, olumlu soru şeklinde çekimlenmiştir?

 • Gelmezler mi?
 • Okumayacak mı?
 • Bakarlar mı?
 • Gelmiyor mu?
Soru 17

Divanın karşısındaki duvar boyunca, masa ile soba arasında gidip geliyordum. Konuşulanları gülümseyerek dinliyordum. Onlar olmadan da vakit geçireceğimi göstermek için bütün gücümü kullanmak niyetindeydim. Ayakkabılarıma basarak gürültü çıkarıyordum. Ama bütün bunlar boşunaydı. Onlar bir kez olsun başını çevirip bana bakmamışlardı. Böyle, masa ile sobanın arasında saatin sekizinden on birine kadar, bıkmadan usanmadan gezinebilirdim.
Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Deyime yer verilmiştir.
 • Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır.
 • İkilemelere yer verilmiştir.
 • Devrik cümleler kullanılmıştır.
Soru 18

(1) Bazen kontrolümü kaybediyorum. (2) Saçma sapan bir neşeyle doluyor içim ve gülmeye başlıyorum. (3) Böyle garip huylarım vardır. (4) Aslında insan kendini kontrol etmeyi bilmeli.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde isim soylu bir kelime “ek fiil” alarak yüklem olmuştur?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 19

Saatlerce gelip geçenleri seyrediyorum ( ) Sıkılmıyor muyum ( ) Aksine ( ) müthiş eğleniyorum ( )
Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (!) (.) (,) (!)
 • (:) (?) (,) (!)
 • (,) (!) (.) (.)
 • (.) (?) (,) (.)
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • Anadolu Toprakları bolluk ve bereketin merkezidir.
 • Yaptığınız bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım.
 • Okuldaki her sınıfta yirmişer öğrenci var.
 • Biraz dikkatli bakınca bana el salladığını fark ettim.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDABBDCDBADBACCDCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?