Türkçe 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Hayırseverlik maskesiyle kendi çıkarlarını yürütüyor.
“Maske” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

 • İtfaiye ekipleri yangına gaz maskelerini takıp müdahale etti.
 • Yüzündeki yaraların iyileşmesi için yatmadan önce yüzüne maske yapardı.
 • Azar işiteceğini bildiği için masumiyet maskesi takındı.
 • Küçük çocuk tiyatro oyununa tavşan maskesiyle çıktı.
Soru 2

“Bu uçsuz bucaksız yolda ne kadar ilerlerseniz dönüp dolaşıp aynı yere varacaksınız.” cümlesindeki altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 • Baştan başa ormanla kaplıydı yollar.
 • Ardı arkası kesilmeyen bir yağmur başlamıştı.
 • Bu caddenin bir ucundan diğer ucuna kadar taş döşediler.
 • Başı sonu olmayan bir şehirdi burası.
Soru 3

Bu deyim uzun yıllar eğitim görmüş, bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olmuş kişiler hakkında kullanılır. Eski dönemlerde yazı yazan kişi bir hata yaptığında, diliyle serçe parmağını ıslatır ve parmağıyla hatalı kısmı silermiş. İşte bu gerçek durumdan yola çıkarak bu deyim kullanılır olmuş.
Bu metindeki açıklaması ve oluşum hikâyesi verilen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eline yüzüne bulaştırmak
 • Mürekkep yalamak
 • Mürekkebi kurumamak
 • Parmak ısırmak
Soru 4

(1) Gece gündüz kendisini hayattan soyutlayarak çalışıyordu. (2) Çünkü bir ay sonra resim sergisini açacaktı. (3) Bu sergi aslında onun hayatının bir yansıması olacaktı. (4) Sanatçı için resim yaşamdı.
Bu metinde hangi iki cümle arasında nedensonuç ilişkisi vardır?

 • 1-2
 • 1-3
 • 2-3
 • 3-4
Soru 5

Türkçenin deyimler yönüyle zengin bir dil olduğu şüphesizdir. Hepimiz konuşmalarımızda ve yazılarımızda deyimlerden faydalanırız ama birçoğumuz ________
Bu metin aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa anlatımın akışı bozulur?

 • kullandığımız deyimlerin anlamını bilmeyiz.
 • bunları ne zaman öğrendiğimizi bile hatırlamayız.
 • fazla düşünmeyiz bunların anlam derinlikleri hakkında.
 • deyimleri cümlelerimizde özellikle kullanırız.
REKLAM
Soru 6

Okuyucuyu alıp götüren, onu genişleten şiirler, sessizlikle dokunmuş olanlardır. Şair yalnızlığı içinde, kendini dinleyebildiği ölçüde insanı; onunla birlikte de şiiri bulur.
Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şiir zengin kelimelerle yazılır.
 • Sakin ortamlar yaratıcılığı geliştirir.
 • Kişi kendisiyle baş başa kalmalıdır.
 • İnsanı en iyi anlatan tür şiirdir.
Soru 7

Her mesleğin kendine özgü bir dili vardır. Bu dili geliştirmek uğruna, kafa patlatılır, ter dökülür, dirsek çürütülür. Meslek ve meslek bilgisi ne kadar gelişmişse dili de elbette o kadar gelişmiş olacaktır. Yabancı bir dil öğrenirken o dildeki bir mesleğe ait olan bölümü öğrenmek ayrı bir çabayı gerektirir. Dahası ana dilimizde bile bilmediğimiz bir mesleği veya onun sözlüğünü öğrenmek de ancak özel çabalarla olur.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Meslek dilinin geliştirilmesi için bir emek harcandığına
 • Mesleklerin kendine has bir dili olduğuna
 • Yabancı dil öğrenirken de meslek dillerinin öğrenilmesinin zorunlu olduğuna
 • Meslek bilgisi olmayanın, o mesleğe ait dili zor öğrendiğine
Soru 8

21 Mart 1923’te Yozgat’ta doğdu. Liseyi Yozgat’ta bitirdi. Yokluk yüzünden üniversiteye gidemedi. Kısa süreli memurluktan sonra yedek subay oldu. 1945’te İstanbul’da evlendi. Dört sömestr Türkoloji öğrenimi yaptı. Sonra Yozgat’a döndü. Politikaya girdi, bir süre sonra politikanın çıkar kavgalarına ayak uyduramadı. 1957’de politikadan el etek çekti. Şiir yazmayı sürdürürken romana döndü. 1989’da ikinci kez evlendi, Ayvalık’a yerleşti.12 Ağustos 1999 tarihinde aramızdan ayrıldı.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deneme
 • Biyografi
 • Anı
 • Otobiyografi
Soru 9

Denizin sesi sustu. Küçük tepelerin sessizliği başladı. Göğün morlaşan kenarı menekşe rengine giriyordu. Etrafımızdaki çalılar, uyumuş seyirci gölgeler gibi göründü.
Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?

 • Konuşturma-benzetme
 • Kişileştirme- benzetme
 • Kişileştirme- abartma
 • Konuşturma-abartma
Soru 10

“Söz sanatlarıyla yüklenmiş, süslü bir anlatımın anlaşılması mümkün değildir. Düşünüldüğü gibi yazılmalı, gereksiz mecazlardan ve sanatlardan kaçınılmalıdır. Anlam dolgun olmalı, yazılanlar rahat anlaşılmalıdır.” diyen bir yazar anlatımında neye vurgu yapmak istemiştir?

 • İçtenlik
 • Özgünlük
 • Akıcılık
 • Sadelik
Soru 11

(1) Heinrich Böll ismi tek bir kitabını okumamış olsak bile kulağımızda bir aşinalık hissi yaratır. (2) Üstelik ciddi edebiyat eserleriyle ciddi bir yazar olarak düşünürüz onu. (3) Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olmasından da kaynaklanıyor olabilir bu, dilimize çevrilmiş eserlerinden de… (4) “Yolcu, Palyaço, Babasız Evler” onun eserlerinden sadece birkaçı.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde “olasılık” anlamı vardır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir?

 • Yani çocuk romanları günümüzde de üzerinde tartışılan bir türdür.
 • Zengin bir halk şiiri geleneğine sahibiz.
 • Öykü, şiir ile roman arasında hassas bir yapıya sahiptir.
 • Her edebi eser, okuyucusuna mesaj verir.
Soru 13

(1) Giydiklerimize dikkat ederek doğayı korumanın pek çok yolu vardır. (2) Sentetik ürünlerden uzak duralım. (3) Alışveriş yaparken organik pamuklu kumaştan yapılmış giysileri tercih edelim. (4) Doğal pamuk ilaçsız, hormonsuz olarak yetiştirilir.
Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
REKLAM
Soru 14

Ham adam, önünde olup bitenlere bakmakla yetinir. Kültürlü adam ise hissetmek ister. Düşünceye dalmaksa yalnız çok iyi yetişmiş adama zevk verir.
Bu metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanık gösterme
 • Benzetme
 • Betimleme
 • Karşılaştırma
Soru 15

Dedemin traktörü homurtuyla bozdu ortalığın sessizliğini. Dar bir yolda durmadan ilerledik. Evler, ağaçlar, çeşmeler bitene kadar. Sonra, düzlükler başladı. Birbirinden ayrılmış tarlalara geldik. Canlı toprağı, dedem uzaktan uzağa kaygılı ama ümitli süzdü. Çok şeyler bekliyordu bu canından çok sevdiği topraktan, tarlasından.
Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır.
 • Kişileştirmeler yapılmıştır.
 • Betimleyici ifadeler kullanılmıştır.
 • Devrik cümlelere yer verilmiştir.
Soru 16

“Artık bundan böyle daha düzenli olmaya karar verdim.” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

 • “düzenli” yerine “titiz” kelimesi getirilerek
 • “karar verdim” yerine “çalışacağım” getirilerek
 • “artık” kelimesi cümleden çıkarılarak
 • “daha” kelimesi ile böyle kelimesi yer değiştirilerek
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat- fiil özne görevindedir?

 • Akşam rüzgârı beni önüne katıp götürüyordu.
 • Yağmur sağanak hâlinde yeryüzüne inmeye başladı.
 • Batan güneşin ardından bakakaldım.
 • Eğilen ağaçların yeşil renkleri suyumuza vuruyordu.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tamlayıcısı yoktur?

 • Bir gün büyük bir şehirde konferanstaydım.
 • Genç kadının yumuşaklığı yüzüne yansımıştı.
 • Bu mektubu her gün çıkarıp okurum.
 • Sabah posta kutusunda birkaç mektup buldu.
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

 • Kimse seni suçlamıyor, aksine herkes senin haklı olduğunu düşünüyor.
 • Kitabın yeni baskısındaki yanlışlıklar düzeltilerek kitap yeniden basılmış.
 • Bu konuyu yeniden bir hafta içinde tekrar görüşürüz.
 • Trafik kurallarına uyun, uymayanları uyarın.
Soru 20

Ünlü sanatçı, çocuk şiiri yazma ve çocuk konularındaki düşüncelerini şu cümlelerle ortaya koyar ( ) ( ) Çocuk konusu benim içimde sıcaklığını hep duyduğum bir konudur. Kalemi elime aldığımdan beri çocuğa dönük bir adamım( ) ( )
Bu metinde yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

 • (:) (“) (.) (”)
 • (;) (-) (…) (-)
 • (:) (-) (.) (-)
 • (;) (“) (…) (”)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBADBCBBDCADDACDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?