Din kültürü ve Ahlak bilgisi 5 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadetin davranışları güzelleştirdiğine işaret etmektedir?

 • “Namaz kıl; muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar.”
  (Ankebut suresi, 45. ayet)
 • “Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar.”
  (Nisa suresi, 10. ayet)
 • ”Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız.”
  (Kehf suresi, 8. ayet)
 • ” O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır…”
  (En’am suresi, 101. ayet)
Soru 2

Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. Hz. Muhammed (sav.) bu gecede, Yüce Allah’ın izni ile Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gitmiştir. Oradan da Allah katına yükselmiştir. Beş vakit namaz da Allah tarafından bu gecede farz kılınmıştır.
Hakkında bilgi verilen kutsal gece aşağıdakilerden hangisidir?

 • Berat
 • Kadir
 • Miraç
 • Mevlit
Soru 3

I. Kulhüvellahu ehad
II. Lem yelid velem yuled
III. Allahussamed
IV. Velem yekün lehu küfüven ehad.
Surenin okunuşunun doğru olması için numaralanmış ayetlerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?

 • I ile II.
 • I ile IV.
 • II ile III.
 • II ile IV.
Soru 4

Allah’ın doksan dokuz ismi (sıfatı) vardır. Bunlara _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Esmayıhüsna
 • Ayet-el Kürsi
 • Amentü
 • İsm-i Azam
Soru 5

Aşağıdaki dua cümlelerinden hangisi “Rabbena” duasında yer almaktadır?

 • Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun.
 • Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Şanı yüce ve övülmeye layık olan sensin.
 • Ey rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver.
REKLAM
Soru 6

“İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en hayırlısı da onlardır… Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır.”
(Beyyine suresi, 7-8. ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin teşvik ettiği davranışlar arasında yer almaz?

 • Dürüst olmak
 • Gıybet etmek
 • Sabırlı davranmak
 • Yardımsever olmak
Soru 7

Hz. Muhammed (sav.) ailesini ilgilendirilen konularda aile bireylerinin görüşlerine değer verir, onların fikirlerini alır, uygun olan görüşe göre de karar verirdi.
Hz. Muhammed (sav.)’in bu davranışında aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi ortaya çıkmaktadır?

 • Yardımseverlik
 • Affedicilik
 • Merhamet
 • İstişare
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi caminin dış bölümlerinden olup abdest almak için belli bir estetiği olan yapıya verilen isimdir?

 • Gasilhane
 • Şadırvan
 • Lavabo
 • Minber
Soru 9

“Hiç kimse, el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir?

 • Çalışma
 • Hoşgörü
 • Paylaşma
 • Doğruluk
Soru 10

Ben Allah’ı yağan karla
Bilirim
Açan gülle, doğan günle,
Baharla bilirim.
Ben Allah’ı uçan kuşla
Bilirim.

Bu şiirde verilen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yağmuru da karı da yağdıran Allah’tır.
 • Allah kuşlara uçma kabiliyeti vermiştir.
 • Tabiata bakarak Allah’ın varlığı bilinebilir.
 • Güneş, bahar ve güller Allah’ı zikrederler.
Soru 11

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın görevi vurgulanmamıştır?

 • “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize ibadet edin…”
  (Bakara suresi, 21. ayet)
 • “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
  (Zâriyât suresi, 56. ayet)
 • “… Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.”
  (Hacc suresi, 77.ayet)
 • “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”
  (Tin suresi, 4. ayet)
Soru 12

Müslümanlardan bir kısmının yerine getirmesiyle diğer Müslümanların da sorumluluğunun kalktığı ibadetlere _________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • vacip
 • farzıayın
 • farzıkifaye
 • sünneti müekked
Soru 13

I. Vakit namazları
II. Cuma namazı
III. Teravih namazı
IV. Bayram namazı
Bu namazlardan hangilerinin cemaatle kılınması zorunludur?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
REKLAM
Soru 14

Cami ve mescitlerde Kâbe’nin yönünü gösteren, imama ayrılmış, girintili bölüme _________ denir?
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • minber
 • mihrap
 • hutbe
 • kürsü
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi cami ve mescitlerde görevli kişilerden biri değildir?

 • Müftü
 • İmam
 • Müezzin
 • Vaiz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hadislerinde “ibadetin özü” olarak nitelendirilmiştir?

 • Namaz
 • Oruç
 • Dua
 • Sadaka
Soru 17

Din Kültürü Dersinde öğretmenin öğrencilerine hafta sonunu nasıl geçirdiklerini sorduğunda Ahmet, “Amcamları ziyarete gittik.” diye cevap verdi. Bunun üzerine öğretmen bu yaptıklarının güzel bir davranış olduğunu, Hz. Peygamber’in de bu hususta “___________” buyurduğunu söyledi.
Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisinin yazılması uygundur?

 • Güzel ahlak; sana darılan, seninle ilişkiyi kesen kimse ile barışmandır.
 • Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel miras bırakamaz.
 • Sadaka suyun ateşi söndürmesi gibi günahları da öyle söndürür.
 • Kimse akrabalarını ziyaret etmeyi terk etmesin.
Soru 18

Hz. Muhammed (sav.) bir hadisinde “Ölülerinizi hayırla anınız.” buyurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle ilişkilendirilemez?

 • Ölen adına fakirlere yardımda bulunmak
 • Ölenlerden medet beklemek
 • Ölmüşlerimiz için Yasin suresi okumak
 • Kabirleri ziyaret etmek
Soru 19

“Kale içten yıkılır.” atasözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

 • Kale duvarlarının iç kısımları daha az sağlamdır.
 • Düşmanlar vatanın kalelerini bir bir ele geçirebilir.
 • Vatanı korumak ve savunmak öncelikle halkın görevidir.
 • Vatan, içerden ihanet edenler yüzünden düşman eline geçer.
Soru 20

İslam dini zor doruma düşmüş olan arkadaş ve dostlarımıza yardım etmeyi teşvik eder. Gerçek dostların da bunlar olduğunu belirtir.
Bu durum kültürümüzde aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile ifade edilir?

 • Dost kara günde belli olur.
 • Üzüm üzüme baka baka kararır.
 • Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.
 • Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACCADBDBACDCDBACDBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?