Din kültürü ve Ahlak bilgisi 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Tabloda verilen melekler ve bu melekler ile ilgili ayetler eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 2

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
(Zâriyât suresi, 56. ayet)
Bu ayet cinler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır?

 • Ateşten yaratıldıklarını
 • Duyu organları ile algılanamayacaklarını
 • İman ve ilahi emirlere itaat etmekle yükümlü olduklarını
 • Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremeyeceklerini
Soru 3

Ahirette insanların bütün davranışlarının değerlendirileceği adalet terazisi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mizan
 • Berzah
 • Mahşer
 • Kıyamet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı için kullanılan kavramlardan biri değildir?

 • Kur’an ayı
 • Oruç ayı
 • Aşure ayı
 • On bir ayın sultanı
Soru 5

“Kim Allah’ın huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengi ile cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.”
(En’âm suresi, 160. ayet)
Bu ayete göre ahiret ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 • Sonsuz bir hayattır.
 • “Son gün” anlamına gelir.
 • İnsanların dirilmesi ile başlayacaktır.
 • Allah’ın merhametinin bir delilidir.
REKLAM
Soru 6

Sürekli bir sağlık sorunu ya da yaşlılık gibi nedenlerle farz olan Ramazan orucunu tutamayan kişilerin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?

 • Kaza orucu tutmak
 • Fidye vermek
 • Adak orucu tutmak
 • Fitre vermek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü ibadetlerden biri değildir?

 • İtikâf
 • Fitre
 • Zekat
 • Teravih namazı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir?

 • İlaç yutmak
 • Kan vermek
 • Sigara içmek
 • İğne yaptırmak
Soru 9

“De ki: Ben size ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. ‘Ben gaybı da bilmem.’ Size ‘ben bir meleğim’ de demiyorum. ‘ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum.’…”
(En’âm suresi, 50. ayet)
Bu ayet ile Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnsan olma
 • İnsanlığa rahmet olma
 • İnsanlık için uyarıcı olma
 • Güzel ahlakın tamamlayıcısı olma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet amacı ile mektup gönderdiği devlet başkanlarından biri değildir?

 • Gassan Kralı
 • Bizans Hükümdarı
 • Çin İmparatoru
 • İran Kisrası
Soru 11

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Muhammed (sav.)’in son peygamber olduğu ifade edilmektedir?

 • “… Ve sen elbette üstün bir ahlak sahibisin.”
  (Kalem suresi, 4. ayet)
 • “Sana düşen sadece duyurmaktır (tebliğ etmektir). Hesap görmek bize aittir.”
  (Ra’d suresi, 40. ayet)
 • “…Biz Rabb’inin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.”
  (Duhan suresi, 5-6 ayetler)
 • “…O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur, Allah her şeyi en iyi bilendir.”
  ( Ahzab suresi, 40. ayet)
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki inançla ilgili yorumlardan biridir?

 • Eşarilik
 • Şafiilik
 • Malikilik
 • Hanbelilik
Soru 13

İslam dininin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek, Allah’a kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkan yorumlara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • din
 • sünnet
 • ibadet
 • tasavvufi yorum
REKLAM
Soru 14

Leyla, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi için hazırladığı tasavvufi yorumlar ile ilgili ödevinde “ney, sema, Konya, Şems-i Tebrizi” gibi kelimeler kullanmıştır.
Buna göre Leyla ödevini hangi konuda hazırlamıştır?

 • Nakşilik
 • Mevlevilik
 • Kadirilik
 • Yesevilik
Soru 15

Hz. Peygamber Hicret’ten sonra müslümanları birbirine kaynaştırmak ve sosyal adaleti sağlamak amacı ile Mekkeli muhacir ile Medineli ensarı kardeş ilan etmiştir. “Ey Ali! Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin.” diyerek Hz. Ali’yi de kendisine kardeş yapmıştır.
Bu durum Alevi-Bektaşi geleneğinde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

 • Semah
 • Cem
 • Gülbenk
 • Musahiplik
Soru 16

“Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun.”
(Tövbe suresi, 119. ayet)
Bu ayet İslam’da övülen tutum ve davranışlardan hangisine işaret etmektedir?

 • Doğruluk
 • Hoşgörü
 • Tevazu
 • Sabır
Soru 17

İslam’ın “Hayırda yarışın.” emri Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisini teşvik etmiştir?

 • Adalet
 • Tevekkül
 • İnfak
 • Doğruluk
Soru 18

İslam dini topluma yerleşen örf ve adetleri dikkate almıştır. Fakat bu uygulamalardan bazılarını hoş karşılamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin hoş karşılamadığı uygulamalardan biridir?

 • Kan davası
 • Asker uğurlama
 • Hasta ziyareti
 • Düğün merasimi
Soru 19

Nefes, mersiye, kaside, deyiş gibi sanat türlerinin ortaya çıkması, dinin hangi kültür ögesinde etkisini göstermektedir?

 • Dil
 • Müzik
 • Mimari
 • Örf ve adetler
Soru 20

İslam dininde ilim öğrenmenin teşvik edilmesi aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır?

 • Cami
 • Darülaceze
 • Medrese
 • Hat sanatı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCACDBCBACDADBDACABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?