Din kültürü ve Ahlak bilgisi 8 Dersi 2016 - 2017 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ayetlerden hangisi toplumsal bir yasaya işaret etmektedir?

 • “Öyle bir fitneden sakının ki aranızda yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)…”
  (Enfâl suresi, 25.ayet)
 • “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı (nuru) var eden Allah’adır…”
  (En’âm suresi, 1. ayet)
 • “Oku kitabını, bu gün sana karşı, iyi hesâb görücü olarak kendi nefsin yeter”.
  (İsra suresi, 14. ayet)
 • “O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın.”
  (Bakara suresi, 22.Ayet)
Soru 2

“…Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a güvenirse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.”
(Talak suresi, 2-3. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisi için örnek oluşturur?

 • Biyolojik yasalar
 • Fiziksel yasalar
 • Ecel ve ömür
 • Tevekkül
Soru 3

Aşağıdaki hadislerden hangisi İslam’ın paylaşmaya verdiği önemi göstermektedir?

 • Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.
 • Kardeşini güler yüz ile karşılaman da bir iyiliktir.
 • İlim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.
 • Sizden birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden daha hayırlıdır.
Soru 4

Vatani görevlerini yaparken şehit olan kimselerin ailelerine ve gazilere yardım amacı ile kurulmuş olan yardımlaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kızılay
 • Mehmetçik Vakfı
 • Milli Eğitim Vakfı
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hac ve umrede yapılan ibadetlerdendir?

 • Kurban kesme
 • Şeytan taşlama
 • Tavaf
 • Vakfe
REKLAM
Soru 6

Adak kurbanında kurban sahibi ve bazı yakınları kurban etinden yiyemez.
Buna göre adak kurbanı kesen birinin, aşağıdakilerden hangisine kurban etinden vermesi uygundur?

 • Eşine
 • Annesine
 • Torununa
 • Komşusuna
Soru 7

Hz. Muhammed (sav.), Kabe’nin onarımı sırasında Hacer’ül Esvet taşının yerleştirilmesinde anlaşmazlık çıkınca hakem olarak seçilmişti. Bu karardan herkes memnun olmuştu.
Bu durum Hz. Muhammed (sav.)’in hangi yönünü göstermektedir?

 • Merhametini
 • Güvenilirliğini
 • Bilgiye önem vermesini
 • İşlerini danışarak yaptığını
Soru 8

Aşağıdaki hadislerden hangisi zamanı iyi kullanma konusunda insanları teşvik etmektedir?

 • İnsanların çoğu iki nimetin kıymetini bilmekte aldanmıştır. Bunlar sıhhat ve boş vakittir.
 • Yumuşak ve hoşgörülü ol. Çünkü yumuşak ve hoşgörülü olmak bulunduğu yeri süsler.
 • Merhamet edene Allah da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.
 • Mü’min, insanların canları ve malları konusunda kendisine güvendiği kimsedir.
Soru 9

Hz. Muhammed (sav.) Hicret sırasında Sevr Mağarası’nın içinde Hz. Ebu Bekir ile beraber iken müşrikler mağaranın ağzına gelince bütün cesareti ile Hz. Ebu Bekir’e “Korkma Allah bizimle beraberdir.” demiştir.
Bu durum Hz. Muhammed (sav.)’in hangi yönünü göstermektedir?

 • Adaletini
 • Cesaretini
 • Merhametini
 • İstişareye önem vermesini
Soru 10

İslam’dan önce Arap toplumunda haksızlık yaygındı. Hatta Mekke’ye gelen yabancıların mallarına hiçbir gerekçe gösterilmeden el koyuluyordu. Bu haksızlıkları gidermek için _________ oluşturuldu. Hz. Muhammed (sav.) de bu kuruluşun üyelerinden biriydi.
Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Hılfu’l-Fudul
 • Dar’ul- Erkam
 • Ashab-ı Suffa
 • Ravza-i Mutahhara
Soru 11

Aklı olmayanın dini de yoktur.
Bu hadisle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 • Allah katında geçerli tek din İslam’dır.
 • Kur’an-ı Kerim doğru bilgiye önem verir.
 • İnsan diğer canlılardan daha üstün yaratılmıştır.
 • İslam’da akıl, dini sorumluluğun ön şartı olarak kabul edilmiştir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme yollarından biri değildir?

 • Duyular
 • Hisler
 • Akıl
 • Vahiy
Soru 13

“Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozmuştu. Beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütufkârdır. O, şüphesiz bilendir, hakîmdir.”
Bu ayet aşağıdaki peygamberlerden hangisinin hayat hikâyesi ile ilişkilidir?

 • Hz. Davut
 • Hz. Yahya
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Musa
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın doğrudan sonuçları arasında yer almaz?

 • Ruh sağlığını bozar.
 • Aileleri perişan eder.
 • Tembelliği ve hileyi teşvik eder.
 • Akciğer kanserine neden olur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlali kapsamında değildir?

 • Rüşvet alıp vermek
 • Yalan söylemek
 • Alışveriş yapmak
 • Alay etmek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden biridir?

 • Hinduizm
 • Hristiyanlık
 • Mecusilik
 • Budizm
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’e ait bir bilgi değildir?

 • Bilinen bir kurucusu yoktur.
 • Toplumu sınıflara ayıran Kast Sistemi vardır.
 • En temel ibadet, Ganj Nehri’nde yıkanmaktır.
 • “On Emir” temel inanç esaslarını oluşturur.
Soru 18

Hristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal ruh olmak üzere tanrı inancını üçlü bir temele dayanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Günah çıkarma
 • Vaftiz
 • Teslis
 • Mesih
Soru 19

Tevrat, Yehova, Ağlama Duvarı, haham gibi kavramlar aşağıdaki dinlerden hangisi ile ilişkilidir?

 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • İslamiyet
 • Budizm
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam dini için söylenemez?

 • Tüm insanlık için gönderilen son ilahi dindir.
 • Peygamberi Hz. Muhammed (sav.)’ tir.
 • İlk ayetleri Medine’de inmiştir.
 • Tevhit inancına dayanır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADABCDBABADBCDCBDCAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?